Mobilfluid 125

Mobil industrial , Sweden

Transmissionsolja med extra höga prestanda

Produktbeskrivning

Mobilfluid 125 är en transmissionsolja med extra höga prestanda som har utvecklats för användning i hydrodynamiska växlar och hydraulsystem som är vanliga i järnvägs-, marin-, bygg- och industritillämpningar. Den har utvecklats med användning av högkvalitativa basoljor och avancerade tillsatser för att ge de exakta prestanda som krävs för en exakt kraftöverföring. Mobilfluid 125 är utvecklad för att stå emot påfrestningarna under tung användning vid både låga och höga hastigheter i många varierande och krävande driftsmiljöer.

 

Egenskaper och fördelar

Användningen av hydrodynamiska växlar och hydrauliska kontrollsystem är beroende av högpresterande oljor för att utrustningen ska kunna kontrolleras konsekvent och noggrant samt arbeta effektivt. Dessa system arbetar under höga tryck och temperaturer som kan ge upphov till avlagringar i reglerventiler där noggrann styrning av momentomvandlare och hydraulik äger rum. De viktigaste fördelarna med Mobilfluid 125 innefattar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Gott slitageskydd

Förlängd livstid för komponenter, ökad produktivitet och lägre underhållskostnader

Hög beständighet mot termisk nedbrytning och oxidation

Väsentlig minskning av skadlig lackbildning, avlagringar och slam

Bibehåller kraftöverföring och god styrrespons

Förlänger oljans livslängd

Goda egenskaper vid låga temperaturer

Lätt start och exakt hydraulstyrning

Effektivt rost- och korrosionsskydd även under långa driftstopp under våta ellerfuktiga förhållanden

Minskat slitage ger pålitlig start av maskiner och lägre underhållskostnader

Utmärkta luftavskiljningsegenskaper eliminerar skumningsproblem

Ger optimal hydraulrespons och kraftöverföring

Bibehåller oljefilmen för förbättrad smörjning

Kompatibel med tätnings- och packningsmaterial som används i dessa system

Mindre oljeläckage, tryckförluster och föroreningar

 

Användningsområden

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i:

  1.  

    Oljekopplingar och drivenheter samt momentomvandlare och hydrauliska reglersystem som används i järnvägs-, marin-, bygg- och industritillämpningar.

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

Voith Turbo 120.00059010

 

Typiska egenskaper

Egenskap

ISO VG -klass

32

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D4052

0,878

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

225

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,3

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

30

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-30

Viskositetsindex, ASTM D2270

104

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

01-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.