Mobil EAL 224H

Mobil industrial , Sweden

Hydraulolja

Produktbeskrivning

Mobil EAL 224H är en miljöanpassad premium hydraulolja, utvecklad för att ge enastående prestanda i hydraul- och cirkulationssystem som arbetar under medelsvåra förhållanden. Den har utmärkta slitageskyddande egenskaper och hög filmstyrka, vilket är nödvändigt för system som arbetar under höga belastningar och höga tryck. Resultatet skadenivå 12 i slitagetestet "FZG Gear Load Test" visar på ett högt skydd mot nötning och slitage samt denna produkts lämplighet för att skydda växlar och lager som används tillsammans med hydraulsystem. Mobil EAL 224H ger utmärkt skydd mot korrosion och tillförsäkrar mycket god multimetall-kompatibilitet, vilket gör  det möjligt att använda oljan i system där de ingående pumparna och komponenterna kan  vara av olika metaller. Den skapar även ett mycket gott, tunt oljefilmsskydd mot rost. Utöver dess exceptionella prestanda, uppfyller denna hydraulolja kraven på lätt biologisk nedbrytbarhet och icke-toxicitet, vilket gör den till en lämplig produkt i fall där läckage kunde skada miljön.

 

Den är framställd av vegetabiliska oljor med högt VI och med ett särskilt utvecklat tillsatssystem för att uppfylla eller överträffa kraven från de flesta tillverkare av hydraulpumpar och -system, samtidigt som stränga krav för biologisk nedbrytbarhet och toxicitet uppfylls.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil EAL 224H erbjuder utmärkta slitageskyddande och smörjande egenskaper och hög filmstyrka i hydraul- och cirkulationssystem som arbetar under medelsvåra driftsförhållanden. Att denna produkt är lätt biologiskt nedbrytbar och praktiskt taget icke-toxisk gör den till ett utmärkt val i fall då läckage eller spill skulle kunde skada miljömässigt känsliga områden. Oavsiktligt läckage eller spill av denna produkt i miljökänsliga områden kan bidra till lättare sanering och lägre kostnader för återställande.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Lätt biologiskt nedbrytbar och icke-toxisk

Minskar risken för miljöskador

Sänker eventuella återställnings- och saneringskostnader som vållats av spill och läckage

Blir en integrerad del av anläggningens miljöprogram

Enastående lastbärande och slitageskyddande egenskaper

Skyddar systemkomponenter mot slitage och nötning

Ger lång livslängd för utrustning

Exceptionellt korrosionsskydd

Reducerar korrosion av interna systemkomponenter

Utmärkt kompatibilitet med ett flertal metaller

Reagerar inte med stål- eller kopparlegeringar

God kompatibilitet med elastomerer

Fungerar väl tillsammans med samma elastomerer som används med konventionella, mineralbaserade oljor. Inget behov av speciella tätningar eller elastomerer

 

Användningsområden

 • Hydraulsystem där spill eller läckage skulle kunna resultera i miljöskador
 • System där biologiskt lätt nedbrytbara och praktiskt taget giftfria oljor kan krävas
 • Växelsystem som kräver antingen en ISO VG 32 eller 46 -olja med milda högtrycksegenskaper
 • System som innehåller servoventiler
 • Hydrauliska system som arbetar med oljetemperaturer från -18°C till +82°C .
 • Marin och mobil utrustning som drivs i miljömässigt känsliga områden
 • Cirkulationssystem som arbetar under lätta till medelsvåra driftsförhållanden.
 • Industriella hydraulsystem där spill eller oljeläckage skulle kunna komma in i anläggningens avloppssystem
 • Smörjning av tryckluftsystem och vissa system för bildning av oljedimma
 • Mobil EAL 224H rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

   

  Luft-över-hydraulolje-system som arbetar i miljömässigt känsliga områden
 • Miljövänliga egenskaper
 • Slitageskydd
 •  

  Kompatibilitet med systemkomponenter

Typiska egenskaper

Egenskap

Vattentoxicitet, LC50, ppm, OECD 203 Mod

>5000

Biologisk nedbrytbarhet, CO2 omvandling, EPA 560/6-82-003

>70

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

294

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, 40 kg, 600 rpm, 30 tim, 93ºC, ASTM D4172

0,35

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,3

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

36,78

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-34

Specifik vikt, 15°C/15°C, ASTM D 1298

0,921

Vickers 104C slitagetest vid 66°C, mg, D2882

10

Viskositetsindex, ASTM D2270

212

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.