Mobil Pegasus™ 605

Mobil industrial , Sweden

Gasmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Pegasus™ 605 Ultra är en högpresterande naturgasmotorolja som främst är avsedd för smörjning av moderna fyrtaktsmotorer för medelhög eller hög
hastighet som använder bränslegas innehållande frätande ämnen, såsom vätesulfid eller halogener (föreningar som innehåller klor, fluor etc.). Dessa motorer har i allmänhet mager förbränning, där ökat inloppstryck förhindrar tillräcklig smörjning i
ventilstyrningsområdena, vilket resulterar i låg oljeförbrukning vilket kan leda till ökat slitage på ventilstyrningar och ventilsäten. Denna effekt ökar även risken för slitage och syrafrätning på de övre delarna av cylindern från de frätande ämnen som bildas under förbränning. Mobil Pegasus 605 är en gasmotorolja med 0,5% askhalt med exceptionellt höga alkalireserver som utvecklats för att motverka de negativa effekterna av dessa korrosiva ämnen på motorkomponenter. De utmärkta korrosionsskyddande egenskaperna bidrar till att förhindra korrosionsslitage i cylindrar, ventilområden och lager, vilket kan resultera i längre motorlivslängd och lägre underhållskostnader. Mobil Pegasus 605 ger utmärkt skydd mot slitage- och repning, vilket bidrar till att trygga minimal kolvnötning, repning och cylinder- och ringslitage. Denna olja kan också användas för smörjning av kolvkompressorer i tillämpningar för avfallsdeponering och biomassagas.

 

Mobil Pegasus 605 är framställd av högkvalitativa mineralbasoljor och ett avancerat tillsatssystem med låg askhalt, som utvecklats för att ge ett utmärkt skydd av motor- och kompressorkomponenter. Denna produkt kännetecknas av hög kemisk stabilitet och beständighet mot oxidation och nitration. Pegasus 605 ger enastående motståndskraft mot slitage på ventilmekanismer och skydd mot bildandet av avlagringar. Dessa prestandafördelar i kombination med det mycket effektiva rengörings- och dispergeringssystem bidrar till att begränsa uppkomsten av ask- och koksavlagringar, som kan resultera i dåliga motorprestanda och knackning. Denna produkt fungerar även väl för användning i gasmotorer med katalysatorer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus 605 gasmotorolja ger ett extra skydd vid tillämpningar där förorenad bränslegas används. Dess utmärkta rengörings- och dispergeringsteknologi resulterar även i renare motorer, mindre slitage och förbättrade motorprestanda. Användning av denna produkt kan resultera i sänkta underhållskostnader och ökad produktionskapacitet. Dess utmärkta kemiska stabilitet och oxidationsbeständighet kan bidra till längre oljebytesintervall och reducerade filterkostnader. Denna produkts höga alkaliska reserver tillåter dess användning i motorer som drivs med bränslegas som innehåller låga till måttliga mängder korrosiva ämnen.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Optimerad TBN och alkalireserv.

Begränsar slitage och korrosion vid användning av förorenad gas.

Skyddar ventilsäten och -tallrikar i fyrtaktsmotorer

Begränsar askbildning i förbränningskammaren och förbättrar tändstiftens prestanda

Enastående skydd mot slitage och repning.

Minskat slitage på motorkomponenter

Reducerat slitage på cylinderfoder i högt belastade gasmotorer

Utmärkt skydd vid inkörning

Utmärkt oxidationsbeständighet och kemisk stabilitet

Renare motorer

Förlängda oljebytesintervall

Minskade filterkostnader

Utmärkt beständighet mot oxidation och nitration

Effektivt skydd mot korrosion

Minskar slitage på ventilstyrningar i fyrtakts gasmotorer

Skyddar lager och inre komponenter

Exceptionellt effektiva rengörings- och dispergeringsegenskaper

Neutraliserar syror som bildas i oljan

Skyddar de övre cylinder- och ventilstyrningskomponenterna

Renare motorer

Längre filterlivslängd

Framställd utan zink och fosfor

Förbättrar katalysatorns prestanda och förlänger dess livslängd

 

Användningsområden

Observera: Motorer som drivs med bränslegas med höga halter av svavel eller halogener bör även arbeta med högre temperatur på kylarvätska och olja.

 

     •  Gasmotorer som drivs med bränsle som innehåller måttliga mängder vätesulfid (H2S)

     •  Motorer som arbetar med bränsle som innehåller andra korrosiva ämnen som THCl (totala organiska halider som klorid) som t.ex. deponigas eller biomassagas

     •  Gnisttända, fyrtakts gasmotorer med mycket låg smörjoljeförbrukning

     •  Medel- och höghastighets fyrtaktsmotorer med katalysatorer som kräver en motorolja med låg askhalt

     •  Motorer som är utsatta för slitage och korrosion på ventilstyrningarna

     •  Kolvkompressorer som arbetar med naturgas som innehåller svavel eller klorföreningar

     •  Högeffektsmotorer eller naturligt aspirerade motorer som arbetar vid eller över sin märkeffekt vid höga temperaturer

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

INNIO Waukesha Engine Landfill Gas Applications

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260)

MTU Onsite Energy MTU Gas Engines Series 400 - alla motorer med naturgas och propangas

MWM TR 0199-99-2105, smörjoljor till gasmotorer

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

Caterpillar

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

SAE-klass

40

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

124

Viskositetsindex, ASTM D2270

100

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

(*)Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896

7,0

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-15

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

262

Densitet vid 15,6°C, kg/l, BERÄKNAD

0,890

 

(*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat.

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.