Mobil DTE 20 Ultra Series

Mobil industrial , Sweden

Produktbeskrivning

Mobil DTE™ 20 Ultra -seriens oljor är slitageskyddande hydrauloljor med höga prestanda och extra lång livslängd och de har visat sig klara upp till 2 gånger längre oljebytesintervall jämfört med likvärdiga konkurrerande oljor (*).

De uppfyller stränga krav för hydraulsystem med pumpar som arbetar med höga tryck och höga effekter, samt andra hydraulsystemkomponenter, t.ex. servoventiler med små spel och numeriskt kontrollerade (NC) verktygsmaskiner. Produkterna uppvisar enastående oxidationsbeständighet och termisk stabilitet, vilket ger lång oljelivslängd och mindre avlagringar i krävande hydraulsystem, som använder högtryckspumpar med stort flöde. De renhållande egenskaperna skyddar kritiska systemkomponenter i hydraulsystem från driftstörningar, såsom servo- och proportionalventiler som finns i många moderna hydraulsystem.

Dessa produkter uppfyller de strängaste prestandakraven från en lång rad tillverkare av hydrauliska system och komponenter, vilket möjliggör användning av en enda produkt med utmärkta prestandaegenskaper.

(*) med ett viskositetsindex omkring 100 och ett zinkbaserat slitageskydd som uppfyller minst kraven enligt ISO 11158 (L-HM) och/eller DIN 51524-2 (HLP-typ)

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Enastående renhållande egenskaper

Mindre avlagringar och slambildning för att bidra till att skydda och förlänga utrustningens livslängd samt för att minska underhållskostnader och öka systemets totala prestanda

Förbättrade slitageskyddande egenskaper

Uppfyller eller överträffar de viktigaste pumptillverkarnas krav, bidrar till att förlänga komponenters livslängd

Exceptionell termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Bidrar till att minska stilleståndstider och kostnader genom att bidra till ökad renhet och mindre avlagringar i systemet även under svåra driftsförhållanden och hög effektdensitet

Förbättrat korrosionsskydd

Bidrar till att skydda en rad komponenter av skiftande metaller.

Kontrollerad vattenavskiljningsförmåga

Skyddar system mot små och stora mängder vatten och bidrar till förlängd filterlivslängd

Kvalitetsreserv

Bibehållna prestanda även under svåra driftsförhållanden och förlängda oljebytesintervall

 

Användningsområden

  • Hydrauliska system som är känsliga för avlagringar eller där slam och avlagringar bildas med konventionella produkter
  • Hydrauliska system som kräver hög lastbärande förmåga och slitageskydd, och när korrosionsskydd med tunn oljefilm är av värde
  • När små mängder vatten inte kan undvikas
  • System med växlar och lager
  • Maskiner som innehåller många olika komponenter bestående av olika metaller


Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

 

X

X

X

 

DENISON HF-0

 

 

X

X

X

 

DENISON HF-1

 

 

X

X

X

 

DENISON HF-2

 

 

X

X

X

 

EATON E-FDGN-TB002-E

 

 

X

X

X

 

Fives Cincinnati P-68

 

 

X

 

 

 

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

X

X

X

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

 

X

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

 

X

 

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

ASTM D6158 (Klass HMHP)

 

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

 

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

X

X

ISO L-HM (ISO 11158:2009)

X

X

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL DTE 21 ULTRA

MOBIL DTE 22 ULTRA

MOBIL DTE 24 ULTRA

MOBIL DTE 25 ULTRA

MOBIL DTE 26 ULTRA

MOBIL DTE 27 ULTRA

ISO VG -klass

10

22

32

46

68

100

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1A

1A

1A

1A

1A

1A

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,8373

0,8524

0,8596

0,8667

0,8743

0,8797

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

-

-

11

11

11

12

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

174

234

231

238

252

278

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

20

20

10

10

10

50

Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

10

10

10

10

20

30

Skumning, Seq III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skumning, Seq III, tendens, ml, ASTM, D892

20

10

10

10

0

20

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

2,8

4,4

5,8

7.1

8,9

11,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

10.7

21,4

33,4

46,2

68,6

100,2

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-45

-39

-36

-33

-30

-33

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

106

115

115

110

104

108

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

03-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.