Mobilgear OGL 007, 009 och 461

Mobil industrial , Sweden

Smörjfett

Produktbeskrivning

Mobilgear OGL 007, 009, 2800 och 461 är högpresterande smörjmedel framställda med avancerad teknik som innehåller såväl tillsatser för extrema tryck som finfördelad grafit för hård belastning. De är främst avsedda för smörjning av stora, långsamma till medelsnabba hårt belastade växlar. Förutom att ge enastående lastbärande, är de formulerade för att ha utmärkt vidhäftning och motståndskraft mot "avslungning" under extrema förhållanden. Mobilgear OGL 007, 009, 2800 och 461 pumpas lätt från trummorna till sprutmunstycken med konventionella överföringspumpar. Den mjuka konsistensen och lågtemperaturegenskaperna hos Mobilgear OGL 007, 009, 2800 och 461 gör att den lämpar sig för sprutapplikationer som arbetar under en bred olika förhållanden. Mobilgear OGL 007, 009, 2800 och 461 har framställts men en noggrant specificerad finfördelad grafitkvalitet som bidrar avsevärt till slitageskydd under de gränsfallsförhållanden för smörjning som råder vid den högbelastnings-/lågfartsdrift som är typisk för stora öppna växlar. Dessutom erbjuder Mobilgear OGL 2800 förbättrat ytskydd för öppna växelapplikationer med en 12 % halt av fasta EP-tillsatser.

 

Egenskaper och fördelar

Mobilgear OGL 007, 009, 2800 och 461 är ledande medlemmar i Mobilgear-sortimentet av produkter som åtnjuter gott rykte för prestanda och innovation över hela världen. Mobilgear OGL 007, 009, 2800 och 461 har utvecklats av forskare från ExxonMobil och backats upp av en världsomspännande teknisk supportpersonal, och har gett utmärkt skydd och prestanda i stora öppna växlar i en mängd olika industriella tillämpningar. Mobilgear OGL 007, 009, 2800 och 461 har framtagits för att möta kraven från originalutrustningstillverkare (OEM) och behoven hos kunder som föredrar att använda ett mjukt till halvflytande fett för tungt belastad öppen växel med långsam till medelhög hastighet. Ett kritisk behov för produkter av denna typ är att separera de tungt belastade kugghjulen och undvika ytslitage och skador. Mobilgear OGL 007, 009, 2800 och 461 har framställts med en specifik kvalitet av finfördelad grafit som av våra forskare visats avsevärt bidra till den elastohydrodynamiska (EHL) vätskefilmens tjocklek under de högbelastnings- och lågfartsförhållanden som är typiska för större öppna växlar.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Speciell formulering ger enastående lastbärande och slitageskyddande egenskaper

Överlägset skydd mot slitage och minskade kostnader för kugghjulsbyten.

Utmärkt pumpbarhet och sprutegenskaper för de halvflytande NLGI 00-klasserna.

Effektiv drift, goda startegenskaper vid låga temperaturer och reducerad energiförbrukning.

Mycket gott skydd mot rost och korrosion

Längre livslängd för materiel, minskad stilleståndstid och minskade underhållskostnader

Mycket god vidhäftningsförmåga.

Minskad avkastning, lägre förbrukning och smörjmedelskostnader.

Frånvaro av bly, nitrit och lösningsmedel

Minskad miljöpåverkan.

 

Användningsområden

Mobilgear OGL 007, 009, 2800 och 461 är designade för smörjning av stora tungt belastade växlar, långsamma till medelhastigheter, i tunga applikationer. Mobilgear OGL 007, 009 och 2800 appliceras bekvämt med spray på kugghjulen. Mobilgear OGL 461 är också lämplig för att grunda ytorna på nymonterade öppna växlar för att tillhandahålla smörjning under första rotationen. Mobilgear OGL-serien används i en mängd olika industrisektorer inklusive gruvindustrier, inklusive de som arbetar vid höga temperaturer, för t.ex. kugghjul på cementugnar och kulkvarnar för stål, cement, papper och kemikalier.

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Mobilgear OGL 007

Mobilgear OGL 009

Mobilgear OGL 2800

Mobilgear OGL 461

Klass

NLGI 00,5

NLGI 00,5

NLGI 00,5

1.5

Färg, visuell

Svart

Svart

Svart

Svart

Kopparbandskorrosion, 24 tim, 100°C, ASTM D4048

1B

1B

1B

1B

Korrosionsskydd, ASTM D 1743, klassificering

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Droppunkt, ºC, ASTM D 2265

180

180

180

180

FZG slitage, fel laststeg, A/2.8/50, ISO 14635-3

 

12+

12+

 

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

12+

 

 

Fyrkuleprov, svetslast, kgf, ASTM D2596

620

620

620

620

Fyrkuleprov, slitage, spår, mm, ASTM D2266

0,5

0,5

0,3

0,6

Penetration, arbetad, 25 C, 0,1 mm, ASTM D217

405

405

405

305

Basoljeviskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

460

1500

2800

460

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.