Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40

Mobil industrial , Sweden

Gasmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 är den senaste generationen av gasmotorolja, främst avsedd för smörjning av moderna fyrtakts mellan- och höghastighetsmotorer som drivs med deponigas som innehåller föroreningar som vätesulfid, halider eller siloxaner. Dess sammansättning är noggrant avvägd för att ge förlängda oljebytesintervaller, motverka avlagrings- och lackbildning och för att erbjuda mycket goda slitageskyddande egenskaper och motverka repning.

 

Egenskaper och fördelar

•  Exceptionell oxidationsbeständighet, skydd mot nitration och termisk stabilitet som bidrar till att förlänga oljelivslängden, hålla motorer rena, minska kostnaden för filter och motverka bildning av avlagringar

•  Mycket goda slitageskyddande egenskaper bidrar till att minska slitage på motorkomponenter, minska repning av kolvar i gasmotorer med hög kompression och ge skydd vid inkörning

• Ett exceptionellt rengörings- och dispergeringssystem ger  skydd för de övre cylinder- och ventilstyrningskomponenterna, rena motorer och lång filterlivslängd

•  Optimerad TBN och alkalireserv bidrar till att skydda ventilsäten och -tallrikar i fyrtaktsmotorer, förbättra tändstiftens prestanda och minska effektförlust p.g.a. knackning.

 

Användningsområden

     •  Motorer som arbetar med bränsle som innehåller korrosiva ämnen som THCl (totala organiska halider som klorid) såsom deponigas eller biomassagas

     •  Gasmotorer som drivs med bränsle som innehåller måttliga nivåer av vätesulfid (H2S)

     •  Gnisttända, fyrtakts gasmotorer med mycket låg smörjoljeförbrukning

     •  Medel- och höghastighets fyrtaktsmotorer med katalysatorer som kräver en motorolja med låg askhalt

     •  Kolvkompressorer som arbetar med naturgas som innehåller svavel eller klorföreningar

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

INNIO Waukesha Engine Landfill Gas Applications

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 2 & 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4A, 4B & 4C)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 6 up to version E)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 2 & 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A & 4B)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 6 up to version E)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (CAT (catalyst) approved)

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

Caterpillar

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

SAE-klass

40

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0.6

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D1298

0,850

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

268

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

15

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

138

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-21

Viskositetsindex, ASTM D2270

110

(*)Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896

5,7

 

(*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat.

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.