Jenbacher N Oil 40

Mobil industrial , Sweden

Gasmotorolja med höga prestanda

Jenbacher logo

Produktbeskrivning

Jenbacher N Oil 40 är en högpresterande gasmotorolja utvecklad för dagens och nästa generation av Jenbacher naturgasmotorer. Den har utvecklats som en väsentlig komponent av motorn, i nära samarbete mellan INNIO Jenbacher (1) och ExxonMobils ingenjörer.

Med över 100 000 timmar av ackumulerade fältdata från långtidsövervakning i över 100 enheter, har Jenbacher N Oil 40 -motoroljans sammansättning bekräftats ge 2 gånger (2) längre livslängd för oljan och oljefiltret och reducerar därmed livscykelkostnaderna med upp till 30 % jämfört med andra typiska godkända gasmotoroljor (3). Speciellt utvecklade och noggrant validerade nya gränsvärden för använd olja har utvecklats av INNIO Jenbacher för denna produkt för att erbjuda förlängda, tillförlitliga oljebytesintervaller.

Jenbacher N Oil 40 kan hjälpa användare att hålla sina Jenbacher-motorer i drift längre och renare (2) med ökad tillförlitlighet, utmärkta alkaliska reserver och beständighet som i sin tur leder till en ökad produktivitet.

 

Godkännanden

Jenbacher N Oil 40 är godkänd för hela sortimentet av Jenbacher naturgasmotorer - Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 6 och Typ 9.

För de senaste godkännandena, se INNIO Jenbachers tekniska anvisningar TA 1000-1109 och TA 1000-1108 som också är tillgängliga på http://innio.com/engineoil (internet) eller https://customer.innio.com/en/ (intranet endast för registrerade användare).

 

Egenskaper och fördelar

Jenbacher N Oil 40 kan bidra till att (2):

• Ger en förlängd olje- och filterlivslängd som är upp till 2 gånger längre jämfört med standardintervallerna, tack vare enastående oxidationsbeständighet i kombination med utökade gränsvärden för analyser av använd olja.

• Reducerar livscykelkostnaderna med upp till 30 %

• Ge utmärkt ventilskydd genom förbättrade torrsmörjningsegenskaper som resulterar i mindre ventilsättning

• Säkra rena motorkomponenter genom förbättrade rengörande egenskaper och sothantering

• Begränsa högtemperaturavlagringar tack vare utmärkta lösningsegenskaper

• Konsolidera smörjmedelslagret under driften, eftersom Jenbacher N Oil 40 kan användas över hela sortimentet av Jenbacher naturgasmotorer

 

(1) INNIO och Jenbacher är varumärken

(2) De faktiska fördelarna kan variera beroende på vilken typ av utrustning som används samt dess underhåll, driftförhållanden och miljö och eventuellt tidigare använt smörjmedel. Den förlängda livslängden för oljan och filtret är baserad på normal användning av produkten, som beskrivs i de tekniska anvisningarna från INNIO Jenbacher.

(3) Se Jenbacher N Oil 40 prestandaprofil på www.JenbacherNOil40.com

 

Användningsområden

Alla Jenbacher naturgasmotorer - Typ 2, Typ 3, Typ 4, Typ 6 och Typ 9.

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

40

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13,2

Viskositetsindex, ASTM D2270

111

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,6

Totalt bastal, mg KOH/g, ASTM D 2896

7,4

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

269

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

114

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,88

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

03-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.