Mobilgear™ XMP-serien

Mobil industrial , Sweden

Industriella växellådsoljor med extra höga prestanda

Produktbeskrivning

Mobilgear™ XMP -seriens industriella växeloljor med extra hög prestanda är utvecklade för att ge optimalt skydd åt maskiner och maximal användningstid för oljan även under extrema förhållanden. Mobilgear XMP -serien är baserad på högkvalitativa mineralbaserade basoljor och ett avancerat företagsägt tillsatssystem som utvecklats för att ge ett utmärkt skydd mot konventionellt slitage som nötning, men ger även högt motstånd mot mikropitting. Den ger även en förbättrad smörjning av rullningslager i växellådor. Produkterna i Mobilgear XMP-serien erbjuder ett enastående rost- och korrosionsskydd i jämförelse med konventionella växeloljor, inklusive skydd mot havsvatten och surt vatten. De visar inte heller någon tendens att sätta igen fina filter ens i närvaro av vatten och har utmärkt kompatibilitet med järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller även vid förhöjda temperaturer.

Mobilgear XMP -oljorna rekommenderas för slutna industriella växlar, inklusive “stål-mot-stål” cylindriska, spiralskurna och koniska växlar. De rekommenderas speciellt för tillämpningar som kan utsättas för mikropitting, i synnerhet tungt belastade växellådor med ythärdade kugghjul. De kan också användas i växlar och där svår korrosion förekommer.

Tack vare deras unika kombination av egenskaper, inklusive beständighet mot mikropitting och deras prestanda under svåra driftsförhållanden, åtnjuter produkterna i Mobilgear XMP -serien ett mycket gott, och ständigt ökande, anseende bland kunder och maskintillverkare över hela världen.

Egenskaper och fördelar

Smörjmedlen av Mobilgear-märket är erkända och uppskattade världen runt för sina innovativa egenskaper och enastående prestanda. En nyckelfaktor vid utvecklingen av Mobilgear XMP -serien var de nära kontakterna mellan våra produktutvecklare och ledande maskinbyggare för att säkerställa att våra produkter kan ge exceptionella prestanda i takt med den snabba utvecklingen av industriella växlar och driften av dessa.

Vårt samarbete med maskinbyggare har bidragit till att bekräfta resultaten från våra laboratorietester, som visar Mobilgear XMP-seriens utomordentliga prestanda.

Bland de fördelar som framkommit i samarbetet med maskinbyggare märks inte minst förmågan att motstå den mikropitting som kan uppstå i vissa hårt belastade, sätthärdade kuggväxeltillämpningar.

För att hantera problemet med mikropittingslitage på kuggväxlar har våra utvecklingsspecialister utvecklat en patenterad kombination av tillsatser som ska kunna stå emot traditionella slitagemekanismer på växlar samtidigt som den skyddar mot mikropitting och erbjuder andra viktiga prestandaegenskaper.

Oljorna i Mobilgear XMP -serien erbjuder följande fördelar:

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Utomordentligt skydd mot mikropitting samt gott skydd mot traditionellt slitage

Förlängd livstid för kugghjul och lager i slutna växlar som arbetar under extrema belastnings-, hastighets- och temperaturbetingelser

 

Färre oplanerade driftsstopp och mindre underhåll - särskilt viktigt för svårtillgängliga växellådor.

Utmärkt beständighet mot nedbrytning vid höga temperaturer

Förlängd livstid för oljan och längre oljebytesintervall sänker oljeförbrukningen och arbetskostnaderna

Utmärkt skydd mot rost och korrosion och mycket god vattenavskiljningsförmåga

Jämn, problemfri drift vid höga temperaturer eller i vattenkontaminerade tillämpningar

 

Utmärkt kompatibilitet med mjuka metaller

Skydd mot igensättning av filter, även vid förekomst av vatten

Färre filterbyten och sänkta underhållskostnader

Användningsområden

Mobilgear™ XMP-seriens industriella växeloljor med extra höga prestanda är utvecklade för att ge optimalt skydd åt maskiner och för att erbjuda maximal oljelivslängd även under extrema förhållanden. Oljorna har utvecklats speciellt för att stå emot mikropitting i moderna, sätthärdade kuggväxlar och tillämpningar där lång oljelivslängd önskas.

Typiska tillämpningar inkluderar:

• Vindturbiner

• Växellådor i strängsprutmaskiner

• Växellådor i pappers-, stål-, olje-, textil-, timmer- och cementindustrierna

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MOBILGEAR XMP 150

MOBILGEAR XMP 220

MOBILGEAR XMP 320

MOBILGEAR XMP 460

MOBILGEAR XMP 680

HANSEN

X

X

X

X

 

JAHNEL-KESTERMANN

 

X

X

X

 

ZF TE-ML 04H

X

 

 

 

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

 

 

 

 

 

AGMA 9005-E02-EP

 

X

X

X

 

ISO L-CKC (ISO 12925-1:2024)

X

X

 

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2024)

 

 

X

 

 

Egenskaper och Specifikationer

Egenskap

MOBILGEAR XMP 150

MOBILGEAR XMP 220

MOBILGEAR XMP 320

MOBILGEAR XMP 460

MOBILGEAR XMP 680

Klass

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 320

ISO VG 460

ISO VG 680

Kopparremsans korrosion, 3 tim., 100°C, ASTM D 130

1B

1B

1B

1B

1B

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,896

0,900

0,903

0,909

0,917

Vattenavskiljning, minuter till 40/37/3 ml vid 82°C, ASTM D1401

10

10

10

10

10

FZG mikropitting, Skadenivå, FVA 54

 

10+

10+

10+

10

FZG mikropitting, GFT-klass, FVA 54

 

Hög

Hög

Hög

Hög

FZG slitage, skadenivå, A/16.6/90, ISO 14635-1(mod)

12

13+

14

14+

14+

FZG slitage, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

13+

14

14+

14+

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

258

272

268

270

272

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skumning, Sekv. I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Fyrkuleprov EP-test, belastning/slitageindex, kgf, ASTM D2783

45

45

45

45

45

Fyrkuleprov, EP-test, svetslast, kgf, ASTM D2783

250

250

250

250

250

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

14,6

18,8

24,1

30.6

36,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

150

220

320

460

680

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-27

-24

-18

-12

-9

Rostskyddsegenskaper, Proc B, ASTM D 665

GODKÄND

GODKÄND

GODKÄND

GODKÄND

GODKÄND

Viskositetsindex, ASTM D2270

96

96

96

96

89

Hälsa och Säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.