Mobil Rarus™ PE KPL 220

Mobil industrial , Sweden

Kompressoolja för eten- och sam-monomerkompressorer

Produktbeskrivning

Mobil Rarus™ PE KPL 220 är en ISO VG 220 kompressorolja för eten- och sam-monomerkompressorer.  Den är baserad på en patenterad kombination av mättade kolväteoljor fria från föroreningar, kompletterad med anpassade mängder friktionsreducerande tillsatser och additiver för att fånga upp fria radikaler.

 

Egenskaper och fördelar

  • Består av lågreaktiva komponenter. Påverkar inte polymerisationsprocesser.

  • Uppbyggd av komponenter med hög renhet Vållar ingen missfärgning eller lukt i den slutliga polymerprodukten.

  • Komponenterna godkända för kontakt med livsmedel. Lämplig för tillverkning av polymerer för livsmedelsförpackningar.

  • Låg polaritet Lämpligt vid tillverkning av polymerer för elektrisk isolering och tunn plast (plastpåsar).

  • God pumpbarhet. Gott oljeflöde och förbättrad cylindersmörjning vid mycket höga tryck.

  • Minskade driftsavbrott för underhåll.

  • Enastående slitage- och korrosionsskydd befrämjar utrustningen  livslängd och goda prestanda.

 

Användningsområden

Mobil Rarus PE KPL 220 är specifikt utvecklad för smörjning av eten- och sam-monomerkompressorer som arbetar under mycket höga tryck. Den kan användas vid tryck upp till 3800 bar, beroende på oljeinjektionssystem och arbetstemperatur.

 

Mobil Rarus PE KPL 220 är utvecklad för de mest krävande tillämpningar.  Dess viskositet och sammansättning är skräddarsydda för de högsta tryck som förekommer i etenkompressorer för produktion av lågdensitetspolyeten (LDPE).  Viskositetsökningen vid de högsta trycken är så pass begränsad att den kan säkerställa ett tillräckligt oljeflöde.

 

Tillsatser förhindrar också tidig polymerisation av reaktiva gaskomponenter och föroreningar i själva kompressorn, som kan leda till att avlagringar bildas och senare till att smörjning förhindras.  Tillsatser minskar också friktionsförluster och kan förlänga livslängden på cylinderfoder.  Detta resulterar i färre driftstopp för underhåll.

 

Denna produkt uppfyller eller överträffar kraven enligt:

 

     • Burckhardt Pumpability certificate för hyperkompressorer för tryck upp till 3850 bar vid en minimitemperatur på 70°C för en pumphastighet upp till 164 varv/minut

 

     • Burckhardt Pumpability certificate för hyperkompressorer för tryck upp till 3896 bar vid en minimitemperatur på 70°C för en pumphastighet upp till 250 varv/minut

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt är registrerad enligt följande krav:

NSF H1 146247

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

Europeisk förordning (EU) 2015/174

US Pharmacopeia <661> (vol. 1,

FDA 21 CFR 177.1520

FDA 21 CFR 178.3570

Burckhardt VSB 1001180 

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

ISO VG -klass

220

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,874

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

210

Saybolt färg, ASTM D156

+30

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

270

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-12

Syratal (TAN), mg KOH/g, ASTM D 664

0,5

Vattenhalt, max ppm, ASTM D6304

<100

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.