Mobil DTE 20 Series

Mobil industrial , Sweden

Hydrauloljor

Produktbeskrivning

Mobil DTE™ 20 -seriens oljor är högpresterande hydrauloljor med utmärkt slitageskydd.

De uppfyller stränga krav för hydraulsystem, som arbetar med höga tryck och hög effekt. samt andra hydraulsystemkomponenter såsom servoventiler med små spel och numeriskt kontrollerade (NC) verktygsmaskiner.

Dessa produkter uppfyller de strängaste prestandakraven från en lång rad tillverkare av hydrauliska system och komponenter, vilket möjliggör användning av en enda produkt med utmärkta prestandaegenskaper.

 

Egenskaper och fördelar

 • Utmärkt oxidationsbeständighet bidrar till att minska stilleståndstider och underhållskostnader genom att bidra till ökad renhet och mindre avlagringar i systemet för att möjliggöra längre olje- och filterlivslängder
 •  produktionskapaciteten
  Förhöjt skydd mot korrosion och slitage på systemkomponenter med olika metaller, bidrar till att förlänga komponentlivslängden och förbättra
 • Goda vattenavskiljningsegenskaper skyddar system mot såväl små som stora mängder vatten
 • Renhållande egenskaper minskar avlagringar och slambildning i systemet och bidrar till att skydda och förlänga utrustningens livslängd samt till att minska underhållskostnader och öka systemets totala prestanda
 •  

  Kvalitetsreserv bibehåller prestanda även under svåra driftsförhållanden och vid långa oljebytesintervall

Användningsområden

 • Hydrauliska system som är känsliga för avlagringar eller där slam och avlagringar bildas med konventionella produkter
 • Hydrauliska system som kräver hög lastbärande förmåga och slitageskydd, och när korrosionsskydd med tunn oljefilm är av värde
 • När små mängder vatten inte kan undvikas
 • System med växlar och lager
 •  

  Maskiner som innehåller många olika komponenter bestående av olika metaller

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

MOBIL DTE 25

MOBIL DTE 26

MOBIL DTE 27

DENISON HF-0

X

X

X

Fives Cincinnati P-68

X

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

X

HUSKY HS 207

X

VICKERS I-286-S

X

X

X

VICKERS M-2950-S

X

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL DTE 21

MOBIL DTE 22

MOBIL DTE 24

MOBIL DTE 25

MOBIL DTE 26

MOBIL DTE 27

MOBIL DTE 28

ISO VG -klass

10

22

32

46

68

100

150

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

12

12

12

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

174

200

220

232

236

248

276

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

20

20

20

20

20

20

20

Skumning, Seq III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq III, tendens, ml, ASTM, D892

20

20

20

20

20

20

20

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

2,7

4,5

5,3

6,7

8,5

10,9

14,3

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

10

21

31,5

44,2

71,2

95,3

142,8

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

-30

-27

-27

-21

-21

-15

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

98

98

98

98

98

98

98

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.