MOBIL DTE™ FM EXCEL SERIES

Mobil industrial , Sweden

Smörjmedel för pappersmaskiner med livsmedelskvalitet

Produktbeskrivning

Mobil DTE™ FM Excel Series är högpresterande smörjmedel av livsmedelskvalitet som är utformat för att ge enastående skydd för utrustning i krävande industriella cirkulationssystem, växlar och lager i pappersmaskiner.

De är formulerade med utvalda högkvalitativa basoljor och ett egenutvecklat högteknologiskt tillsatssystem som är noggrant balanserat för att efterleva strikta internationella livsmedelsstandarder och samtidigt skydda systemkomponenter från slitage, rost och korrosion. Mobil DTE FM Excel Series är NSF H1-registrerade smörjmedel som även uppfyller Title 21 CFR 178.3570 av Food and Drug Administration (USA) för smörjmedel med tillfällig livsmedelskontakt.

Mobil DTE™ FM Excel Series ger utmärkt slitageskydd för lager och växlar som arbetar under svåra förhållanden och hjälper till att minimera stilleståndstiden till förmån för produktiviteten.

De uppvisar extremt ren prestanda och utmärkt termisk och oxidativ stabilitet som hjälper system att löpa fritt från avlagringar under lång tid, till och med vid höga temperaturer.

Mobil DTE™ FM Excel-seriens oljor är formulerade för att ge maximalt skydd och smörjning vid förekomst av vatten.

Deras enastående vattenavskiljande förmåga och filtrerbarhet säkerställer utomordentliga prestanda samt förmågan att bibehålla effektiv filtrering även vid mycket fina filtreringsnivåer. De separerar vatten lätt och behåller sina egenskaper även under långa användningsperioder.

Dessa oljor möjliggör användning av de höga ångtryck, temperaturer och maskinhastigheter som är vanliga i pappersmaskiner med hög effekt.

Mobil DTE™ FM Excel-serien bidrar inte till MOAH innehåll i livsmedel när det används i enlighet med begränsningarna i FDA 21CFR178.3570.

Egenskaper och fördelar

Mobil DTE™ FM Excel-oljans balanserade formulering har dokumenterat hög prestanda vid smörjning av moderna pappersmaskiner med hög effekt. Deras utomordentliga egenskaper vad gäller slitageskydd, förhöjd oxidationsbeständighet, kemisk stabilitet, effektivt rost- och korrosionsskydd, samt filtrerbarhet bidrar till att förlänga serviceintervall. Detta resulterar i lägre underhållskrav, förlängd livslängd för utrustning och ökad produktionskapacitet, allt i god balans med kraven på livsmedelskvalitet.

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

NSF H1-registrerade smörjmedel

Tillåter användning vid förpackning och tillverkning av livsmedel och drycker

Exceptionellt slitageskydd

Förbättrade lager- och växelprestanda

Enastående oxidationsbeständighet och termisk stabilitet

Längre oljelivslängd

Lägre kostnader för filterbyten

Renare system

Mindre avlagringar i systemen

Effektiv vattenavskiljningsförmåga

Underlättar avlägsnande av vatten

Minskar bildningen av emulsioner i cirkulationssystem

Utmärkt filtrerbarhet

Håller oljeledningar och flödesmätare fria från avlagringar

Förbättrat oljeflöde och kylning

Sänker kostnader för filterbyten

Hög nivå av rost- och korrosionsskydd

Skyddar växlar och lager under våta förhållanden

Ger skydd mot korrosion i våta och fuktiga miljöer.

Användningsområden

Mobil DTE™ FM Excel-smörjmedel är utformade för att klara av de krävande driftsförhållandena inom pappersindustrin och samtidigt uppfylla livsmedelsindustrins strikta krav.

• Pappersbruk med våtparti: formnings- och pressningssektion.

• Pappersbruk med torkparti: torksektion, storlekspress, kalenderstapel, rulle, upprullare.

• Industriella maskiner för livsmedelsproduktion och livsmedelsförpackning.

• Universalsmörjning för lager, växlar och hydraulsystem.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

150

220

Valmet Paper RAU4L00659_07 (våt- och torkparti)

X

X

Valmet Paper RAUAH02724_01 (mineralolja för hydrauliska valsar)

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.1 2023-04 (våtparti)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.2 2023-04 (torkparti)

 

X

Voith Paper VS 108 5.3.3 2023-04 (off-line bestrykare)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.4 2023-04 (hydraulisk rulle)

X

 

Voith Paper VS 108 5.3.5 2023-04 (skopress)

X

X

Voith Paper VS 108 5.3.6 2023-04 (upprullare)

 

X

 

Denna produkt är registrerad enligt följande krav:

150

220

NSF H1

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven i:

150

220

DIN 51517-3:2018-09

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

 

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap

150

220

Klass

ISO VG 150

ISO VG 220

Luftavskiljningstid, 75 °C, min, ASTM D3427

 

16.1

Luftavskiljning, 75°C, min, ASTM D3427

10,9

 

Kopparremsans korrosion, 3 tim., 100°C, ASTM D 130

1B

1A

Demulerbarhet, tid till 3 ml emulsion vid 82°C min, ASTM D1401

15

10

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,8812

0,8814

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

14+

Flampunkt enligt Cleveland, °C, ASTM D92

238

202

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Sekv. I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Sekv. II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Sekv. II, tendens, ml, ASTM D892

0

40

Skumning, Sekv. III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

Skumning, Sekv. III, tendens, ml, ASTM, D892

0

0

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

150

210,8

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

-15

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D 665

Godkänd

 

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Hälsa och Säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

06-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.