MOBIL SHC GREASE 462 PF

Mobil industrial , Sweden

Smörjfett för höga temperaturer

Produktbeskrivning

Mobil SHC Grease 462 PF är framställd med perfluoropolyeter (PFPE) som förtjockats med polytetrafluoroetylen (PTFE). Mobil SHC Grease 462 PF ör ett smörjfett med lång livslängd för lager, ventiler, tätningar och andra tillämpningar som kräver oxidationsbeständighet och smörjprestanda vid mycket höga temperaturer. Mobil SHC Grease 462 PF är också lämplig för smörjning av maskiner inom livsmedelsindustrin där registrering enligt NSF H1 krävs för att hantera fall av oavsedd kontakt med livsmedel. 

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt smörjförmåga, korrosionsskydd och vattenbeständighet

Långvarigt skydd

Utomordentlig oxidationsbeständighet vid höga temperaturer

Mobil SHC Grease 462 PF är icke brännbar, har mycket låg flyktighet och är mycket motståndskraftig mot nedbrytning vid temperaturer upp till 240˚C.

Tillförlitliga prestanda vid höga temperaturer. Stabiliteten vid höga temperaturer erbjuder kostnadsbesparingar som resultat av ökad tillförlitlighet samt minskad smörjmedelsförbrukning och lägre arbetskostnader genom förlängda eftersmörjningsintervaller.

NSF H1 registreringsnummer 157056, Kosher & Parve godkännande, Halal godkännande

Lämplig för tillämpningar i livsmedels- och matförpackningsindustrierna där det finns risk för oavsedd kontakt med livsmedel, och vid framställning av Kosher- och Halallivsmedel.

Kemisk stabilitet

Beständig* mot kemikalier, frätande medel och lösningsmedel inklusive kolväteoljor, alkoholer, syror och frätande ämnen.

 

Observera *: Test bör utföras före planerad användning för att bekräfta beständigheten. Ej avsedd för användning i applikationer med trycksatt syre utan testning och godkännande av maskintillverkare och användare.

 

Användningsområden

Mobil SHC Grease 462 PF är utvecklad för att erbjuda utmärkta prestanda en mängd olika  krävande applikationer under höga temperaturer, inklusive de som förekommer i industrier som förpackning, wellpapp, textil, stål, aluminiumvalsning, glas, kemi, fordonstillverkning, flyg- och rymdindustrin samt livsmedelsindustrin.

Mobil SHC Grease 462 PF rekommenderas för wellpappsbruk för single-facer lager och förvärmarlager i sektioner med varma valsar och i övriga lager.

Mobil SHC Grease 462 PF bör inte blandas med andra mineral- eller syntetfetter om de inte är av liknande sammansättning.

Mobil SHC Grease 462 PF är registrerad och godkänd enligt kraven för NSF H1 för oavsiktlig livsmedelskontakt vilket innebär en begränsning om max. 10 ppm smörjfett i livsmedel enligt FDA 21 CFR 178.3570 Produkten skall inte användas som smörjmedel i direktkontakt med livsmedel.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Kosher & Parve

Halal

 

Denna produkt är registrerad enligt följande krav:

NSF H1

 

Typiska egenskaper

Egenskap

NLGI-klass

2

Färg, visuell

Vit

Utseende, visuellt

Smidig, homogen

Droppunkt, ºC, ASTM D 2265

253

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

510

Basoljeviskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

45,2

Penetration, 60X, 0,1 mm, ASTM D217

280

Fyrkuleprov, svetslast, kgf, ASTM D2596

800

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,55

SKF EMCOR rosttest, destillerat vatten, ASTM D6138

0 - 0

Kopparbandskorrosion, ASTM D 4048

1a

Vattenursköljning, förlust % (vikt) vid 79°C, ASTM D1264

1,0

Vattenavsprutning, förlust, %, ASTM D4049

6,4

Vridmoment vid start vid låg temperatur, g-cm vid -20°C, ASTM D1478

1575

Vridmoment under drift vid låg temperatur, g-cm vid -20°C, ASTM D1478

350

Densitet, enligt pyknometer, vid 15,6°C, smörjfett, lb/USg, PRLWI198

1,92

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.