Mobil SHC™ Hydraulic EAL

Mobil industrial , Sweden

Högpresterande syntetisk hydraulolja

  Energy Efficiency logo

Produktbeskrivning

Mobil SHC™ Hydraulic EAL -oljorna är högpresterande, biologiskt nedbrytbara syntetiska hydrauloljor för moderna hydrauliksystem. Oljorna har utvecklats för att möta efterfrågan på miljömässigt acceptabla hydraulikoljor. Mobil SHC Hydraulic EAL är hydrauloljor av mycket hög kvalitet med breda arbetstemperaturområden och hög skjuvstabilitet. Produkterna har kontrollerad pumpbarhet vid låga temperaturer och optimerat slitageskydd för hydraulsystem som arbetar under hög belastning och vid höga tryck.

 

**Energieffektiviteten avser endast oljans prestanda jämfört med ExxonMobils standardhydrauloljor. Den använda teknologin ger upp till 3,6% effektivitetsförbättring i jämförelse med Mobil DTE 25 vid tester i en Eaton 25VMQ vingpump under kontrollerade förhållanden i enlighet med vedertagna industristandarder och procedurer. Energibesparingar kommer att variera baserat på driftsförhållanden och tillämpningar.

 

Egenskaper och fördelar

•  Uppfyller kraven för EU Ecolabel, Blue Angel, SS 155434 och USDA BioPreferred®.

•  Enastående lastbärande och slitageskyddande egenskaper som skyddar systemkomponenter mot slitage och nötning, samt bidrar till lång utrustningslivslängd.

•  Skjuvstabilt högt viskositetsindex skyddar komponenter över ett brett temperaturintervall.

•  Utmärkt termisk stabilitet och oxidationsbeständighet som kan bidra till att reducera stilleståndstider och sänka underhållskostnader genom att bidra till ett renare system och minskade avlagringar, vilket ger lång olje- och filterlivslängd.

•  Utmärkt vattenavskiljningsförmåga gör det lätt att avlägsna vatten i applikationer i våta miljöer.

•  God elastomerkompatibilitet; fungerar väl med samma elastomerer som används tillsammans med konventionella mineralbaserade hydraulikoljor.

 

Användningsområden

     •  I system där det är krav på biologiskt lätt nedbrytbara och minimalt giftiga oljor.

     •  Hydrauliska tillämpningar där lägre energiförbrukningen önskas.

     •  Cirkulationssystem som innehåller växlar och lager där måttliga högtrycksegenskaper är önskvärda.

     •  System med servoventiler, där renlighet är av vikt.

     •  Hydraulsystem som arbetar med oljetemperaturer mellan -17°C och +93°C .

     •  Mobil och marin utrustning och skogsbruksmaskiner i miljökänsliga områden.

     •  Cirkulationssystem som arbetar under lätta till medelsvåra driftsförhållanden.

     •  Industriella hydrauliska system där läckage eller oljespill kan förorena anläggningens avloppssystem.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

32

46

68

Blue Angel RAL-UZ 178

X

X

X

Denison HF-1

X

X

X

Denison HF-2

X

X

X

Denison HF-6

X

X

X

Eaton broschyr nr. 03-401-2010, rev. 1

 

X

X

HOCNF Norway-NEMS, Black

X

X

X

USDA-certifierad biobaserad produkt

X

X

X

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

32

46

68

AFNOR EU Ecolabel

X

X

X

ISO L-HEES (ISO 15380:2011)

X

X

X

JCMAS HKB VG32L

X

 

 

JCMAS HKB VG46L

 

X

 

Svensk standard 15 54 34 AAV 32 Miljömässigt acceptabel (2015)

X

 

 

Svensk standard 15 54 34 AAV 46 Miljömässigt acceptabel (2015)

 

X

 

Svensk standard 15 54 34 AAV 68 Miljömässigt acceptabel (2015)

 

 

X

US EPA VGP:2013

X

X

X

WGK Inte farligt för vattendrag

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

32

46

68

ISO VG -klass

32

46

68

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,936

0,930

0,923

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

10

11

11

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

282

282

292

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

6,2

7,7

11

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

31,1

43,3

71

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-33

-33

-27

Viskositetsindex, ASTM D2270

152

149

144

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

03-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.