Mobilcut 320-New

Mobil industrial , Sweden

Vattenbaserad skärvätska

Produktbeskrivning

Mobilcut är varumärket för högeffektiva vattenlösliga skärvätskor i Mobils sortiment av industriella smörjmedel. Framställd av högklassiga basoljor, tillsatser och emulgatorer ger sortimentet av klorfria Mobilcut -produkter pålitliga prestanda i en mängd olika skärande bearbetningsprocesser. Produkterna har utvecklats för att fungera med vatten av en mängd olika hårdhetsgrader och för att erbjuda låg skumningstendens och långvarigt korrosionsskydd för maskiner och arbetsstycken. De kräver lågt underhåll och är naturligt stabila.

Mobilcut -produkterna har utvecklats för moderna maskinverkstäder där lång livslängd, utomordentliga bearbetningsprestanda och hälso- och miljöhänsyn är viktiga faktorer för ökad produktivitet. Dessa produkter levereras som koncentrat och måste blandas med vatten vid användningstillfället. Alla Mobilcut -produkter är fria från formaldehyd avgivande tillsatser (FAD).

Mobilcut 320-New är en borfri högkvalitativ syntetisk skärvätska som är blandbar med vatten och som utvecklats för slipning av stål och gjutjärn där de främsta kraven är en hög ytfinhet, enastående kylning och låg skumningstendendens.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilcut -produkterna har utvecklats för att bidra till att öka produktiviteten i moderna maskinverkstäder genom att erbjuda högprestandaegenskaper.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Bildar stabila emulsioner och lösningar

Lätta att använda och underhålla

Långvarig stabilitet

Längre hållbarhet för färdigblandad emulsion och mindre obehaglig lukt

Låg skumningstendens

Förbättrade prestanda även i högtryckssystem

Motverkar uppkomst av klibbiga beläggningar

Förbättrar maskinernas renhet

Hög nivå av korrosionsskydd

Reducerar maskinunderhåll och ombearbetning av material

Enkelt att avskilja spånor

Förbättrar filtrerbarhet och ytfinhet

Brett användningsområde

Möjlighet att kombinera produkter och minska lagerhållning

Kompatibel med högklassiga Mobil Vactra Oil -seriens gejdoljor

Enkel avskiljning och borttagning av läckolja

Neutral lukt

Förbättrar arbetsplatsmiljön

 

Användningsområden

Mobilcut 320-New: Syntetisk (mineraloljefri) slipvätska som huvudsakligen rekommenderas för slipning av stål och gjutjärn. Ej lämplig för volframkarbid Vätskan är en kemisk lösning. Intervallet för vattenhårdhet är från 0 till 20 °dH med möjlighet till användning upp till 40 °dH Dess refraktometerfaktor är 1,4.

 

Rekommenderad koncentration för typiska applikationer:

 

Slipning av låglegerat stål: 5-8%

Slipning av kolstål: 8-10%

Cylinder- och planslipning: 5-8%

 

Typiska egenskaper

Egenskap

Utseende, AA.Lab.101

Vätska, gul

Utseende, vid 5,0% i 20 °dH vatten, AA.Lab 101

Genomskinlig och färglös

Kinematisk viskositet vid 20°C, mm2/s, DIN EN ISO 3104

70

Densitet vid 15°C, kg/l, DIN EN ISO12185

1,085

pH vid 5,0% i 20 °dH vatten, DIN 51369

9,5

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.