MOBIL DTE™ HYDRAULIC ZINC FREE

Mobil industrial , Sweden

Hydrauloljor

Produktbeskrivning

Mobil DTE™ Hydraulic Zinc Free -serien är högpresterande, slitageskyddande hydrauloljor, som utvecklats för att uppfylla kraven för moderna högtryckshydraulsystem inom industrin och i mobil utrustning. De är formulerade av högkvalitativa basoljor och speciellt utvalda zinkfria tillsatser. Detta unika tillsatssystem har utvecklats för att ge exceptionellt skydd tack vare utmärkt antislitageprestanda i svåra hydrauliska tillämpningar.

 

Mobil DTE™ hydrauliska zinkfria oljor uppvisar utmärkta oxidations- och termiska stabilitetsegenskaper som kan bidra till att ge förlängd olja och filterlivslängd, samt optimalt utrustningsskydd, och därigenom minskar både underhålls- och produktkostnader. De är konstruerade för att fungera med system som arbetar under måttliga till svåra förhållanden där höga skyddsnivåer mot slitage och filmstyrka behövs.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil DTE™ hydrauliska zinkfria hydrauloljor uppvisar utmärkt oxidationsbeständighet och termiska stabilitetsegenskaper som kan leda till förlängda olje- och filterbytesintervaller och hjälpa till att ge rena system och problemfri drift. Deras höga nivå av antislitageegenskaper och utmärkta filmhållfasthetsegenskaper kan leda till utrustningens prestanda som inte bara kan resultera i färre haverier, utan också kan bidra till att öka produktiviteten. Deras enastående demulgerbarhet gör att oljorna fungerar bra i system som är förorenade med små mängder vatten och enkelt separerar stora mängder vatten.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Termisk stabilitet och oxidationsbeständighet

Resulterar i lång användningstid för olja och utrustning

Slitageskyddande egenskaper

Hjälper till att minska slitage och skyddar pumpar och komponenter, vilket ger längre livslängd för utrustningen

Utmärkta vattenavskiljande egenskaper

Skyddar system där små fuktmängder finns närvarande

Överensstämmelse med flera metaller

Bidrar till utmärkta prestanda och skydd för komponenter av en mängd olika metaller

Uppfyller kraven för en mängd olika typer av utrustningar

Minimerar kraven på lagerhållning

 

Användningsområden

     •  System som använder multimetallkonstruktioner i pumpar och andra systemkomponenter

     •  Tillämpningar där korskontaminering av hydraulvätskor och kylmedel kan förekomma

     •  Ving-, kolv- och kugghjulspumpar som arbetar med höga tryck

     •  Där små mängder vatten inte kan undvikas

     •  System som innehåller växlar och lager

     •  System som kräver hög lastbärande förmåga och gott skydd mot slitage

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 22

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 32

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 46

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 68

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 100

Bosch Rexroth Fluid Rating List 90245

 

X

X

X

 

Denison HF-0

 

X

X

X

 

Denison HF-1

 

X

X

X

 

Denison HF-2

 

X

X

X

 

Eaton E-FDGN-TB002-E

 

X

X

X

 

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

 

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-68

 

X

 

 

 

Fives Cincinnati P-69

 

 

 

X

 

Fives Cincinnati P-70

 

 

X

 

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

 

 

 

 

 

ASTM D6158 (Klass HMHP)

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(General)

X

X

X

X

X

China GB 11118.1-2011, L-HM(HP)

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

X

ISO L-HM (ISO 11158:2023)

X

X

X

X

X

JCMAS HK VG32

 

X

 

 

 

JCMAS HK VG46

 

 

X

 

 

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 22

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 32

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 46

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 68

MOBIL DTE HYDRAULIC ZINC FREE 100

Klass

ISO 22

32

46

68

ISO 100

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,859

0,857

0,864

0,871

0.866

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

208

224

232

242

270

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skumning, Seq III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skumning, Seq III, tendens, ml, ASTM, D892

10

0

0

0

0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

4,5

5,66

7,01

8,84

11,77

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

22,6

32,72

46,26

68,33

99,86

Rostskyddsegenskaper Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

115

112

108

102

107

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

04-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.