Mobil Pegasus™ 705

Mobil industrial , Sweden

Gasmotorolja

Produktbeskrivning

Mobil Pegasus 705 är en högpresterande SAE 40 premiumolja för gasmotorer, utvecklad för att smörja många typer av naturgasdrivna motorer. Den rekommenderas för nyare stökiometriska och mager blandning höghastighets fyrtaktsmotorer som är känsliga för slitage på ventilernas anliggningsytor och säten. Denna olja rekommenderas även för smörjning av gaskompressorer och en mängd olika motorer som kräver olja med låg askhalt. Mobil Pegasus 705 är framställd av utvalda högkvalitativa mineralbasoljor och ett avancerat tillsatssystem utvecklat för att ge ett utmärkt skydd för motor- och kompressorkomponenter och lägre nivåer av avlagringar i förbränningskammare. Den uppvisar en exceptionell kemisk stabilitet och beständighet mot oxidation och nitrering vilket resulterar i längre oljelivslängd och lägre kostnader för filterbyten. Dessa fördelar vid drift i kombination med enastående rengörande och upplösande egenskaper minimerar bildandet av ask- och koksavlagringar som kan resultera i försämrad motorprestanda och detonation.

 

Mobil Pegasus 705 uppvisar utmärkta korrosionsskyddande egenskaper som förhindrar korrosivt slitage i cylindrar, ventiler och lager, med längre motorlivslängd som resultat. Dess höga nivå av slitageskydd minskar slitage på kolvringar, cylinderfoder och lager. Den ger också ett exceptionellt skydd av ventilsäten och anliggningsytor och reducerar bildandet av avlagringar i de känsliga ventilstyrningarna i högbelastade turboladdade fyrtaktsmotorer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Pegasus 705 gasmotorolja ger renare motorer, minskat slitage och förbättrade motorprestanda. Denna produkt är särskilt fördelaktig när det gäller att förlänga livslängden för ventiler och förbättra prestandan i de senaste höghastighets fyrtaktsmotorerna med mager blandning som arbetar under hög belastning. Detta resulterar i sänkta underhållskostnader och ökad produktionskapacitet. Den utmärkta kemiska stabiliteten och oxidationsbeständigheten leder till längre oljebytesintervall och reducerade filterkostnader. Mobil Pegasus 705 minskar bildandet av ask- och koksavlagringar i förbränningskammare vilket resulterar i lägre underhållskostnader, förbättrade motorprestanda och lägre bränslekostnader.

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Utmärkta skydd mot slitage och repning

Minskat slitage på motorkomponenter

Minskad repning på cylinderfoder i högt belastade gasmotorer

Utmärkt skydd vid inkörning

Exceptionell oxidationsbeständighet och kemisk stabilitet

Renare motorer

Förlängda oljebytesintervaller

Minskade filterkostnader

Utmärkt beständighet mot oxidation och nitration

Minskar bildning av koks- och kolvavlagringar

Lågt askhalt

Minskar slitage på ventilsäten, anliggningsytor och ventilstyrningar

tändstiftets prestanda
Begränsar askbildning i förbränningskammaren och förbättrar

Förbättrade motorprestanda

Minskade bränslekostnader

Skydd mot korrosion

Minskar slitaget på ventilstyrningar i fyrtakts gasmotorer

Skyddar lager och inre komponenter

Enastående rengörande och upplösande egenskaper

Renare motorer

Förbättrade prestanda i cylinderns övre delar

Längre filterlivslängd

Lägre underhållskostnader

 

Användningsområden

     •  Höghastighets mager blandning och stökiometriska fyrtaktsmotorer som är känsliga för slitage på ventilsäten

     •  Vevhus och arbetscylindrar i två- och fyrtakts gasmotorer med gnisttändning

     •  Rekommenderas för tillämpningar som kräver låg askhalt

     •  Cylindrar i kolvkompressorer för naturgas

     •  Högeffekt- eller normalbelastade motorer som arbetar vid eller över märkeffekt vid höga temperaturer

     •  Motorer som drivs med bränslen med låga halter av vätesulfid

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

INNIO JENBACHER TI 1000-1108 (klass A bränslegas, serie 9 och 6)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass A bränslegas, serie 2, 3, 4 och 6)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (klass B bränslegas, typ 4 och 6)

MAN M 3271-2

MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas

MWM TR 0199-99-2105, smörjoljor till gasmotorer: TCG2016 < 48,5 kWe/cyl. TCG2020 < 95.0 kWe / cyl. TCG2032 < 260,0 kWe/cyl.

Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas

Wartsila 220SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF

Wartsila 34SG

Wartsila W12V150SG, W12V175SG, W16V175SG

Wartsila W25SG

Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (klass C bränslegas, typ 4A, 4B och 4C) 
MTU gasmotorer S4000 L61, L62, L63 som använder naturgas 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

Caterpillar

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

SAE-klass

40

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-18

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,5

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

13,2

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

252

Densitet vid 15°C, BERÄKNAD

0,887

Basnummer - Xylen/ättiksyra, mg KOH/g, ASTM D2896

5,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

126

(*)Viskositetsindex, ASTM D2270

98

 

(*) användningen av andra lösningar med ASTM-godkännande kan ge annorlunda resultat.

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.