Mobil Vactra™ Oil Numbered Series

Mobil industrial , Sweden

Smörjoljor för gejdrar och glidbanor

Produktbeskrivning

Mobil Vactra™ Oil nummerserien består av högkvalitativa gejdoljor, som är särskilt utvecklade för att uppfylla kraven på precision, separation från vattenbaserade skärvätskor och skydd av moderna verktygsmaskiner med hög precision.

 

Mobil Vactra Oil nummerserien är omsorgsfullt framställd av högklassiga basoljor balanserade med ett avancerat tillsatssystem, vilket ger kontrollerade friktionsegenskaper, kompatibilitet med vattenbaserade skärvätskor och korrosionsskydd för komponenter och maskiner. Det unika tillsatspaketet ger enastående friktionsegenskaper på en mängd olika gejdmaterial, inklusive stål-mot-stål och stål-mot-polymerer, vilket minskar stick-slip och vibrationer. Detta ger en smidig, jämn rörelse vid avsedda hastigheter, vilket förbättrar maskinens produktivitet och precision och bidrar till att förlänga livslängden för verktyg och förbättra ytfinheten. Mobil Vactra Oil nummerserien har optimerats för att möjliggöra snabb separation från många vattenbaserade skärvätskor samtidigt som den minimerar korrosionseffekten på smorda ytor förorsakade av skärvätskor med högt pH.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil Vactra Oil nummerserien har utvecklats speciellt för att ge extra skydd åt maskiner utgående från de strikta krav som ställs för glidbanor. Oljorna har utmärkt smörj- och lastbärande förmåga, vilket markant förbättrar produktionen av arbetsstycken av hög kvalitet. Mobil Vactra Oil nummerserien separerar snabbt från vatten och många vattenbaserade skärvätskor vilket minskar de negativa effekterna av blandning och bidrar till att förbättra livslängden och prestandan hos både smörjmedlet och skärvätskan.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Kontrollerade friktionsegenskaper

Bidrar till att eliminera stick-slip; ger konsekvent noggrann maskinbearbetning

Kompatibel med en mängd olika material

Lämpar sig för ett stort antal materialkombinationer, vilket möjliggör produktrationalisering

Separerar snabbt från vatten och vattenbaserade skärvätskor.

Bidrar till längre livslängd och bättre prestanda för många vattenbaserade skärvätskor

Vidhäftningsförmåga

Hindrar bortspolning av smörjolja från kritiska ytor

Långvarigt rost- och korrosionsskydd

Hjälper till att förhindra skador på glidytor vid förekomst av vatten och vattenbaserade skärvätskor

 

Användningsområden

Mobil Vactra Oil nummerseriens produkter rekommenderas för smörjning av glidbanor och gejdrar i verktygsmaskiner. De är framställda för användning med kombinationer av gjutjärn, stål och icke-metalliska gejdmaterial. Mobil Vactra Oil nummerserien kan appliceras för hand, med trycksmörjning eller via cirkulationssystem.

     •  Mobil Vactra Oil nummerserien är lämpliga i tillämpningar som kräver Fives Cincinnati-specifikationer P53, P47 och P50.

     •  Mobil Vactra Oil No. 1 och No. 2 rekommenderas för horisontella glidbanor på små till medelstora verktygsmaskiner. De lämpar sig även för användning i cirkulationssystem i stora maskiner och i måttligt belastade hydrauliksystem.

     •  Mobil Vactra Oil No. 3 och No. 4 rekommenderas normalt för stora maskiner där belastningen på glidbanor är hög och där god precision krävs. De rekommenderas även för lodräta och sneda glidbanor där avrinning nedåt kan vara ett problem samt för måttligt belastade växellådor i verktygsmaskiner.

     •  Mobil Vactra Oil nummerserien kan användas för smörjning av kulskruvar, lineära styrningar, spindelhus och transportskruvar.

     •  Mobil Vactra Oil nummerserien rekommenderas för tillämpningar där läckande olja i den vattenbaserade skärvätskan förkortar vätskans livslängd.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

Fives Cincinnati P-47

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-50

 

 

 

X

Fives Cincinnati P-53

X

 

 

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

DIN 51502 CGLP

X

X

X

X

ISO L-GA (ISO 6743-13:2002)

 

X

X

X

ISO L-GB (ISO 6743-13:2002)

 

X

X

X

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

NO. 1

NO. 2

NO. 3

NO. 4

Grad

ISO 32

ISO 68

ISO 150

ISO 220

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

13

13

13

13

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

216

228

248

240

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

32

68

156

221

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

-18

-6

-3

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande materialsäkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

12-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.