Mobil SHC™ Gear 320 WT

Mobil industrial , Sweden

Avancerad växellådsolja för vindturbiner

Produktbeskrivning

Den avancerade växellådsoljan Mobil SHC™ Gear 320 WT för vindturbiner är en helsyntetisk industriväxelolja som utvecklats för att ge optimalt skydd åt växellådor i vindturbiner och längre livslängd för oljan även under extrema förhållanden.

ExxonMobils nästa generation av polyalfaolefin- (PAO) teknologi har valts för dess exceptionella oxidationsbeständighet och termiska egenskaper. Denna exklusiva syntetiska basolja utgör basen för en ny, balanserad sammansättning för växellådsolja som ger fördelar när det gäller egenskaper som skydd mot mikropitting, viskositetsindex, luftavskiljningsförmåga och flytbarhet vid låga temperaturer jämfört med andra syntetiska växellådsoljor.

Den avancerade växellådsoljan MOBIL SHC™ GEAR 320 WT för vindturbiner innehåller nydanande, vetenskapligt utvecklad företagsägd tillsatsteknologi avsedd att ge balanserade prestanda inom alla områden. Mobil SHC Gear 320 WT erbjuder ett särskilt skydd mot utmattning på grund av mikropitting och den ger ett enastående skydd mot rost och korrosion.

Som följd av den uppmärksamhet som branschen ägnat de vita etsningsskador (White Etching Cracks - WEC) som drabbat viss vindturbinverksamhet har Mobil SHC Gear 320 WT därutöver varit föremål för en omfattande vetenskaplig studie beträffande samband med sådana etsningsskador.  Den avancerade växellådsoljan Mobil SHC™ Gear 320 WT för vindturbiner är det första smörjmedlet som har erhållit en oberoende certifiering om att inte bidra till oljerelaterade WEC-sprickor från det världsledande certifieringsinstitutet DNV-GL.

Den avancerade växellådsoljan Mobil SHC™ Gear 320 WT för vindturbiner har godkänts av ledande tillverkare i branschen för användning i deras utrustning och uppfyller de viktigaste branschkraven, inklusive renhetsnivån enligt IEC 61400-4 (Designkrav för växellådor i vindturbiner).

 

Egenskaper och fördelar

Mobil SHC märkets syntetiska oljor är erkända och uppskattade världen runt för sina innovativa egenskaper och enastående prestanda. Den avancerade växellådsoljan Mobil SHC™ Gear 320 WT för vindturbiner utvecklades i nära samarbete med de viktigaste tillverkarna av vindturbiner, växellådor och lager för att säkra exceptionella prestanda i den i snabb utveckling stadda konstruktionen av växellådor för vindturbiner.

Våra produktutvecklare skapade en egenutvecklad kombination av tillsatser som motstår traditionellt slitage som nötning och som skyddar mot mikropitting och har mycket liten benägenhet att bilda slam eller avlagringar. Den exklusiva användningen av nästa generation av syntetiska PAO basoljor och tillämpningen av en ny metod för tillsatser ger balanserade fördelar i fråga om mikropitting, viskositetsindex, luftavskiljning och flytbarhet vid låga temperaturer

Den avancerade växellådsoljan Mobil SHC Gear 320 WT för vindturbiner erbjuder följande egenskaper och fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utomordentligt skydd mot mikropitting samt gott skydd mot traditionellt slitage

Bidrar till längre livslängd för kugghjul och lager i slutna växlar som arbetar under extrema belastningar, hastigheter och temperaturer

Bidrar till att minska oplanerade driftsavbrott och underhåll – särskilt viktigt för svåråtkomliga växellådor

Oberoende certifiering om att den inte bidrar till oljerelaterade WEC-sprickor

Bidrar till att minska oplanerad stilleståndstid och underhåll som beror på för tidiga lagerhaverier och utbyte av växellådor

Enastående beständighet mot skumning, även efter filtrering i fina filter

Bidrar till att minska risken för spill och miljöpåverkan Reducerar eller eliminerar turbinbesök som beror på felaktiga oljenivåvarningar

Utmärkt beständighet mot nedbrytning vid höga temperaturer

Bidrar till att minska oljeförbrukning och underhållskostnader genom förlängd oljelivslängd och längre oljebytesintervaller

Framställd med egenutvecklad nydanande lågsvavlig EP-teknologi som ger låga avlagringar, minskad slambildning och kompatibilitet med utrustningskomponenter

Ger bättre skydd för utrustning och längre oljebytesintervaller för optimerade underhållskostnader

Enastående renhet, bättre än -/14/11 (ISO 4407)

Bidrar till smidig, problemfri drift under alla driftsförhållanden

Bidrar till att minska behovet av extra filtrering på driftsplatsen och kostnader som hänger samman med detta

Godkännanden från många utrustningstillverkare och utmärkt kompatibilitet med mineralbaserade oljor

Erbjuder trygghet från en mångfald turbintillverkares erfarenheter

Möjliggör en konsoliderad och förenklad lagerhållning och optimering av utrustning vid drift av blandad turbinutrustning

 

Användningsområden

kraftproduktionssystem. Den rekommenderas särskilt för tillämpningar som kan utsättas för mikropitting: i synnerhet tungt belastade växellådor med ythärdade kugghjul som är vanligt i vindturbiner. Oljan kan även användas i växellådor där extremt höga och/eller låga temperaturer förekommer och i applikationer som kan utsättas för svår korrosion. Jämfört med konventionella växellådsoljor kan den avancerade växellådsoljan Mobil SHC Gear 320 WT erbjuda förbättrad smörjning av rullningslager i växellådan
Den avancerade växellådsoljan Mobil SHC Gear 320 WT för vindturbiner rekommenderas för smörjning av huvudväxellådan i vindturbinens

 

Typiska tillämpningar inkluderar:

  • Vindturbiner, särskilt hårt belastade och stötbelastade enheter, otillgängligt belägna enheter samt omgivningar med extrema temperaturer
  •  

    Att beakta: Även om Mobil SHC Gear 320 WT är kompatibel med mineraloljebaserade produkter rekommenderas att system grundligt rengörs och sköljs före byte till Mobil SHC Gear 320 WT för att uppnå maximala driftsfördelar.

     

    Hjälpväxellådor i vindturbiner, som till exempel växelmotorer för lutnings- och vridningsdrift

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

CN Gpower

Delijia

DNV-GL

Eickhoff

Envision

GE Renewable Energy

Goldwind

Hitachi

Ishibashi Manufacturing

Mitsubishi Heavy Industries

Mitsui Miike Machinery

Moventas

Nordex

Senvion

Suzlon

Wikov

Winergy

ZF Wind Power

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

AGMA 9005-F16

DIN 51517-3:2018-09

IEC 61400-4 :2012(E)

ISO-L-CKD (ISO 12925-1: 2018)

ISO L-CKSMP (ISO 12925-1: 2018)

Giftfri för marina organismer enligt GESAMP:s procedur för riskvärdering

 

Typiska egenskaper

Egenskap

 

ISO VG -klass

320

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,851

Vattenavskiljning, minuter till 37 ml vatten vid 82°C, ASTM D1401

15

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

256

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

0

Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

FZG mikropitting, Skadenivå, FVA 54

>10

FZG mikropitting, GFT-klass, FVA 54

Hög

FZG Scuffing, A/8,3/90, Skadenivå, DIN 51354

14+

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

44,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

343

Flytpunkt, °C, ASTM D5950

-45

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

189

ISO 4406 renhet, klass, ISO 4407

-/14/11 max

 

Hälsa och säkerhet

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

05-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.