Mobilgear 600 XP Series

Mobil industrial , Sweden

VÄXELLÅDSOLJOR

Produktbeskrivning

Mobilgear 600 XP-serien består av extra högpresterande växellådsoljor med enastående tryck- och lastbärande egenskaper, avsedda för användning i alla typer av slutna kugghjulsväxlar med cirkulations- eller stänksmörjningssystem. Mobilgear 600 XP -serien är utvecklad för att ligga steget före de ökande kraven inom växellådsteknologin. Växellådsteknologin går mot mindre enheter med bibehållen effektöverföring. Denna ökning av effekt i relation till storleken på växellådor ökar kraven på växellådsoljor. Oljorna i Mobilgear 600 XP -serien är utvecklade för att tåla dessa påfrestningar genom att ge extra skydd för kugghjul, lager och tätningar.

 

Mobilgear 600 XP -serien är utvecklad för att skydda kugghjulen från tidigt slitage. Mikroskopiskt slitage, benämnt mikropitting, kan leda till betydande skador på kugghjul. Mobilgear 600 XP -serien överträffar industrins krav på skydd mot lagerslitage. Mobilgear 600 XP -serien ger upp till 15 gånger bättre slitageskydd vid testmätningar enligt industristandarden FAG FE 8. Mobilgear 600 XP -seriens balanserade sammansättning ger maximalt slitage- och korrosionsskydd och bevarar samtidigt kompatibiliteten med vanliga tätningsmaterial i växellådor. Mobilgear 600 XP bidrar till tätningarnas beständighet och hållbarhet i växellådor och förhindrar därigenom oljeläckage samt intrång av föroreningar. Genom att den skyddar kugghjul, lager och tätningar kan Mobilgear 600 XP förbättra utrustningens tillförlitlighet och öka produktiviteten.

 

Mobilgear 600 XP -seriens oljor rekommenderas för industriella cylindriska, snedskurna och koniska slutna kuggväxlar med cirkulations- eller stänksmörjning som arbetar vid bulkoljetemperaturer upp till 100°C. De är särskilt lämpliga för växlar som arbetar under tung belastning eller stötbelastning. Oljorna i Mobilgear 600 XP -serien används också i stor omfattning i marina växlar. De kan också användas i andra tillämpningar än kuggväxlar, t.ex i hårt belastade och långsamma glid- och rullningslager.

 

Egenskaper och fördelar

Produkterna i Mobilgear 600 XP -serien är ledande produkter i Mobils sortiment av industrismörjmedel, vilka åtnjuter gott anseende för innovationer och höga prestanda. Dessa mineralbaserade produkter är utvecklade som högklassiga industriella växellådsoljor, som uppfyller kraven enligt de senaste industristandarder och är mångsidigt användbara för smörjning av en mängd olika utrustningar inom industri och sjöfart.

 

Produkterna i Mobilgear XP 600 -serien erbjuder följande egenskaper och möjliga fördelar:

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Förbättrat skydd mot mikropittingslitage på kugghjul

Mindre slitage av växlar och lager, vilket resulterar i mindre oplanerade driftstopp

Mindre åverkan av föroreningar från de slitagepartiklar som bildas

Upp till 22% ökning av livslängden för lager, vilket reducerar utbyteskostnader och förbättrar produktivitet

Förbättrat skydd mot lagerslitage

Längre livslängd för lager med högre produktivitet som resultat

Enastående kompatibilitet med en mängd olika tätningsmaterial

Mindre läckage, lägre oljeförbrukning och mindre intrång av föroreningar vilket bidrar till minskat underhåll, ökad växellådstillförlitlighet och högre produktivitet

Hög beständighet mot oxidation och termisk nedbrytning

Bidrar till ökad oljelivslängd och lägre smörjmedels- och smörjningskostnader och färre planerade driftstopp

Utmärkt skydd mot slambildning och avlagringar

Renare system och mindre underhållsbehov

Brett användningsområde

Färre smörjmedelskvaliteter krävs p.g.a. det breda användningsområdet, vilket leder till lägre inköps- och lagerhållningskostnader samt mindre risk för användning av fel smörjmedel

Optimerat skydd mot rost och korrosion av stål, koppar och legeringar med mjukmetaller

Utmärkt skydd av maskindelar, vilket ger sänkta underhålls- och reparationskostnader

Motstånd mot skumning och emulsionsbildning

Effektiv smörjning och problemfri drift vid förekomst av vatten och i utrustning med benägenhet till oljeskumning

 

Användningsområden

Mobilgear 600 XP -seriens oljor används i en mängd olika tillämpningar inom industri och sjöfart, särskilt i cylindriska, snedskurna och koniska kuggväxlar samt i snäckväxlar. Specifika tillämpningar inkluderar:

     •  Industriella växlar för transportörer, omrörare, torkare, strängsprutmaskiner, fläktar, blandare, pressar, pulpers, pumpar (inkl. pumpar i oljekällor), siktar och andra hårt belastade maskiner

     •  Fartygsväxlar inkl. växlar för huvuddrift, centrifuger, däcksmaskineri såsom vinschar, ankarspel, kranar, vridanordningar, pumpar, hissar och roderhållare

     •  Andra tillämpningar än kuggväxlar inkluderar axelkopplingar, propellrar och hårt belastade långsamma glid- och rullningslager.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

68

100

150

220

320

460

680

Flender

 

 

X

X

X

X

 

Renk B19828 300

 

X

 

 

 

 

 

Renk B19828 400

 

 

X

 

 

 

 

Renk B19828 600

 

 

 

X

 

 

 

SEW Eurodrive

 

 

X

X

X

X

X

ZF TE-ML 04F

 

 

 

X

 

 

 

ZF TE-ML 04H

 

X

X

 

 

 

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

68

100

150

220

320

460

680

AGMA 9005-F16

X

X

X

X

X

X

 

Kina GB 5903-2011, L-CKC

 

 

 

 

 

 

X

Kina GB 5903-2011, L-CKD

X

X

X

X

X

X

 

DIN 51517-3:2018-09

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-CKC (ISO 12925-1:2018)

 

 

 

 

 

 

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018)

X

X

X

X

X

X

 

 

Typiska egenskaper

Egenskap

68

100

150

220

320

460

680

ISO VG -klass

68

100

150

220

320

460

680

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Densitet vid 15.6°C, kg/l, ASTM D4052

0,88

0,88

0,89

0,89

0,9

0,9

0,91

EP-egenskaper, Timken OK Load, kg (lb), ASTM D2782

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

29.5 (65)

Vattenavskiljning, minuter till 37 ml vatten vid 82°C, ASTM D1401

30

30

30

25

25

30

30

FE 8 slitagetest, DIN 51819-3, V50 slitage på rulle, mg

2

2

2

2

2

2

2

FZG mikropitting, Skadenivå, FVA 54

 

10

10

10

10

10

10

FZG mikropitting, GFT-klass, FVA 54

 

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

Hög

FZG slitage, skadenivå, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod)

 

12+

12+

12+

12+

12+

12+

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

12+

12+

12+

12+

12+

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

230

230

230

240

240

240

285

Skumning, Sekv I, stabilitet, ml, ASTM D892

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

0/0

Skumning, Sekv II, stabilitet, ml ASTM D892

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

30/0

Fyrkuleprov EP-test, belastning/slitageindex, kgf, ASTM D2783

47

47

47

48

48

48

48

Fyrkuleprov, EP-test, svetslast, kgf, ASTM D2783

200

200

250

250

250

250

250

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

8,8

11,2

14,7

19,0

24,1

30.6

39,2

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

68

100

150

220

320

460

680

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-27

-24

-24

-24

-24

-15

-9

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

101

97

97

97

97

96

90

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på  http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.