Mobil Vacuoline™ 100-serien

Mobil industrial , Sweden

Cirkulationsoljor

Produktbeskrivning

Mobil Vacuoline™ 100 -serien utgörs av högkvalitativa cirkulationsoljor främst avsedda för smörjning av glidlager i system som är konstruerade för oljesmörjning med fullflöde, i synnerhet de som är utsatta för kraftig vattenkontaminering, och som t.ex kan användas i bärvalslager i valsverk. De uppfyller särskilt kraven för valsverkslager, inklusive den avancerade Morgan "super demulsibility" -specifikationen. Oljorna i Mobil Vacuoline 100 -serien är framställda av högkvalitativa basoljor och tillsatser för att ge hög vattenavskiljningsförmåga, god beständighet mot termisk nedbrytning och oxidation samt skydd mot rost och korrosion.

 

cirkulationssystem med både enkel och dubbel tank.
Mobil Vacuoline 100 -serien motstår bildning av emulsioner och slam. Därigenom kan de bidra till renare system och filter. Även fasta föroreningar separerar lätt, vilket underlättar rengöring genom centrifugering, filtrering och sedimentering. Mobil Vacuoline 100 -serien har högt viskositetsindex och god vattenavskiljningsförmåga, som behålls under betingelser med hög vattenkontaminering, och de rekommenderas för

 

Oljorna i Mobil Vacuoline 100 -serien är förstahandsvalet för valsverksoperatörer världen över. De har stöd från ledande maskintillverkare, såsom Morgan Construction Company, Worcester, MA, USA.

 

Egenskaper och fördelar

Produkterna i Mobil Vacuoline -serien är välkända och mycket väl ansedda världen för sina enastående egenskaper och för den världsomfattande tekniska supporten bakom produkten. Mobil Vacuoline 100 -seriens prestanda är av en sådan klass att de blivit förstahandsvalet för valsverksoperatörer över hela världen. Den erfarenhet som vunnits via de nära kontakterna med ledande valsverkstillverkare, inklusive Morgan Construction i USA, har utnyttjats för att säkerställa att Vacuoline -oljorna uppfyller kraven från moderna valsverk.

 

För oljorna i Mobil Vacuoline 100 -serien har detta arbete resulterat i produkter som är baserad på högkvalitativa basoljor med utvalda tillsatser i syfte att erbjuda rost- och korrosionsskydd och utmärkt vattenavskiljningsförmåga, vilket resulterar i ett mycket bra maskinskydd, mycket tillförlitlig drift och lång användningstid för oljan. En översikt över produkternas egenskaper, fördelar och möjliga nytta visas nedan.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Enastående vattenavskiljningsförmåga.

Snabb separation av vatten och föroreningar under oljans hela användningstid ger problemfri drift och mindre stilleståndstid

God beständighet mot oxidationsnedbrytning.

Förlängd oljelivslängd och minskade oljebyteskostnader.

Renare system och filter och minskade underhållskostnader.

Utmärkt rost- och korrosionsskydd

Utökat skydd och förlängd livslängd för utrustningen.

 

Användningsområden

Oljorna i Mobil Vacuoline 100 -serien rekommenderas främst för, och används nästan uteslutande i valsverk. Oljorna är lämpliga för:

  • Bärvalslager i valsverk, i synnerhet lagersystem med enkel eller dubbel tank.
  •  

    Andra lagersystem konstruerade för oljesmörjning med fullflöde och liknande tillämpningar i andra branscher, i synnerhet där lagren är utsatta för kraftig vattenkontaminering

Specifikationer och godkännanden

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

128

133

137

146

148

DIN 51517-2:2018-09

X

X

X

X

 

SMS SIEMAG MORGOIL-Lubricant Spec Adv Lubricant SN 180 Part 4: 2016-04

X

X

X

X

X

SMS SIEMAG MORGOIL-Lubricant Spec Adv Lubricant SN 180 Part 3: 2016-04

X

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

128

133

137

146

148

ISO VG -klass

150

220

320

460

680

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

1B

Vattenavskiljning, emulsion, vid 52°C, icke-EP oljor, ml, ASTM D 2711 (mod)

 

 

 

 

40

Vattenavskiljning, fritt vatten, vid 52°C, icke-EP oljor, ml, ASTM D 2711 (mod)

40

36

39

41

 

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,89

0,9

0,9

0,91

Vattenavskiljning, minuter till 40/37/3 ml vid 82°C, ASTM D1401

15

20

25

30

35

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

280

288

286

296

318

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

14,8

18,8

23,9

30,1

36,7

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

150

220

320

460

680

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-9

-6

-9

-6

-6

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

96

95

95

95

91

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.