PYROLUBE 830

Mobil industrial , Sweden

Smörjmedel för maskiner och kedjor

Produktbeskrivning

Pyrolube 830 är ett överlägset smörjmedel för höga temperaturer som består av en blandning av syntetiska kolväten och estrar med hög molekylvikt och ett speciellt tillsatspaket med slitageskyddande egenskaper. Det ger ekonomisk smörjning vid höga temperaturer i områden som utsätts för de svåraste oxidationsförhållandena.

 

Pyrolube 830 är formulerat för att ha en rengörande verkan och lämnar praktiskt taget inga kolavlagringar. Det är tillräckligt vidhäftande för att sitta kvar och ge tillräcklig ytseparering av filmer under långa perioder, vilket minskar förbrukningen. Pyrolube 830 har en anmärkningsvärd stabilitet vid mycket höga temperaturer, vilket innebär att man slipper problem med avdunstningsförlust och de miljöproblem som obehagliga lukter och ångor medför.

 

Pyrolube 830 är tillverkat av syntetbaserade material och har friktionsreducerande egenskaper som kan sänka den totala energiförbrukningen under optimerade smörjförhållanden.

 

Egenskaper och fördelar

· Beprövad utmärkt prestanda vid temperaturer upp till 230 ºC

 

· Reducerar kolhaltiga avlagringar eller slam.

 

· Motstår avdunstning och ger långvarig smörjning

 

· Inga störande lukter eller utsläpp

 

· Ger utmärkt smörjning och slitageskydd

 

· Appliceras med konventionell utrustning

 

· Förbättrad smörjning kan leda till minskad energiförbrukning.

 

Användningsområden

Pyrolube 830 rekommenderas som smörjmedel för ugnskedjor i högtemperaturprocesser inom mineralulls-, keramik-, textil-, pappers-, trä-, glas-, färg-, glasfiber-, livsmedels- och kemiindustrin. I dessa, och liknande, användningsområden kan dess slitageskyddande egenskaper och långa livslängd användas för att ge kontinuerlig effektiv smörjning med minimal förbrukning.

 

Pyrolube 830 rekommenderas också för användning i smörjsystem i glastillverkningsmaskiner och andra områden som utsätts för höga temperaturer, t.ex. hjullager i ugnsvagnar, lager i ugnsfläktar, osv.

 

Pyrolube 830 kan appliceras med de flesta konventionella injektions-, stänk- och sprejmetoder. Det är lämpligt att rengöra kedjorna noggrant innan man byter till Pyrolube 830 eftersom luftburna och andra föroreningar fastnar på slam och avlagringar från tidigare använda konventionella mineraloljebaserade smörjmedel. Sådana avlagringar kan också hindra Pyrolube 830 från att nå de områden i kedjan som utsätts för slitage.

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

270

Utseende, AMS 1738

Klar och ljus

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

180

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-46

Viskositetsindex, ASTM D2270

132

TBN, mg KOH/g, ASTM D2896

4

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.