Mobil SHC Cibus™ Series

Mobil industrial , Sweden

Högpresterande NSF H1-registrerade smörjmedel för maskiner i livsmedelsindustrin

Energy Efficiency logo

Produktbeskrivning

Mobil SHC Cibus™ -seriens smörjmedel är oljor med enastående prestanda för hydraulsystem, kompressorer, kuggväxlar och lager, som utvecklats för att ge enastående skydd för utrustningen, lång oljelivslängd och problemfri drift inom livsmedels- och dryckestillverkning och i förpackningsindustrier. De har framställts av FDA- och NSF-registrerade kolvätebasoljor och tillsatser. Kombinationen av det naturligt höga viskositetsindexet och det patentskyddade tillsatssystemet gör att smörjmedlen i Mobil SHC Cibus -serien ger utmärkta prestanda i en mängd olika tillämpningar vid höga och låga temperaturer, höga belastningar och på platser som ofta tvättas och spolas, långt utöver kapaciteten för typiska mineraloljor.

Mobil SHC Cibus -serien är NSF H1-registrerade smörjmedel som även uppfyller kraven enligt Title 21 CFR 178.3570 från Food and Drug Administration (USA) för smörjmedel med tillfällig livsmedelskontakt. Dessutom tillverkas Mobil SHC Cibus-smörjmedel i ISO 22000-certifierade anläggningar som även uppfyller kraven enligt ISO 21469 vilket bidrar till att säkerställa att de högsta nivåerna av produktintegritet upprätthålls. De lämpar sig även för livsmedelsproduktion enligt Kosher och Halal för tillämpningar för olika trossamfund, vilket ger processteknikerna maximal flexibilitet för driften. Produkterna är bleka till färgen med svag lukt och har framställts för att vara fria från animaliska biprodukter och allergener från nötter, vete eller gluten.

Mobil SHC Cibus -serien har låga traktionstal, som resultat av de använda basoljornas molekylstruktur.  Detta resulterar i låg vätskefriktion i belastningszonerna mellan icke-förenliga ytor.  Låg vätskefriktion leder till lägre driftstemperaturer och bättre effektivitet för utrustningen, vilket potentiellt betyder minskad effektförbrukning.  Dessa i detalj utvecklade produkter bidrar även till längre livslängd för maskinelement och tillåter en mer ekonomisk maskinkonstruktion.  Dessutom har tillsatssystemet som används i dessa oljor valts för att ge gott slitageskydd, utmärkt oxidationsbeständighet, skydd mot rost och korrosion t.o.m. i fuktiga miljöer samt ge god systemrenhet.  Oljorna i Mobil SHC Cibus -serien är även kompatibla med tätningar och andra konstruktionsmaterial som används i utrustning som normalt smörjs med mineraloljor.

Oljorna i Mobil SHC Cibus -serien kan användas som hydraulik-, kuggväxel-, lager- och cirkulationsoljor inom alla områden av livsmedelsfabriken och kan inkluderas som en del av en HACCP-plan.   Produkterna uppfyller de mest rigorösa prestandakrav från ett antal komponenttillverkare som tillämpar olika multimetallurgiska konstruktioner, vilket bidrar till att en enda produktserie kan smörja effektivt.  Eftersom de erbjuder fördelar i form av produktivitet och NSF H1-registrering, kan Mobil SHC Cibus -produkterna användas både ovanför och under produktionslinjen för att minska inventariekostnader och minska risken för att icke-H1-registrerade smörjmedel appliceras på områden med hög kontaminationsrisk.

Tack vare de enastående traktionsegenskaperna har smörjmedlen i Mobil SHC Cibus -serien visat potential för betydande energibesparingar, 3,6 % i kuggväxeltillämpningar* och 3,5 % i hydrauliska applikationer** vid jämförelser med vanliga oljor i statistiskt validerade fält- och laboratorietester.

Mobil SHC Cibus 150-460 bidrar inte till MOAH innehåll i livsmedel när det används i enlighet med begränsningarna i FDA 21CFR178.3570.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil SHC märkets oljor är erkända och uppskattade världen runt för innovation och för sina enastående prestanda.  Dessa molekylärt konstruerade produkter, som bygger på syntetiska material, symboliserar vår kontinuerliga satsning på att använda avancerad teknologi för att utveckla enastående smörjmedelsprodukter.  Inte minst bland fördelarna är potentialen förbättrad effektivitet jämfört med mineraloljor.

 

Mobil SHC Cibus -seriens oljor erbjuder följande egenskaper och möjliga fördelar:

 

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

NSF H1-registrerade smörjmedel

Tillåter användning vid förpackning och tillverkning av livsmedel och drycker

Tillverkas i anläggningar som är certifierade enligt ISO 22000 och registrerade enligt ISO 21469

Produktintegritet säkerställs genom oberoende verifiering.

Högt viskositetsindex

Bibehåller viskositet och filmtjocklek vid höga temperaturer för att skydda utrustningen

Exceptionella prestanda vid låga temperaturer, inklusive låg effektförbrukning vid start

Hög lastbärande förmåga

Hjälper till att skydda utrustning och öka dess livslängd

Minimerar oväntade driftstopp och förlänger serviceintervaller

God kompatibilitet med tätningar

Bidrar till att minska risken för oljeläckage

Utmärkt oxidationsbeständighet

Ger lång oljelivslängd och bidrar till att förlänga utrustningens livslängd

Utmärkt vattenavskiljning och gott korrosionsskydd

Bidrar till att förebygga intern korrosion i system även där stora mängder vatten förekommer

Bibehåller smörjprestandan även efter högtryckstvättning

Uppfyller många krav för olika typer av utrustningar

Mångsidig användbarhet - en produkt kan ersätta flera

Bidrar till att minimera lagerhållningsbehov och minskar risken för felaktig produktanvändning

 

Användningsområden

Hanterings- och lagringsrekommendationer

 Det rekommenderas att Mobil SHC Cibus -smörjmedel lagras inomhus, separat från övriga icke-NSF H1-smörjmedel.  Helst bör de lagras inomhus i en för ändamålet särskilt avsedd, separat plats som är tydligt märkt.  Fat och kannor bör inte staplas under eller ovan på andra icke-H1-smörjmedel.  Nya förpackningar bör vara oskadade med en obruten försegling.  Notera leveransdatum, partinummer och utgångsdatum.  Notera datum när förseglingen först bröts och använd innehållet inom utsatt tid genom lämplig lagerrotation.  Tillslut förpackningens alla öppningar efter användning.  Häll inte tillbaka oanvänd olja i förpackningen.  Använd tydligt märkt och för ändamålet särskilt avsedd utrustning för intern transport.  Märk maskiner med namnet på rätt NSF H1-smörjmedel där det är möjligt.

 

Byte av smörjmedel

 Trots att Mobil SHC Cibus -serien kan vara fysikaliskt kompatibel med andra NSF H1 eller icke-NSF H1-registrerade mineraloljebaserade produkter kan en inblandning påverka dess prestanda och även dess registreringsstatus.  Därför rekommenderas det att före byte från icke-H1-smörjmedel till Mobil SHC Cibus -serien, eller t.o.m. till helt ny utrustning, att systemet rengörs noggrant och spolas för att uppnå maximala prestandafördelar och för att uppfylla H1-registreringskraven.

 

Användningsområden

 Mobil SHC Cibus -seriens smörjmedel rekommenderas för användning i en mängd olika hydraulik-, kompressor-, kuggväxel- och lagertillämpningar inom livsmedels- och dryckestillverkning, förpackning och läkemedelstillverkning.  Dessa produkter är effektiva i många tillämpningar inklusive sådana där underhållskostnader för komponentbyten, systemrengöring och oljebyten är höga.

 

- Mobil SHC Cibus 32, 46 och 68 är högpresterande oljor avsedda för hydraulik-, cirkulations-, kompressor- och vakuumpumptillämpningar.

 

- Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 och 460 är avsedda för kuggväxlar, lager och cirkulationssystem

 

Ett lämpligt analysprogram för använd olja, t.ex. Mobil Serv Lubricant Analysis från ExxonMobil, kan hjälpa till att övervaka halten av slitagemetaller och ge information om lämpliga åtgärder.

 

Endast oavsiktlig livsmedelskontakt enligt FDA 21CFR 178.3570

 Mobil SHC Cibus -serien är registrerad enligt kraven för NSF H1 endast för oavsiktlig livsmedelskontakt vilket innebär en begränsning till 10ppm olja i livsmedel enligt FDA 21 CFR 178.3570  De skall inte användas som smörjmedel i direktkontakt med livsmedel.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Halal

X

X

X

X

X

X

X

X

Kosher & Parve

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Denna produkt är registrerad enligt följande krav:

 

 

 

 

 

 

 

 

NSF H1

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

 

 

 

 

 

 

 

 

Godkännande från Kanadas Food Inspection Agency

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51506:2017-08 VDL

X

X

X

X

 

 

 

 

DIN 51517-2:2018-09

 

 

 

X

 

 

 

 

DIN 51517-3:2018-09

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2017-06

X

X

X

X

 

 

 

 

Eaton 35VQ25 pump testkrav enligt broschyr nr. 03-401-2010, Rev 1

X

X

X

 

 

 

 

 

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

ISO VG -klass

32

46

68

100

150

220

320

460

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1A

1A

1B

1B

1B

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,843

0,846

0,851

0,839

0,843

0,843

0,854

0,856

FZG Load Carrying Capacity, A/8.3/90, DIN ISO 14635-1

>12

>12

>12

 

 

 

 

 

FZG Scuffing, A/8,3/90, Skadenivå, DIN 51354

 

 

 

 

>13

 

 

 

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

 

 

 

12

 

>13

>13

>13

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

244

244

258

270

226

274

284

294

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,8

7,9

10,4

14,6

20,7

24,5

32,7

43,6

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

30,7

46,4

67,5

100

162

222

311

458

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-51

-50

-47

-45

-21

-24

-42

-42

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

134

140

140

143

150

139

147

148

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.