MOBIL™ SLIDEWAY OIL ULTRA

Mobil industrial , Sweden

Smörjoljor för gejdrar och glidbanor

Produktbeskrivning

Mobil™ Slideway Oil Ultra är högkvalitativa slideway-oljor som har utvecklats speciellt för smörjning av linjära styrningar, kulskruvar och slider för precisionsmaskiner och metallbearbetningsmaskiner. I synnerhet ger Mobil Slideway Oil Ultra exceptionell friktionsprestanda och skärvätskeseparation.

 

Mobil™ Slideway Oil Ultra är noggrant framställda av högklassiga basoljor och det senaste avancerade tillsatssystemet som ger kontrollerade friktionsegenskaper för högprecisionsbearbetning, kompatibilitet med vattenhaltiga metallbearbetningsvätskor och korrosionsskydd av delar och utrustning. Det unika tillsatspaketet ger mycket goda friktionsegenskaper på en mängd olika gejdmaterial, inklusive stål-mot-stål och stål-mot-polymerer, vilket minskar stick-slip och vibrationer. Detta ger en smidig, jämn rörelse vid avsedda hastigheter, vilket förbättrar maskinproduktivitet hög precision och bidrar till att förlänga livslängden för verktyg och förbättrar ytfinish. Mobil Slideway Oil Ultra är också optimerad för att separeras från många vattenhaltiga skärvätskor.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Slideway Oil Ultra är speciellt framtagen för att ge utmärkt maskinskydd och bearbetningsnoggrannhet genom att uppfylla de stränga kraven på verktygsmaskiners flänsar. Oljorna har utmärkt smörj- och lastbärande förmåga, vilket markant förbättrar produktionen av arbetsstycken, även på submikronnivå.

 

Mobil Slideway Oil Ultra har utvecklats med en vidhäftningsförmåga som förhindrar att smörjmedlen sköljs bort från vingarna. Smörjmedel som sköljs bort av kylvätska kan orsaka onormala ljud, ökat glidmotstånd, överbelastning av glidmotorer vilket leder till stilleståndstid och minskad bearbetningsnoggrannhet.  Mobil Slideway Oil Ultra kan hjälpa till att förhindra dessa störningar, även i applikationer med stark tvätteffekt från skärvätskor.

 

Oljorna har mycket bra skärvätskeseparation, vilket gör att verktygsmaskinen kan arbeta med hög precision och hjälpa till att maximera skärvätskornas livslängd och prestanda.

 

Dessutom har Mobil Slideway Oil Ultra testats och optimerats för kompatibilitet med oljorna i Mobil Vactra™ Oil nummerserien.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Kontrollerade friktionsegenskaper

Minskar stick-slip och förbättrar bearbetningsnoggrannheten för precisionsuppgifter - även på submikronnivå

Vidhäftningsförmåga

Förhindrar att smörjmedlet sköljs bort från kritiska ytor

Separerar snabbt från vatten och vattenbaserade skärvätskor.

Bidrar till längre livslängd och bättre prestanda för många vattenbaserade skärvätskor

Långvarigt rost- och korrosionsskydd

Hjälper till att förhindra skador på glidytor vid förekomst av vatten och vattenbaserade skärvätskor

Kompatibel med en mängd olika material

Lämpar sig för ett stort antal väggmaterialkombinationer, vilket möjliggör produktrationalisering

 

Användningsområden

Mobil Slideway Oil Ultra rekommenderas för smörjning av glidbanor och gejdrar i verktygsmaskiner. De är framställda för användning med kombinationer av gjutjärn, stål och icke-metalliska gejdmaterial. Mobil Slideway Oil Ultra kan appliceras för hand, med trycksmörjning eller via cirkulationssystem.

 

     •  Rekommenderas för horisontella glidbanor på små till medelstora verktygsmaskiner som används för precisionsuppgifter. De lämpar sig även för användning i cirkulationssystem i stora maskiner och i måttligt belastade hydrauliksystem.

 

     •  Kan användas för smörjning av kulskruvar, lineära gejdrar, spindelhus och transportskruvar.

 

     •  Rekommenderas för tillämpningar där läckande olja i den vattenbaserade skärvätskan förkortar vätskans livslängd.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

68

220

China GB 11118.1-2011, L-HG

X

X

DIN 51502:1990-08 CGLP

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

68

220

Klass

68

ISO 220

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

245

255

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

70,5

218,4

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-12

-12

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

10-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.