Mobil DTE FM Series

Mobil industrial , Sweden

Smörjmedel för livsmedelsmaskiner

Produktbeskrivning

Mobil DTE™ FM -serien är högpresterande smörjmedel som tagits fram för att uppfylla en rad olika krav för livsmedels- och förpackningsindustrin. Dessa smörjmedel är klassificerade som typ NSF H1 smörjmedel och uppfyller även Title 21 CFR 178.3570, utfärdad av USA:s Food and Drug Administration (FDA) för användning där det finns risk för tillfällig kontakt med livsmedel. Mobil DTE FM -serien tillverkas i ISO 22000-certifierade anläggningar som även uppfyller kraven enligt ISO 21469, vilket bidrar till att säkerställa att de högsta nivåerna av produktintegritet upprätthålls.

Dessa oljor är smak- och luktfria samt av högsta kvalitet och formulerade med giftfria tillsatser och basoljor av NSF/FDA livsmedelskvalitet. Additivsystemet ger gott slitageskydd, utmärkt oxidationsbeständighet och skydd mot rost. De ger god renhet i systemen, lång användningstid för olja/filter och optimalt skydd för utrustningen. Oljorna i Mobil DTE FM -serien är utmärkta växel-, lager- och cirkulationsoljor. De är även avsedda för de kritiska krav som ställs på hydraulsystemkomponenter såsom servoventiler med små spel och numeriskt styrda (NC) verktygsmaskiner med hög precision. Dessa produkter uppfyller de strängaste prestandakraven från en lång rad system- och komponenttillverkare, som tillämpar olika multi-metallurgier, vilket möjliggör användning av en enda produkt med enastående prestandaegenskaper.

Mobil DTE FM -serien uppvisar goda resultat i FZG-växeltest, vilket avser utmärkt skydd mot slitage och nötning. Därigenom blir det möjligt att använda dem i andra system än hydraulik, som kan innehålla växlar och lager. Basoljornas naturligt höga viskositetsindex ger enastående prestanda över ett brett temperaturintervall.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Giftfri formulering

Medger användning vid tillverkning och förpackning av livsmedel

Mycket goda slitageskyddande egenskaper

Minskar slitaget

Ökar livslängden för utrustningen

Utmärkt oxidationsbeständighet

Resulterar i lång användningstid för olja och utrustning

Förlänger livslängden för filtren

Hög nivå av korrosionsskydd

Skyddar mot invändig korrosion i hydraulsystem

Minskar negativa effekter av fukt i system

Ger korrosionsskydd åt komponenter med olika metaller

Uppfyller en stor mängd krav för olika typer av utrustningar

Mångsidig användbarhet - en produkt kan ersätta flera

Minimerar kraven på lagerhållning

Minskad risk för felanvändning av produkt

Utmärkta luftavskiljningsegenskaper

Minskar skumbildningen och dess negativa effekter

Mycket goda vattenavskiljningsegenskaper

Skyddar system där små fuktmängder finns närvarande

Stora mängder vatten avskiljs snabbt

 

Användningsområden

  • Lämplig för multiservice-applikationer vid smörjning av maskiner som används i alla livsmedelsindustrier, fiskhantering och vid förpackning av kött
  • Utmärkta oljor för växlar, lager, cirkulationssystem och hydraulsystem
  • Kompressorer och vakuumpumpar som hanterar luft och inerta gaser
  • Smörjning av tryckluftsystem
  • System som kräver hög lastbärande förmåga och gott skydd mot slitage
  •  

    Maskiner som innehåller många olika komponenter med olika metaller

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt är registrerad enligt följande krav:

MOBIL DTE FM 32

MOBIL DTE FM 46

MOBIL DTE FM 68

NSF H1

X

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL DTE FM 32

MOBIL DTE FM 46

MOBIL DTE FM 68

ISO VG -klass

32

46

68

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 121°C, ASTM D130

1A

1A

1A

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

11

12+

12+

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

212

226

228

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, 20 kg, 1800 rpm, 1 tim, 54ºC, ASTM D4172

0.25

0.25

0.25

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,5

6,8

8,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

31.9

45.5

68.5

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-12

-9

-12

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0.862

0,868

0.873

Viskositetsindex, ASTM D2270

106

105

101

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.