MOBILCUT 260-NEW

Mobil industrial , Sweden

Vattenbaserad skärvätska

Produktbeskrivning

Mobilcut är varumärket för högeffektiva vattenlösliga skärvätskor i Mobils sortiment av industriella smörjmedel. Alla Mobilcut produkter är fria från klorerade och formaldehyd avgivande tillsatser (FAD).

Mobilcut 260-New är en högpresterande vätska som lätt emulgerar i vatten och bildar en mjölkaktig emulsion. Denna produkt är framställd för vatten av mycket varierande hårdhetsgrad, i synnerhet för hårdare vatten, och har låg skumningstendens med mjukare vatten, även i högtryckssystem.

Trots att den endast innehåller mycket små mängder stabilisatorer är den synnerligen motståndskraftig mot föroreningar och nedbrytning och erbjuder därför förlängd livslängd jämfört med konventionella emulgerande oljor, samtidigt som den är lätt att övervaka och underhålla. Mobilcut 260-New är fri från bor.

Den erbjuder ett enastående och bestående korrosionsskydd och mycket god vätbarhet och rengörande egenskaper. Basoljan tillsammans med EP-tillsatser och smörjmedel erbjuder högklassiga bearbetningsprestanda och mycket hög produktionskvalitet för aluminium och aluminiumlegeringar.

Mobilcut 260-New har visat sig inte ha några märkbara dermatologiska effekter.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilcut 260-New vattenlöslig skärvätska är utvecklad för att bidra till att öka produktiviteten i moderna maskinverkstäder genom att erbjuda högprestandaegenskaper.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Lämplig för en mängd olika material, inklusive aluminium- och kopparlegeringar och aluminium.

Ingen missfärgning av arbetsstycken

Många olika användningsområden

Möjlighet att kombinera produkter och minska lagerhållning

Hög nivå av korrosionsskydd

Reducerar maskinunderhåll och ombearbetning av material

Mycket resistent mot föroreningar och nedbrytning.

Lätt att använda och underhålla, mindre risk för obehaglig lukt, längre vätskelivslängd.

 

Användningsområden

Mobilcut 260-New förbättrar särskilt resultaten vid bearbetning av aluminium och aluminiumlegeringar där låg risk för missfärgning är viktig för känsliga komponenter.

Mobilcut 260-New är lämplig även för bearbetning av stål- och kopparlegeringar. Vid bearbetning av kopparlegeringar kan emulsionen färgas grön, men den kommer inte att missfärga arbetsstycken.

Lägsta koncentration bör vara 6%. För svåra tillämpningar eller material kan koncentrationen ökas upp till 8-12%.

Vattenhårdhet bör idealiskt vara i intervallet 15°dH upp till 25°dH. Tillfälligtvis kan emulsionen vara stabil med en vattenhårdhet upp till 60°dH. Vätskan är en mjölkaktig emulsion. Mineraloljeinnehållet är normalt 45%. Dess refraktometerfaktor är 1,0.

 

Rekommenderad koncentration för typiska applikationer:

 

Låglegerade stål - fräsning, svarvning: 6-9%

Kolstållegeringar, tung bearbetning: 8-12%

Aluminium, aluminiumbearbetning: 8-12%

 

Typiska egenskaper

Egenskap

Utseende, AA.Lab.101

Gulaktig, svagt dimmig

Utseende, vid 5,0% i 20 °dH vatten, AA.Lab 101

Mjölkaktig

Kinematisk viskositet vid 20°C, mm2/s, ASTM D7042

190

Densitet vid 15°C, kg/l, DIN EN ISO 12185

0,957

pH vid 5,0% i 20 °dH vatten, DIN 51369

9,9

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.