Mobilect™ 39

Mobil industrial , Sweden

Elektrisk isolerolja

Produktbeskrivning

Mobilect™ 39 är en högkvalitativ mineralbaserad isolerolja med inhibitorer, som har mycket goda dielektriska egenskaper och god oxidationsbeständighet. Den är avsedd för transformatorer, ställverk och annan elektrisk utrustning.

 

Mobilect 39 är hämmad och uppfyller specifikationerna IEC 60296 (04) och ASTM D1275B / CIGRE kraven för korrosionstest.

 

Egenskaper och fördelar

•  Mobilect 39 har hög motståndskraft mot termisk och kemisk nedbrytning i närvaro av järn och koppar, vilket minskar tendensen att producera slam och oljelösliga oxidationsprodukter. När oljor av lägre kvalitet används, kan de bilda avlagringar i transformatorn och förhindra värmeöverföring genom att påverka konvektionsströmmarna. Avlagringarna kan dessutom försnabba isoleringsdefekter, och är ofta mycket svåra att avlägsna utan fullständig demontering.

•  Mobilect 39 specialbehandlas under tillverkningen för att avlägsna fukt. Vatten försämrar oljans elektriska isoleringsegenskaper och bidrar till oxidation. Det är viktigt att komma ihåg att torr olja är hygroskopisk och absorberar fukt från luften. Den måste därför alltid förvaras under torra förhållanden och i väl tillslutna behållare. Vi rekommenderar starkt att produkten torkas före användning, eller används kort efter det den köpts för att undvika förvaring under längre tid.

•  Mobilect 39 har en dielektrisk styrka som är ett mått på oljans motstånd mot elektrisk spänning och uttrycks i kV över ett fastställt avstånd under testförhållanden. Den är inte ett mått på oljans kvalitet men på frånvaron av föroreningar – speciellt fukt, fibrer och polära ämnen.

•  Mobilect 39 är fri från vax även vid låga temperaturer och cirkulerar därför bra i utomhustillämpningar. Dess viskositet tryggar effektiv värmeöverföring genom rörliga konvektionsströmmar. Rörlighet är också viktigt för snabb släckning av ljusbågar i ställverk.

Mobilect 39 har låga flytpunkt som säkrar ett fritt flöde mellan transformatorn och konservatorn i de flesta situationer och bibehåller tillförlitligheten hos lindningskopplare vid de lägsta temperaturerna.

 

Användningsområden

     •  Mobilect 39 rekommenderas för användning i oljefyllda transformatorer och ställverk där oljan krävs som ett isoleringsmedium eller som ett värmeöverföringsmedium.

     •  Mobilect 39 ska användas i enlighet med specifikationerna IEC 60296 (04) Allmänna specifikationer och korrosionsskydd för förstärkt koppar (klara av ASTM D1275B korrosionstest).

     •  Mobilect 39 lämpar sig inte för användning i oljefyllda kablar, för speciella impregneringsprocesser eller för bruk i kondensatorer.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

IEC 60296 :2012 Allmänna specifikationer

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Genomslagsspänning före behandling, kV, IEC 60156

> 30

Genomslagsspänning efter behandling, kV, IEC 60156

> 70

Korrosivt svavel, förfarande B, ASTM D1275

Icke-korrosiv

Densitet vid 20C, kg/L, ISO 12185

0,883

Dielektrisk dissipationsfaktor vid 90 C, IEC 60247

<0.001

Flampunkt, Pensky-Martens Closed Cup, °C, ISO 2719

148

Gränsytspänning, mN/m, ISO 6295

> 40

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ISO 3104

9,5

Oxidationsbeständighet, slam, 164 tim., 120 C, massa-%, IEC 61125-METC

0,11

Oxidationsbeständighet, total aciditet, 164 tim., 120 C, mgKOH/g, IEC 61125-METC

0,31

Flytpunkt, °C, ISO 3016

-54

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2021

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.