Chainsaw Oil

Mobil industrial , Sweden

Produktbeskrivning

Chainsaw Oil har utvecklats speciellt för smörjning av kedjor och svärd på moderna motorsågar. Utvalda mineralbasoljor kombineras med specialtillsatser för att ge ett gott skydd mot slitage, rost och korrosion. Chainsaw Oil har god flytbarhet vid låga temperaturer, vilket gör den lämplig för utomhusbruk också under vintern.

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

God vidhäftning vid metallytor

Stannar väl på plats på sågkedjor och svärd och ger optimal livslängd åt komponenter

Utmärkt skydd mot slitage, rost och korrosion

Bidrar till ökad livslängd för kedja och svärd och sänker underhållskostnader genom att slitagerelaterade skador minskas

Låg flytpunkt

Försäkrar flytbarhet även vid låga driftstemperaturer för bättre effektivitet

Användningsområden

Chainsaw Oil kan användas i handmotorsågar samt i maskindrivna motorsågar i enlighet med tillverkarens specifikationer. Den lämpar sig för smörjning av kedjor, glidskenor och svärd i industriella tillämpningar, där det krävs ett smörjmedel med god vidhäftning, skydd mot slitage, rost och korrosion, samt låg flytpunkt.

Typiska egenskaper

Chainsaw Oil

Viskositet, ASTM D 445

 

cSt@40°C

87

cSt@100°C

11

Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97

-24

Flampunkt, °C, ASTM D 92 min.

220

Densitet @ 15,6ºC, kg/l, ASTM D4052

0.877

Hälsa och säkerhet

På basen av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladet kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil logotypen och designen med den flygande hästen är varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.