Mobil Pegasus™ 610 Ultra

Mobil industrial , Sweden

Gasmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Pegasus™ 610 Ultra är en högpresterande naturgasmotorolja som främst är avsedd för smörjning av moderna fyrtaktsmotorer för medelhög eller hög hastighet som använder bränslegas innehållande frätande ämnen, såsom vätesulfid eller halogener (föreningar som innehåller klor, fluor etc.). Denna produkt är speciellt utvecklad för att hantera aggressiva gaser med höga halter av vätesulfid, vilket avsevärt förkortar oljebytesintervaller, och höga halter av siloxaner, vars slipande egenskaper vid förbränning avsevärt ökar slitaget och förkortar motorlivslängden.

Mobil Pegasus™ 610 Ultra är en gasmotorolja med 1,0% askhalt och högt TBN med exceptionellt höga alkalireserver, som utvecklats för att motverka de negativa effekterna av dessa korrosiva ämnen på motorkomponenter.

Mobil Pegasus™ 610 Ultra ger utmärkt slitage- och, i synnerhet, repningsskydd vilket tryggar minimal kolvnötning, repning och cylinder- och ringslitage. Denna produkt kan också användas för smörjning av kolvkompressorer i applikationer med deponigas och biomassagas.

Mobil Pegasus™ 610 Ultra ger ett höggradigt slitageskydd, vilket bidrar till att minska repning av cylinderväggarna och förlänger underhållsintervallen och ger väsentligt förlängda driftsperioder.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus™ 610 Ultra ger en extra skyddsnivå i applikationer med starkt förorenat bränsle där kolvrepning, betydande avlagringar och mycket korta oljebytesintervaller kunnat observeras.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Hög TBN och alkalireserver.

Begränsar slitage och korrosion vid användning av förorenad gas.


Skyddar ventilsäten och -tallrikar i fyrtaktsmotorer


Begränsar askbildning i förbränningskammaren och förbättrar tändstiftens prestanda

Enastående skydd mot slitage och repning.

Minskat slitage på motorkomponenter


Reducerat slitage på cylinderfoder i högt belastade gasmotorer


Utmärkt skydd vid inkörning

Utmärkt oxidationsbeständighet och kemisk stabilitet

Renare motorer


Förlängda oljebytesintervaller t.o.m. vid användning av starkt förorenade bränslen


Minskade kostnader för oljefilter


Utmärkt beständighet mot oxidation och nitration

Effektivt skydd mot korrosion

Minskar slitage på ventilstyrningar i fyrtakts gasmotorer


Skyddar lager och inre komponenter

Exceptionellt effektiva rengörings- och dispergeringsegenskaper

Neutraliserar syror som bildas i oljan


Skyddar de övre cylinder- och ventilstyrningskomponenterna

 

Användningsområden

Gasmotorer som drivs med bränsle som innehåller måttliga till höga mängder vätesulfid (H2S) och höga mängder siloxan som omvandlas till kiseldioxid vid förbränningsprocessen, vilket leder till betydande avlagringar och slitage på cylinderfoder.

Motorer som drivs med bränslen som innehåller andra korrosiva ämnen som t.ex. TOHCl (totala organiska halider som klorid)

Kolvkompressorer som arbetar med med naturgas som innehåller svavel eller halogener

Högeffektsmotorer eller naturligt aspirerade motorer som körs vid eller över sin märkeffekt vid höga temperaturer

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

MAN M 3271-4

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, Lube Oils for Gas Engines (CG132, CG170, CG260)

MWM TR 0199-99-2105, smörjoljor till gasmotorer

INNIO JENBACHER* TI 1000-1109 (klass C bränslegas, typ 2 och 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass B bränslegas, typ 2 och 3)

MTU Onsite Energy Gas Engines Series 400 - alla motorer med SCR-katalysator som drivs med biogas.

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap


SAE-klass

40

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

12,9

Viskositetsindex, ASTM D2270

107

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D1298

0,875

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

259

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

1,0

Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

10,3

(*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.