Mobilmet 420-serien

Mobil industrial , Sweden

Premium icke-korrosiv mot koppar, medelstarka raka skäroljor

Produktbeskrivning

Produkterna i Mobilmet 420-serien är högpresterande skäroljor för flera användningsområden. De är klorfria, färgar inte av sig och är inte korrosiva. De är avsedda för lätt till måttligt krävande skärning och är även lämpliga som smörjmedel för verktygsmaskiner och för användning i lätta hydraulsystem. De är formulerade av högkvalitativa basoljor och utvalda tillsatser för att ge effektiv bearbetningsprestanda vid en mängd olika operationer av både järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller. Oljorna är ljusa och transparenta så att arbetsområdet alltid är väl synligt. Mobilmet 420s är formulerad för att förhindra bildandet av oljedimma i närheten av verktygsmaskinen.

 

Mobilmet 420-seriens vätskor är motståndskraftiga mot skumbildning (även vid kraftigt stänk) vilket ger överlägsen prestanda i verktygsmaskinens smörjsystem. Tack vare sina relativt låga flytpunkter och höga viskositetsindex är dessa ämnen lätta att dosera under kalla förhållanden och ger tillräcklig filmstyrka i lager i verktygsmaskiner som arbetar vid höga temperaturer under belastning.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper och fördelar med Mobilmet 420-produkterna innefattar:

Förutom sin höga bearbetningsprestanda har vätskorna i Mobilmet 420-serien en multifunktionell karaktär, vilket bidrar till att minska problem relaterade till korskontaminering. Detta förbättrar i sin tur produktionseffektiviteten och minskar kassering. De är formulerade med klorfria tillsatser som minskar miljöpåverkan från avfallshantering och spill. Vätskorna i Mobilmet 420-serien kontrollerar löseggsbildning och skyddar verktygsspetsen från slitage. De ger en förbättrad ytfinish som kan eliminera behovet av svarvning eller formning före slipning.

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Utmärkt bearbetningsprestanda

Ökad produktion tack vare längre livstid för verktygen samt mindre tid i stillestånd för verktygsbyten och skärpning av slipskiva

 

Förbättrad ytfinish och måttnoggrannhet, vilket ger färre kassationer och bättre kvalitet på de färdiga produkterna

 

Hjälper till att öka matningshastigheter och maskinhastigheter

Lämplig för ett brett spektrum av järnhaltiga och icke-järnhaltiga metaller och bearbetningstillämpningar

Färre skäroljor krävs, potential för minskade lagerkostnader

Multitjänstkapacitet

Eliminerar problem med korskontaminering och ger ytterligare lagerfördelar

Ljus, transparent färg

Se till att det alltid finns fri sikt över arbetsområdet.

 

Användningsområden

Vätskor i Mobilmet 420-serien rekommenderas för ett brett spektrum av bearbetningstillämpningar på alla typer av metaller. De kan användas som universaloljor när en gemensam vätska krävs för smörjning av verktygsmaskiner och som hydraulvätska förutsatt att rätt viskositet väljs.

 

Mobilmet 423 och Mobilmet 424 rekommenderas för bearbetning av aluminium, magnesium, koppar, mässing och brons. De kan även användas på stål och gjutjärn med en Brinell-hårdhet på upp till 200. De kan användas för krävande skärningar på icke-järnlegeringar som är svåra att bearbeta, inklusive material som kisel-koppar, kisel-brons och koppar-nickel. De är mycket effektiva smörjmedel för verktygsmaskinernas smörjsystem under ett brett spektrum av temperaturförhållanden

 

Mobilmet 426 och Mobilmet 427 rekommenderas för kritisk bearbetning av icke-järnmetaller och automatiskt arbete på material med en Brinell-hårdhet upp till ca 300

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

423

424

426

427

Klass

 

ISO VG 22

 

ISO VG 46

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100 °C, ASTM D 130

1B (max)

1B (max)

1B (max)

1B (max)

Densitet vid 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,859

0.862

0,874

0,877

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

182

200

210

212

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

3,5

 

5,7

6,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

15

23

32

46

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-15

-15

-15

-12

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

11-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.