Mobil DTE 10 Excel™ -serien

Mobil industrial , Sweden

Hydrauloljor av premiumkvalitet

Energy Efficiency logoBosch-Rexroth stamp of approval

 

Produktbeskrivning

Mobil DTE 10 Excel™ -serien är högpresterande, slitageskyddande hydrauloljor, som utvecklats för att uppfylla kraven för moderna högtryckshydraulsystem inom industrin och i mobil utrustning.

 

Mobil DTE 10 Excel-serien är baserad på utvalda basoljor och ett egenutvecklat additivsystem för att ge välbalanserad prestanda i ett antal olika tillämpningsområden.  Produkterna har en enastående oxidationsbeständighet och termisk stabilitet, vilket ger lång oljelivslängd och mindre avlagringar i krävande hydraulsystem, som använder högtryckspumpar med stor kapacitet.  De innovativa renhållande egenskaperna skyddar kritiska systemkomponenter i hydraulsystem från driftstörningar såsom servo- och proportionalventiler som finns i många moderna hydraulsystem.  Det skjuvstabila och höga viskositetsindexet möjliggör ett brett driftstemperaturområde, samtidigt som den bibehåller maximal hydraulisk verkningsgrad och skyddar komponenterna optimalt både vid låga och höga temperaturer.  Utmärkta luftavskiljningsegenskaper innebär extra skydd i system med kort vilotid, vilket bidrar till att förhindra kavitationsskador och mikrodieseleffekt. Det zinkfria slitageskyddssystemet ger ett högt skydd i kugghjuls-, ving- och kolvpumpar samtidigt som avlagringsbildningen minimeras. Dessutom är Mobil DTE 10 Excel inte akut eller kroniskt toxisk för vattenmiljön (enligt GHS-kriterierna och OECD-testerna).

 

Utvecklad under omfattande laboratorie- och fälttester kan Mobil DTE 10 Excel-serien bidra till att mätbart öka den hydrauliska verkningsgraden jämfört med andra Mobil™ hydrauloljor. Detta kan ge lägre energiförbrukning eller ökade prestanda, vilket resulterar i ekonomiska besparingar.

 

I kontrollerade effektivitetstester i laboratorier har Mobil DTE 10 Excel uppvisat upp till 6 procents förbättring i hydraulpumpens verkningsgrad jämfört med Mobil standard hydraulvätskor, när oljorna används i hydrauliska standardapplikationer.

 

Vid ytterligare laboratorietester och fältdemonstrationer utförda med ett stort antal moderna hydraulsystem, har Mobil DTE 10 Excel -seriens oljor uppvisat enastående livslängd jämfört med Mobil standard hydrauloljor med en oljelivslängd upp till tre gånger längre samtidigt som de bibehåller enastående renhet och komponentskydd i hydraulsystemet.  Mobil DTE 10 Excel demonstrerade även värdet av det höga viskositetsindexet och den enastående skjuvstabiliteten genom att framgångsrikt fungera vid temperaturer så låga som -34°C och genom att bibehålla ISO VG -klassen.

 

*Förklaring av energieffektivitet

Symbolen för energieffektivitet är ett registrerat varumärke för Exxon Mobil Corporation. Energieffektiviteten avser endast oljans prestanda jämfört med Mobils standard hydrauloljor. Den tillämpade teknologin ger upp till 6% högre hydraulisk verkningsgrad vid test under kontrollerade förhållanden vid normalt bruk i hydraulisk utrustning. Den angivna energieffektiviteten för denna produkt baseras på testresultat vid bruk av oljan i enlighet med tillämpliga industristandarder och protokoll. Energiförbättringar kommer att variera baserat på driftsförhållanden och tillämpningar.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil DTE 10 Excel -seriens hydrauloljor ger utmärkt effektivitet i hydraulsystemet, extremt goda renhållande egenskaper och en hög nivå av beständighet hos oljan. Fördelen med högre hydraulisk effektivitet bidrar till lägre energiförbrukning i både industri- och mobil utrustning, vilket sänker driftskostnaderna och ger högre produktivitet. Deras utmärkta oxidationsbeständighet och termiska stabilitet kan bidra till längre bytesintervaller för olja och filter, samtidigt som systemen hålls renare. Deras höga nivå av slitageskydd och utmärkta filmstyrka resulterar i bättre skydd för utrustningen, vilket inte bara resulterar i färre driftsstopp men även bidrar till högre produktionskapacitet.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt hydraulisk effektivitet

Kan sänka energiförbrukningen och förbättra systemets respons

Extremt goda renhållande egenskaper

Mindre systemavlagringar, vilket leder till minskat underhållsbehov och längre livslängd för maskinelement

Skjuvstabilt, högt viskositetsindex

Bibehållet komponentskydd över ett brett temperaturintervall

Oxidationsbeständighet och termisk stabilitet

Förlänger oljans livslängd även under svåra driftsförhållanden

God kompatibilitet med gummimaterial och tätningar

Lång tätningslivslängd och mindre underhållskrav

Slitageskyddande egenskaper

Hjälper till att minska slitage och skyddar pumpar och komponenter, vilket ger längre livslängd för utrustningen

Utmärkta luftavskiljningsegenskaper

Hjälper till att förhindra luftproblem och kavitationsskador i system med kort vilotid.

God kompatibilitet med olika metaller

Bidrar till utmärkta prestanda och skydd för komponenter av en mängd olika metaller

 

Användningsområden

     •  Hydraulsystem inom industri och i mobil utrustning, som används vid höga tryck och temperaturer i kritiska tillämpningar

     •  Hydraulsystem, med benägenhet för avlagringar, t.ex. sofistikerade numeriskt styrda (CNC) -maskiner, speciellt där servoventiler med små spel används

     •  System där kallstarter och höga driftstemperaturer är typiska

     •  System som kräver hög lastbärande förmåga och gott skydd mot slitage

     •  Maskiner som innehåller många olika komponenter med olika metaller

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

15

22

32

46

68

100

150

Denison HF-0

 

 

X

X

X

 

 

Denison HF-1

 

 

X

X

X

 

 

Denison HF-2

 

 

X

X

X

 

 

Eaton E-FDGN-TB002-E

 

 

X

X

X

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

X

X

X

X

Husky

 

 

 

X

 

 

 

KRAUSS-MAFFEI hydraulolja

 

 

X

X

 

 

 

Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.10

 

 

X

X

X

X

 

Ortlingshaus-Werke Gmbh ON 9.2.19

 

 

X

X

X

X

 

ZF TE-ML 04K

 

 

X

X

 

 

 

ZF TE-ML 04R

 

 

X

X

 

 

 

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

15

22

32

46

68

100

150

Fives Cincinnati P-68

 

 

X

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

Valmet Paper RAUAH00929_04(hydrauliska system)

 

 

X

X

 

 

 

Valmet Paper RAUAH02724_01 (mineralolja för hydrauliska valsar)

 

 

 

 

X

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.4 2021-10 (
hydraulisk rulle)

 

 

 

 

X

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.5 2021-10 (
skopress)

 

 

 

 

 

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

15

22

32

46

68

100

150

ASTM D6158 (Class HVHP)

 

X

X

X

X

 

 

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

 

X

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)

 

 

X

X

X

X

 

China GB 11118.1-2011, L-HV

X

X

X

X

X

 

 

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

X

X

X

DIN 51524-3:2017-06

X

X

X

X

X

 

 

ISO L-HM (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-HV (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

 

 

JCMAS HK VG32W

 

 

X

 

 

 

 

JCMAS HK VG46W

 

 

 

X

 

 

 

 

Typiska egenskaper

Egenskap

15

22

32

46

68

100

150

ISO VG -klass

15

22

32

46

68

100

150

Brookfield viskositet vid -20°C, mPa.s, ASTM D2983

 

 

1070

1900

4050

10360

32600

Brookfield Viscosity vid -30°C, mPa.s, ASTM D2983

 

1660

3390

6790

16780

71400

445000

Brookfield Viscosity vid -40°C, mPa.s, ASTM D2983

2490

7120

20000

125000

 

 

 

Kopparremsans korrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1A

1A

1B

1B

1B

1B

1B

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,840

0,842

0,845

0,851

0,859

0,869

0,884

Dielektrisk styrka, kV, ASTM D877

39,3

38,3

39,3

38,2

39,2

37,2

37,4

FZG slitage FLS, A/8.3/90, ISO 14635-1(mod)

 

 

12

12

12

>12

>12

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

210

215

225

230

260

260

270

Skumning, Sekv I, stabilitet, ml, ASTM D892

20/0

20/0

20/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Skumning, Sekv II, stabilitet, ml ASTM D892

20/0

20/0

20/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Skumning, Sekv III, stabilitet, ml ASTM D892

20/0

20/0

20/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

3,9

5,0

6,5

8,4

10,9

13,0

17,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

15,0

22,0

31,5

45,7

66,9

97,0

148,0

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-57

-54

-48

-45

-42

-40

-38

Skjuvstabilitet, Viskositet (100 C) Förlust, %, CEC L-45-A-99

4

6

5

8

10

8

7

Viskositetsindex, ASTM D2270

164

164

164

163

155

132

121

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.