Mobil SHC Chain 240

Mobil industrial , Sweden

Kedjesmörjmedel för höga temperaturer

Produktbeskrivning

Mobil SHC Chain 240 är ett kedjesmörjmedel med exceptionella prestanda som är framtaget för smörjning av transportbandskedjor vid höga temperaturer upp till 290°C. Smörjmedlet är utformat för att ge utmärkt slitageskydd och beständighet mot avdunstning, termisk oxidation och koksbildning.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil SHC Chain 240 bidrar till att:

 

 • Ge en nivå av utrustningsskydd utöver det som konventionella kedjesmörjmedel kan ge
 • Ge en extra försäkran om bekymmersfritt utrustningsskydd vid mycket höga temperaturer
 • Förlänga utrustningens livslängd, minska kostnaderna och förbättra systemets totala prestanda
 • Förhindra slitage på kedjor, kedjehjul, och andra systemkomponenter
 • Minska avlagringar och därmed minska risken för kärvning av kedjan
 • Ge varaktigt kedjesmörjning vid höga temperaturer
 • Minska smörjmedelsförbrukningen jämfört med konventionella kedjesmörjmedel
 •  

  Användningsområden

  Mobil SHC Chain 240 är speciellt framtaget för smörjning av transportbandskedjor i ugnar vid höga temperaturer upp till 290°C. Den lämpar sig för kedjetillämpningar under höga temperaturer vid:

   

  • Tillverkning av glasfiberisolering
  • Tillverkning av spånskivor (OSB, MSB)
  • Plast- och textiltillverkning
  • Lackeringsugnar

   

  Typiska egenskaper

  TestMobil SHC Chain 240
  Densitet, kg/dm3, ISO 121850.968
  Kinematisk viskositet, mm2/s, ISO 3104 
   - vid 40°C245
   - vid 100°C19
  Viskositetsindex, ISO 290986
  Flampunkt, COC, °C, ISO 2592290
  Lägsta flyttemp., °C, ISO 3016-24
  Skum, ISO 6248 
   - Sekv. I, Tendens, ml50
   - Sekv. I, Stabilitet, ml 0
  Avdunstning, vikt-%, 6,5 tim. vid 204°C, ASTM D9721%
  Kopparkorrosion, 3 tim. vid 100°C, ASTM D1301A
  Fyrkuleprov, slitage, ASTM D4172, spår, mm0.4
  Fyrkuleprov, svetslast, ASTM D2783, kg160

   

  Hälsa och säkerhet

  På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet (MSDS) följs. Säkerhetsdatabladen kan på begäran erhållas via ditt lokala säljkontor eller hämtas via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Avfallshantera förbrukad produkt på ett miljöriktigt sätt.

   

  Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

  09-2019

  ExxonMobil Sverige AB
  Box 1035 (Fabriksgatan 7)
  SE 405 22 Göteborg

  +46 31 638200
  http://www.exxonmobil.com

  Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
  ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.