Mobil SHC Gargoyle™ 32

Mobil industrial , Sweden

Syntetiska kylkompressoroljor med överlägsna prestanda

Produktbeskrivning

Mobil SHC Gargoyle 32-seriens oljor bygger på våra egenutvecklade syntetiska polyolestrar (POE) och har ett unikt tillsatssystem för att ge enastående smörjning, slitageskydd, kemisk och termisk beständighet samt för hydrolytisk stabilitet.

Mobil SHC Gargoyle 32 har särskilt framtagits för smörjning av kylkompressorer och system med ozonvänliga syntetiska HFC-köldmedier samt nyligen utvecklade HFO-köldmedier och HFO/HFC-blandningar med lägre global uppvärmningspotential än HFC, inklusive A1 och A2L-köldmedier enligt ASHRAE 34/ISO 817 säkerhetsklassificering.

Mobil SHC Gargoyle 32 är blandbar med köldmedier av typen HFC, HFO och HFO/HFC och har väldefinierade viskositets-, temperatur- och tryckförhållanden med ett stort antal köldmedier av den typen. Den har även en optimerad blandbarhet/löslighetsbalans.

Mobil SHC Gargoyle 32 rekommenderas för användning i HVAC (värme, ventilation, luftkonditionering), kommersiell och industriell kylning.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil SHC Gargoyle 32 har formulerats för utmärkta prestationer i ett stort antal köldmedier och driftsförhållanden.  Den är utformad för att komplettera Mobil EAL Arctic™-serien när kylsystem fungerar med antingen HFC-kylmedel (till exempel men inte bara R-134a, R-410A) eller med senaste generationens, ozonvänliga HFO-köldmedier med låg global uppvärmning (till exempel men inte bara R-455A, R-513A).   Mobil SHC Gargoyle 32 har utvecklats tillsammans med nyckelkompressorn OEM och systemdesigners för att säkra att den erbjuder exceptionell prestanda i ett stort antal tillämpningar. Särskilt rekommenderas denna produkt för användning i Copeland kompressorer i enlighet med Emerson Climate Technologies specifikationer.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt stabilitet vid höga temperaturer

Förbättrad renhet i förångaren, kortare oplanerade driftsavbrott och sänkta underhållskostnader

Väl definierad blandbarhet och P-V-T-förhållanden med HFC-, HFO-, HFO-/HFC-blandningar inklusive A1- och A2L-klassificerade köldmedier

Säkerställer hög systemeffektivitet och god oljeretur i kylsystem

Mycket bra lastbärande och slitageskyddande egenskaper

Minskat kompressorslitage, vilket resulterar i lägre underhållskostnader

Högt viskositetsindex och fria från vax

Utmärkt flytbarhet vid låga temperaturer, inga vaxavlagringar och förbättrad förångareffektivitet

Optimerad blandbarhet/löslighetsbalans

Flexibilitet att använda ett stort antal kombinationer av kylenheter/kompressorer.

 

Användningsområden

Att beakta vid användning: Mobil SHC Gargoyle 32 oljor är hygroskopisk. Försiktighet måste iakttas för att undvika fuktabsorption vid hantering. Förpackningar måste tillslutas noga när de inte används och små förpackningar är att föredra för att främja lagerrotationen..  Produkten bör inte överflyttas till plastbehållare där fukt kan tränga in.

Mobil SHC Gargoyle 32 rekommenderas för kylsystem där HFC, HFO och HFO/FHC-blandningar används som köldmedium. Användningsområdet är brett från inhemska/tertiära tillämpningar (uppvärmning, ventilation, luftkonditionering HVAC) till kommersiella tillämpningar (livsmedelsbevarande, transport) och industriella tillämpningar (livsmedelsbearbetning, frysning).

Mobil SHC Gargoyle 32 bör inte användas i ammoniaksystem (NH3 / R-717).

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Grad

ISO 32

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

31

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

5.6

Totalt syratal, mgKOH/g, ASTM D974 (mod)

0,02

Flytpunkt, °C, ASTM D5950

-57

Specifik vikt vid 15,6C, ASTM D4052

0,99

Viskositetsindex, ASTM D2270

129

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

271

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.