Mobil Gargoyle Arctic 68 NH

Mobil industrial , Sweden

Kylkompressorolja för ammoniaksystem (R-717)

Produktbeskrivning

Mobil Gargoyle Arctic 68 NH är en högpresterande kylkompressorolja speciellt framställd för smörjning av kolv- och skruvkompressorer i kylsystem, som använder ammoniak (NH3, R-717) som kylmedel. Den är framställd med högklassiga parafiniska mineraloljor som erbjuder utmärkta lågtemperaturegenskaper, låg flyktighet och termisk stabilitet.

Dess mycket låga blandbarhet med ammoniak begränsar oljans förtunning och minimerar överföring av olja till kylsystemet. Lågt ångtryck minskar oljeförbrukning och behovet av påfyllning samtidigt som det hindrar fraktionering (ökad viskositet).

Viskositetskontroll över ett brett temperaturområde bidrar till att upprätthålla den lägsta flytbarhet som krävs i evaporatorn och högsta möjliga viskositet för förbättrat mekaniskt skydd i kompressorn.

 

Egenskaper och fördelar

  • Låg flyktighet som bidrar till att minska oljeförbrukningen (= färre oljepåfyllningar) och som minskar oljans förtunning på grund av fraktionering
  • Låg Brookfieldviskositet bidrar till gott oljeflöde vid låga temperaturer och god oljeåtervinning från evaporatorn.
  • Ytskydd för ökad maskinlivslängd, lägre underhållskostnader.
  • Högt viskositetsindex för god kompressorsmörjning över ett brett temperaturregister
  • Kompatibilitet med kylmedlet bidrar till effektiv oljeavskiljning (mycket låg blandbarhet med NH3)

 

Användningsområden.

Att beakta vid användning: Mobil Gargoyle Arctic 68 NH rekommenderas för cylinder- och lagersmörjning i kylsystem med konventionella kolv- och skruvkompressorer där ammoniak används som kylmedel

Detta inkluderar:

  • Stora industriella kolv- och skruvkompressorer för kylning som används inom livsmedelsindustrin för matberedning och nedfrysning
  • Industriella tillämpningar, exempelvis livsmedelsfrysning och kallförvaring
  • Marina kyltillämpningar

 

Typiska egenskaper

Viskositet 

 

 

       cSt vid 40°C

ASTM D445

68,6

       cSt vid 100°C

ASTM D445

9,32

Viskositetsindex

ASTM D2270

113

Flytpunkt (°C)

ASTM D5950

-39

Flampunkt (°C)

ASTM D92

248

Densitet vid 15°C

ASTM D4052

0,86

Brookfieldviskositet vid -20°C (cP)

ASTM D2983

6020

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.