Mobil SHC™ Rarus Series

Mobil industrial , Sweden

Högprestandasmörjmedel för luftkompressorer

Produktbeskrivning

Mobil SHC™ Rarus -seriens oljor är smörjmedel av yppersta klass för luftkompressorer som främst är avsedda för smörjning av hårt belastade rotationsluftkompressorer av skruv-och vingtyp. De är särskilt lämpade för påfrestande driftsförhållanden där syntetoljebaserade produkter inte uppfyller kraven, såsom i tunga tillämpningar med höga slutkompressionstemperaturer, eller i fall där förlängda oljebytesintervall är önskvärda. Mobil SHC Rarus -seriens formulering kan ge upp till tre gånger längre oljebytesintervall jämfört med ett ledande syntetiskt kompressoroljor.

 

Egenskaper och fördelar

 • Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet bidrar till att ge upp till tre gånger längre oljebytesintervall jämfört med en ledande syntetisk kompressorolja, samt till att minska driftsavbrott för underhåll
 • Utmärk kontroll över lack- och slambildning bidrar till renare utrustning och förlänger kompressoroljans livslängd.
 • Högpresterande syntetiska basoljor med högt viskositetsindex möjliggör ett brett temperaturområde och effektiv smörjning vid höga temperaturer
 • Hög lastbärande förmåga skyddar utrustningen och förlänger användningstiden, bidrar till att minimera oförutsedda driftstopp och förlänger serviceintervallen
 • Exceptionellt skydd mot rost, korrosion och slitage samt kontroll av vattenavskiljning, skumbildning och luftavskiljning och kompatibilitet med en mångfald metaller
 •  

  Utmärkt vattenavskiljningsförmåga bidrar till att minska läckage till nedströms utrustning, minska slambildning i vevhus och returledningar och bidrar till att minska blockage i oljeavskiljare och kylare och till att minska benägenheten för emulsionsbildning.

Användningsområden

 • Mobil SHC Rarus -serien är främst avsedd för rotationskompressorer av skruv- eller vingtyp och är mycket effektiv i skruvkompressorer med oljeinsprutningskylning samt i kompressorer, där man haft problem med alltför snabb oljenedbrytning, dåliga ventilprestanda eller avlagringsbildning.
 • Kompressorer i tung drift, särskilt effektiv för kontinuerlig drift vid höga temperaturer och utsläppstemperaturer upp till 200°C
 • Kompressorsystem med kritiska växlar och lager
 • Inte för kompressorer i tillämpningar med andningsluft.
 •  

  Kompatibel med alla metaller som används i kompressorkonstruktioner och med konventionella mineraloljebaserade luftkompressoroljor. Dock kan blandning med andra oljor att försämra deras totala prestanda.

Typiska egenskaper

Egenskap

32

46

68

ISO VG -klass

32

46

68

Färg, visuell

Orangefärgad vätska

Orangefärgad vätska

Orangefärgad vätska

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D130

1B

1B

1B

Flampunkt (PM), °C, ASTM D93

204

197

192

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5.6

7.1

9,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

30.6

44.1

65.3

Flytpunkt, °C, ASTM D5950

-42

-45

-39

Rosttest, syntetiskt havsvatten, 24 tim vid 60°C, ASTM D665-PROB

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Specifik vikt, 15°C/15°C, ASTM D 1298

0,878

0,868

0,865

Viskositetsindex, ASTM D2270

123

122

129

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.