Mobil Pyrotec HFC 46

Mobil industrial , Sweden

Brandbeständig hydraulvätska

Produktbeskrivning

Mobil Pyrotec HFC 46 är en vatten glykol -baserad hydraulvätska med ökad brandbeständighet, som skyddar utrustningen under svåra driftsförhållanden. Vätskan är särskilt utvecklad för hydrauliska system med ving-, kugghjuls- och kolvpumpar, som används inom till exempel stål-, aluminium- och pressgjutningsindustrin. Den är mycket skjuvstabil och erbjuder förbättrat korrosionsskydd och tätningskompatibilitet och den har utmärkta pumpsmörjningsegenskaper, som kan förlänga utrustningens livslängd.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Pyrotec HFC 46 har följande potentiella fördelar:

  • Beständighet och skydd mot brand
  • Utmärkta slitageskyddande egenskaper, som bidrar till förlängd komponentlivslängd
  • Vätskan har lång livslängd på grund av hög oxidationsbeständighet
  • FM-godkänd som brandbeständig vätska för industriellt bruk

 

Användningsområden

Mobil Pyrotec HFC 46 rekommenderas för användning i:

  • Hydrauliska system med ving-, kugghjuls- och kolvpumpar
  • Hydrauliska system och oljecirkulationssystem som arbetar i brandfarlig miljö

 

Specifikationer och godkännanden

Mobil Pyrotec HFC 46 uppfyller eller överträffar kraven enligt:  
ISO L-HFC (ISO/DIS 12922)X
FM Global Standard 6930X

 

Typiska egenskaper

Mobil Pyrotec HFC 46  
Viskositet ASTM D 445, cSt vid 40 ºC46
Viskositetsindex, ASTM D2270195
Flytpunkt, ºC, ASTM D 97 (max)-50
Kopparkorrosion, 24 timmar vid 50 ºC ISO 21601B
Färg, visuellRöd

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Alla varumärken som används i detta dokument är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller ett av dess dotterbolag, såvida inget annat anges.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.