Mobil Rarus™ 800 -serien

Mobil industrial , Sweden

Luftkompressoroljor

Produktbeskrivning

Mobil Rarus™ 800-serien är en serie av högpresterande luftkompressoroljor som i första hand är avsedda för smörjning av luftkompressorer av kolvtyp i krävande drift, men de rekommenderas inte för luftkompressorer som används i andningsluftapplikationer. De är framtagna för att uppfylla eller överträffa de stränga kraven från de främsta kompressortillverkarna. De är formulerade med designspecifika syntetiska basoljor och ett högteknologiskt tillsatssystem som säkerställer exceptionellt skydd och hög pålitlighet för kompressorer som arbetar under förhållanden där mineraloljelbaserade produkter inte uppfyller förväntningarna. Mobil Rarus 800-serien ger ett exceptionellt skydd mot slitage, termisk nedbrytning och oxidation som är vida överlägset det skydd som mineraloljor kan erbjuda. Deras unika formulering bidrar till att minska underhållskostnaderna genom att minimera problem med utrustningen och avlagringar som kan ansamlas nedströms och därmed överföras till annan utrustning.

Mobil Rarus 800-seriens oljor minskar risken för bränder och explosioner avsevärt, jämfört med mineraloljebaserade produkter. De bildar praktiskt taget inga avlagringar och har högre antändningstemperaturer vilket förbättrar både prestanda och säkerhet. Deras exceptionella vattenavskiljningsegenskaper bidrar till mindre emulsionsbildning och vidare överföring till rörsystem och utrustning nedströms. De är godkända eller rekommenderas av många ledande kompressortillverkare.

 

Egenskaper och fördelar

Användning av Mobil Rarus 800-seriens oljor kan resultera i renare kompressorer och mindre avlagringar jämfört med konventionella mineraloljor, vilket innebär längre driftstider mellan underhållsintervallen. Deras utmärkta oxidationsbeständighet och värmestabilitet ger förlängd livstid samtidigt som bildning av slam och avlagringar begränsas. De ger enastående slitage- och korrosionsskydd, vilket ökar maskinernas livslängd och höjer deras prestanda.

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Högpresterande syntetiska basoljorBetydligt bättre prestandaegenskaper i förhållande till mineraloljor
Ökad säkerhet
Låg ask- och koksbildningFörbättrad ventilprestanda
Minskade avlagringar i tryckledningar
Minskad risk för brand och explosioner i trycksystem
Förbättrad kompressorprestanda
Enastående värme- och oxidationsbeständighetLängre oljelivslängd
Längre filterlivslängd
Lägre underhållskostnader
Hög lastbärande förmågaMinskat ring-, cylinder-, lager- och växelslitage
Utmärkt vattenavskiljningförmågaMindre vattenöverföring till utrustning nedströms
Minskad slambildning i vevhus och tryckledningar
Minskad blockering av droppavskiljare
Mindre risk för emulsionsbildning
Effektivt rost- och korrosionsskyddFörbättrat ventilskydd samt minskat ring- och cylinderslitage
 

 

Användningsområden

Oljorna i Mobil Rarus 800-serien rekommenderas för en- och flerstegs luftkompressorer men ej för luftkompressorer som används i andningsluftapplikationer. De är särskilt effektiva vid kontinuerlig högtemperaturdrift med utloppstemperaturer upp till 200 °C. De lämpar sig för både för kolv- och rotationsaggregat där de lägre viskositetsklasserna vanligtvis används i rotationskompressorer. Oljorna i Rarus 800-serien rekommenderas för enheter som tidigare haft problem med alltför snabb oljenedbrytning, dålig ventilprestanda eller bildning av avlagringar. De är kompatibla med alla metaller som används i kompressorer och med mineraloljebaserade smörjmedel, men blandning med dessa kommer försämra deras prestanda. Mobil Rarus 800-seriens oljor är kompatibla med tätningar tillverkade av fluorerade kolväten, silikon, fluorsilikon, polysulfid, Viton, Teflon och hög nitril Buna N NBR (över 36% akrylnitril). Material som inte rekommenderas är låg nitril Buna N NBR (under 30% akrylnitril), natur- och butylgummin, Neopren, polyakrylat, styren/butadien och klorsulfonerad polyeten.

Oljebeständiga färger påverkas inte av Mobil Rarus 800-serien, men lack, fernissa, PVC och akrylfärger rekommenderas inte.

Följande typer av kompressortillämpningar har uppvisat höga prestanda med Mobil Rarus 800-seriens oljor:

  • Alla typer av luftkompressorer men rekommenderas i synnerhet för luftkompressorer av kolvtyp
  • Enheter som arbetar under svåra förhållanden
  • Flerstegsenheter med en problemhistorik med alltför snabb nedbrytning av mineraloljor
  • Lämpliga för cylinder- och vevhussmörjning
  • Kompressorsystem med kritiska växlar och lager
  • Kompressorer som används i stationära och mobila tillämpningar

 

Typiska egenskaper

Mobil Rarus 800-serien824827829
ISO VG -klass32100150
Viskositet, ASTM D 445   
mm²/s vid 40 °C29,5107,5158
mm²/s vid 100 °C5,510,1213,2
Viskositetsindex, ASTM D 22701276670
Totalt syratal, ASTM D 974, mgKOH/g0,060,150,14
Kopparkorrosion, ASTM D130, 3 tim. vid 121º C1B1B1B
Rostskyddande egenskaper Proc A, ASTM D 665GodkändGodkändGodkänd
Skumning Sekv. I, ASTM D 89210/010/050/0
Lägsta flyttemp, °C, ASTM D 97-54-36-40
Flampunkt, °C, ASTM D 92244270270

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan på begäran erhållas via ditt lokala säljkontor eller hämtas via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.