MOBILGEAR™ EP-SERIEN

Mobil industrial , Sweden

Växellådsoljor för extremt tryck

Produktbeskrivning

Mobilgear EP-smörjmedel är en familj av industriella växellådssmörjmedel för extremt tryck, formulerade med högkvalitativa mineraloljor, som hjälper till att minska slambildning och öka oljans livslängd.

Mobilgear EP-oljor innehåller ett additivsystem som ger hög lastbärande förmåga, skydd mot slitage och korrosion samtidigt som de säkerställer goda vattenhanteringsegenskaper.

Mobilgear EP-oljor är lämpliga för användning överallt där industriella växellådsoljor specificeras, antingen i stänksystem eller cirkulerande system, vilket ger skydd i applikationer med konstant belastning eller stötbelastning.

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Extremt tryckslitageskydd av växlar och lager

Mindre slitage av växlar och lager som leder till oplanerade driftstopp

God beständighet mot oxidation och termisk nedbrytning

Bidrar till förlängd smörjmedelslivslängd och lägre smörjkostnader

Skydd mot slambildning och avlagringar

Hjälper till att hålla systemet rent och minska underhållet

God demulgeringsförmåga och korrosionsskydd

Skydd i närvaro av fukt och underlättar vattenavskiljningen

Tillämplig för användning i stänk- eller cirkulationssystem

Brett utbud av applikationer hjälper till att förenkla inventeringen

Användningsområden

Mobilgear EP-växellådsoljor är lämpliga för ett brett utbud av industriella snäckväxlar, cylindriska, spiralformade, koniska och stål-på-stål snäckväxlar, inklusive drivenheter för transportband, blandare, torkar, fläktar, mixers, pressar, massaupplösare, pumpar, siktar, sprutmaskiner och oljebrunnspumpar.

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

MOBILGEAR EP 150

MOBILGEAR EP 220

MOBILGEAR EP 320

MOBILGEAR EP 460

DIN 51517-3:2018-09

X

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:2018)

X

X

X

X

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap

MOBILGEAR EP 150

MOBILGEAR EP 220

MOBILGEAR EP 320

MOBILGEAR EP 460

Klass

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 320

ISO VG 460

Kopparremsans korrosion, 3 tim., 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

Densitet vid 15 °C, g/ml, ASTM D4052

0,88

0,88

0,89

0,89

Vattenavskiljning, minuter till 37 ml vatten vid 82°C, ASTM D1401

10

10

15

15

Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92

250

242

262

258

Skumning, Seq I, stabilitet, inget alternativ A, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skumning, Seq I, tendens, inget alternativ A, ml, ASTM D892

40

20

0

0

Skumning, Seq II, stabilitet, inget alternativ A, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skumning, Seq II, tendens, inget alternativ A, ml, ASTM D892

0

0

10

20

Skumning, Seq III, stabilitet, inget alternativ A, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skumning, Seq III, tendens, inget alternativ A, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

15,2

19,4

24,9

30,8

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

150

220

320

460

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

-15

-12

-9

Viskositetsindex, ASTM D2270

95

95

95

95

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.