Mobil EAL Arctic Series

Mobil industrial , Sweden

Syntetiska kylkompressoroljor med överlägsna prestanda

Produktbeskrivning

Mobil EAL Arctic-serien består av högpresterande helsyntetiska oljor särskilt framtagna för smörjning av kylkompressorer och system med ozonvänliga syntetiska HFC-köldmedier samt nyligen utvecklade HFO-köldmedier och HFO/HFC-blandningar med lägre global uppvärmningspotential än HFC, inklusive A1 och A2L-köldmedier enligt ASHRAE 34/ISO 817 säkerhetsklassificering.

Mobil EAL Arctic-seriens oljor bygger på våra egenutvecklade syntetiska polyolestrar (POE) och har ett unikt tillsatssystem för att ge enastående smörjning, slitageskydd, kemisk och termisk beständighet samt hydrolytisk stabilitet.

De är blandbara med köldmedier av typen HFC, HFO och HFO/HFC och har väldefinierade viskositets-, temperatur- och tryckförhållanden med ett stort antal köldmedier av den typen. Mobil EAL Arctic-seriens prestanda med köldmedierna HFC, HFO och HFO/HFC-blandningar är väldokumenterade i en mängd olika kyl- och luftkonditioneringssystem, och används av många ledande kompressor- och systemtillverkare på global nivå.

Mobil EAL Arctic Series rekommenderas för användning i HVAC (värme, ventilation, luftkonditionering), kommersiell och industriell kylning.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil EAL Arctic seriens smörjmedel är kända och uppskattade runt om i världen för sin utmärkta prestanda med ett brett utbud av köldmedier och driftsvillkor. Mobil EAL Arctic serien har utformats för att komplettera den nya generationen av ozonvänliga och lägre globalt uppvärmande köldmedier som regleras av Montreal- och Kyotoprotokollen följt av ännu strängare regionala avtal såsom den europeiska F-gasförordningen. En nyckelfaktor i utvecklingen av smörjmedlen i Mobil EAL Arctic-serien var de nära kontakterna mellan ledande kompressortillverkare och systemkonstruktörer för att säkerställa att våra produkter kan erbjuda exceptionella prestanda för en lång rad användningsområden.

Detta arbete i kombination med våra laboratorietester har bidragit till att bekräfta den exceptionella prestandan i Mobil EAL Arctic-seriens smörjmedel. Detta samarbete har möjliggjort en optimal design med syntetiska POE-molekyler för varje viskositetsklass i serien och att utveckla ett tillsatspaket för att tillgodose stabilitets- och kompatibilitetskraven för kylmaskiner.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt stabilitet vid höga temperaturer

Förbättrad renhet i förångaren, kortare oplanerade driftsavbrott och sänkta underhållskostnader

Väldefinierad blandbarhet och tryck-/viskositets-
/temperaturförhållanden med HFC-kylmedel

Säkerställer hög systemeffektivitet och god oljeretur i kylsystem

Mycket goda slitageskyddande egenskaper

Minskat kompressorslitage, vilket resulterar i lägre underhållskostnader

Högt viskositetsindex och fria från vax

Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, inga vaxavlagringar och förbättrad förångareffektivitet

Brett viskositetsområde

Kan uppfylla specifika viskositetskrav för många olika typer av utrustningar och tillämpningar

 

Användningsområden

Att beakta vid användning: Mobil EAL Arctic-seriens oljor är hygroskopiska. Försiktighet måste iakttas för att undvika fuktabsorption vid hantering. Förpackningar måste tillslutas noga vid förvaring. Små förpackningar är att föredra. Produkten bör inte överflyttas till plastbehållare där fuktintrång kan ske.

Mobil EAL Arctic-seriens oljor rekommenderas för kylsystem där HFC, HFO och HFO/FHC-blandningar används som köldmedel. Användningsområdet är brett från inhemska/tertiära tillämpningar (uppvärmning, ventilation, luftkonditionering HVAC) till kommersiella tillämpningar (livsmedelsbevarande, transport) och industriella tillämpningar (livsmedelsbearbetning, frysning).

Mobil EAL Arctic Series får inte användas i ammoniaksystem (NH3/R-717).

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

22

32

46

68

100

170

220

22 CC

Klass

ISO 22

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

 

ISO 220

ISO 22

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

 

 

 

 

 

 

 

0,989

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

252

250

258

256

271

279

285

259

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

4,7

5.6

6,9

8,3

10,6

15,3

18,1

4,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

23,5

31,6

46,2

65

96

168

221

23,6

Flytpunkt, °C, ASTM D5950

-59

-55

-46

 

-34

-29

-28

-58

Flytpunkt, °C, ASTM D97

 

 

 

-40

 

 

 

 

Specifik vikt, 15,6°C/15,6°C, ASTM D4052

0,993

0,985

0,976

0,967

0,967

0,969

0,966

0,991

Totalt syratal, mgKOH/g, ASTM D974 (mod)

0,02

0,02

0,02

0,02

0,02

0,05

0.03

0.03

Viskositetsindex, ASTM D2270

114

115

104

96

93

91

88

134

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

03-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.