Mobil Vacuoline™ 1400-serien

Mobil industrial , Sweden

Hydraul- och gejdolja

verktygsmaskiner. De har förmåga att förhindra oxidation och bildning av harts samt avlagringar på gejder och i hydraulsystem, samtidigt som de har utmärkt lastbärande förmåga, vilket ger kontroll över komponentslitaget och förlänger utrustningens livslängd.

 

Egenskaper och Fördelar

Mobil Vacuoline 1400-serien har utvecklats för att ge ett extra utrustningsskydd genom att uppfylla kraven från hydraulsystem och på samma gång möta de fordringar som ställs av gejdsmörjning. Deras enastående oxidations- och värmebeständighet förbättrar maskinernas renlighet och minskar behoven av frekventa underhållsinsatser.  Oljornas "dual purpose"-karaktär har ingen negativ påverkan på vare sig hydraulsystem, stick-slip eller vibrationer hos gejdrar. Därför kan de användas effektivt i båda systemen samtidigt som de reducerar de eventuella ogynnsamma effekterna från korskontaminering av smörjmedel och vatten eller vattenbaserade kylvätskor.

Egenskaper Fördelar
Lågfriktionsegenskaper Eliminerar stick-slip och vibrationer hos gejdrar
Förbättrar komponentprecisionen
Ger enhetlig och god finish på arbetsstycket
Värme- och oxidationsstabilitet Medger förlängning av serviceintervallen
Minskar bildningen av avlagringar och slam
Håller maskinernas smörjda ytor rena
Rost- och korrosionsskydd Behåller utmärkt finish hos gejder
Mindre arbete med avlägsnande av rost och korrosion
Separationsförmåga med avseende på vatten och vattenbaserade vätskor Minskar de negativa effekterna av dessa ämnen på arbetsytor
Ökar hållbarheten och prestandan för vattenhaltiga kylvätskor
Underlättar avlägsnandet av vatten och vattenbaserade kylmedel från hydraulsystem samt förlänger användningstider
Vidhäftningsegenskaper Motstår borttvättning från gejdrar
Skyddar ytor från rost och korrosion
Säkerställer enhetlig komponentfinish och -noggrannhet
Lastbärande förmåga Minskat slitage
Ökad livslängd för utrustningen
Multimetallkompatibilitet Ger skydd åt järnhaltiga och icke-järnhaltiga komponenter
"Dual Purpose"-design Minskar riskerna för korskontaminering och felaktig produktanvändning
Minskar behovet för en extra produkt

 

Användningsområden

  • Verktygsmaskiner med ett gemensamt system för hydralik och gejdsmörjning
  • Applikationer där korskontaminering av gejdolja och hydraulolja kan resultera i sämre egenskaper
  • Verktygsmaskiner där separata system för gejdrar och hydraulik där man vill använda endast en olja
  • Ytor där konventionella mineraloljor inte skyddar gejdytorna

Typiska egenskaper

 

Mobil Vacuoline 1405 Mobil Vacuoline 1409 Mobil Vacuoline 1419
ISO viskositetsgrad 32 68 220
Viskositet, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 32 68 215
cSt @ 100ºC 5.3 8.57 19.0
Viskositetsindex, ASTM D 2270 96 96 96
Kopparkorrosion, 3 tim @ 100ºC, ASTM D 130 1B 1B 1B
Rostegenskaper, ASTM D 665A Godk Godk Godk
Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97, ( max) -12 -6 -6
Flampunkt, ºC, ASTM D 92 210 218 257

 

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används enligt avsikten, och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs.  Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet (sätt in webbadressen här).  Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.  Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

 

Mobil-logotypen, Pegasus-designen och Delvac är varumärken tillhöriga ExxonMobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.