Mobil Pegasus™ 1100 Series

Mobil industrial , Sweden

Gasmotoroljor med höga prestanda

Produktbeskrivning

Mobil Pegasus™ 1100 -serien är den senaste generationen av Mobil Pegasus gasmotoroljor med höga prestanda, framställd för att ge dagens fyrtakts gasmotorer med hög effekt och låga utsläpp bästa möjliga skydd och samtidigt bibehålla överlägsna prestanda i motorer av äldre modell. Både Mobil Pegasus 1105 och Mobil Pegasus 1107 har utomordentlig oxidationsbeständighet, skydd mot nitrering, TBN-beständighet och termisk stabilitet som resulterar i förlängd oljelivslängd. Formuleringarna är avvägda för att ge längre oljelivslängd och utomordentliga slitageskyddande egenskaper och för att begränsa bildningen av koks- och lackavlagringar.

Mobil Pegasus 1105 (0,5% sulfataska) kan hjälpa användare att behålla sina motorer (alla typer av kolvmotorer) i drift längre och renare med ökad tillförlitlighet och med förbättrad produktivitet som resultat. 

Mobil Pegasus 1107 (0,65% sulfataska) kan hjälpa användare att behålla sina stålkolvmotorer med hög BMEP (BMEP 22 bar eller högre) i drift längre och renare med ökad tillförlitlighet och utmärkt alkalireserv och -beständighet, som bidrar till förbättrad produktivitet.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus 1105 och Mobil Pegasus 1107 är gasmotoroljor med lång livslängd som har visat sig ha minst 1,5 gånger längre oljebytesintervaller jämfört med konkurrerande oljor i högpresterande naturgasmotorer. Båda oljorna är framstående produkter i sortimentet av Mobil industrismörjmedel, som har mycket gott rykte för innovation, ledande teknologi och högprestandakapacitet:

•  Ett enastående detergent- och dispersantsystem begränsar bildningen av koks- och lackavlagringar för att minimera oljeförbrukning och hålla motorer rena även vid förlängda oljebytesintervaller

•  Exceptionell oxidationsbeständighet, skydd mot nitration och termisk stabilitet som bidrar till att förlänga oljelivslängden, reducera kostnaden för filter och motverka bildning av avlagringar

•  Överlägsna slitageskyddande egenskaper bidrar till att minska slitage på motorkomponenter, minska repning av cylinderfoder i gasmotorer med hög kompression och ge skydd vid inkörning

•  Enastående alkalireserv bibehåller motorns prestanda och hållbarhet samtidigt som oljebytesintervallen förlängs

 

Användningsområden

     •  GE Jenbacher, MAN, MTU och andra turboladdade och naturligt aspirerade, medel- till höghastighets fyrtakts gasmotorer som kräver högpresterande smörjmedel

     •  Fyrtakts gasmotorer med mager och stökiometrisk förbränning, som arbetar under hög belastning, höga temperaturer och höga tryck

     •  Snabbgående fyrtakts gasmotorer som används i kraftvärmeapplikationer

     •  Naturgasmotorer försedda med katalysatorer

     •  Fältinsamlingsverksamheter där sur gas med lågt H2S-innehåll kan komma att användas som bränsle

 

Specifikationer och godkännanden

Beskrivning

Nivå

Mobil Pegasus 1105

Mobil Pegasus 1107

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 2 & 3, extended drain)

Godkänd

X

X

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 4 alla versioner, extended drain)

Godkänd

X

 

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 6 upp till version E, extended drain)

Godkänd

X

 

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Series 6 alla versioner, extended drain)

Godkänd

 

X

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (CAT (katalysator) approved)

Godkänd

X

X

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

Godkänd

 

X

Caterpillar Energy SolutionsTR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260)

Godkänd

 

X

MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas
Godkänd
X

Typiska egenskaper

Egenskap

1105

1107

SAE-klass

40

40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

0,65

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,88

0,88

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

261

261

Viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

13.1

13.1

Viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

113

113

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

-18

TBN, mg KOH/g, ASTM D 2896(*) 

6,2

7,3

Viskositetsindex, ASTM D2270

112

112

 

(*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat.

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Alla varumärken som används här är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag om inte annat anges.

07-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.