Mobilmet® 440-serien

Mobil industrial , Sweden

Skärvätskor oljebaserade

Produktdatablad

Mobilmet 440-serien utgörs av högpresterande, icke-korrosiva, s k raka skärvätskor avsedda för flera ändamål.  De har tagits fram för måttligt till tungt belastade skäroperationer och lämpar sig även som smörjmedel och hydrauloljor för verktygsmaskiner i icke-kritiska hydraulsystem, varigenom de eliminerar problemen med korskontaminering av skärolja och smörjmedel.  De är formulerade från högkvalitativa basoljor och klorfria additiv för att ge effektiv maskinprestanda i ett brett fält av tunga tillämpningar och för att inte lämna fläckar på vare sig järnhaltiga eller icke-järnhaltiga metaller under bearbetningen.  Oljorna har ljus färg och är transparenta, så att arbetsområdet kan ses tydligt vid användningen.  De kontrollerar löseggsbildningen och skyddar verktygsspetsen från slitage.  Vid slipoperationer minskar de hjulbelastningen och förlänger slipskivans livslängd.  De ger förbättrad ytfinish och lägre arbetstemperaturer.  Den förbättrade dimensionsnoggrannhet som är resultatet av användningen av Mobilmet 440-serien minskar väsentligt antalet kassationer till följd av felaktig storlek eller distortion under den maskinella bearbetningen. Mobilmet 440-serien har tagits fram i syfte att hindra bildning av oljedimma i närheten av verktygsmaskinen, vilket bidrar till en säkrare och bekvämare arbetsmiljö.  

Oljorna i Mobilmet 440-serien rekommenderas för ett brett fält av krävande bearbetningstillämpningar på alla typer av metaller.  De ger utmärkt smörjskydd åt systemkomponenter i verktygsmaskiner under betingelser med tunga laster och höga hastigheter.  Mobilmet 443 rekommenderas för maskinbearbetning av icke-järnhaltiga metaller och deras legeringar samt för normala och svårbearbetade ståltyper, inklusive cementstål, kolstål och höglegerat stål.  Mobilmet 443 minskar hjulbelastningen, förlänger hjulets livstid, förbättrar finishen och sänker arbetstemperaturerna.  Mobilmet 446 och Mobilmet 447 rekommenderas vidare för hård kuggfräsning, kuggskärning och -skavning, kugg- och gängslipning, fräsning samt driftningsoperationer.

Produkterna i Mobilmet440-serien är utformade för ett brett fält av icke-korrosiva metallskärande operationer vid olika belastningar och med varierande metallsammansättningar. De är även formulerade för att vara lätta att använda och underlätta arbetet för operatören. Dessa egenskaper har gjort att de blivit de valda produkterna i många maskinverkstäder.

Egenskaper och Fördelar

Skärvätskorna i Mobilmet-serien har vunnit ett välförtjänt rykte för sina innovativa egenskaper och höga prestanda under årens lopp.  Mobilmet 440-series är en viktig medlem av denna familj med sin klorfria additivteknologi och ringa dimbildning.  Den använda formuleringen ger mycket god prestanda över ett brett fält av tillämpningar, samtidigt som vätskornas klorfrihet innebär miljömässiga fördelar och underlättar bortskaffandet.

Ytterligare egenskaper och fördelar med Mobilmet 440-produkterna innefattar:

EgenskaperFördelar
Mycket effektiva bearbetningsprestandaÖkad produktion tack vare längre livslängd för verktygen samt mindre tid i stillastående för verktygsbyten
Förbättrad ytfinish och dimensionsnoggrannhet, vilket resulterar i färre kassationer
Matnings- och maskinhastigheter kan ökas utan att det har negativ inverkan på verktygens livslängd eller andra faktorer, vilket leder till ökad produktivitet
Bred multipurpose-förmågaRekommenderas för ett flertal olika järnhaltiga och icke-järnhaltiga material och svåra bearbetningsprocedurer. Färre skäroljor erfordras, vilket leder till sänkta lagerhållningskostnader
Lämpliga både för smörjning av verktygsmaskiner och för hydraulsystem, vilket eliminerar kontamineringsproblem
Icke-korrosiva mot järnhaltiga och icke-järnhaltiga legeringarIngen fläckbildning på glidstyrningar eller fixturer på verktygsmaskiner
Ljus, transparent färgGer en tydlig sikt av arbetsområdet vid användning
Antidim-formuleringBidrar till en säkrare arbetsmiljö

Användningsområden

Oljorna i Mobilmet 440-serien rekommenderas för ett brett fält av svåra bearbetningar på alla typer av metaller.  Typiska användningsområden innefattar:

  • Mobilmet 443: typiska operationer innefattar automatsvarvning, svarvning, (upp)borrning, brotschning, (tapp)gängskärning. Den rekommenderas för alla typer av slipoperationer, inklusive tung slipning av rostfria och höglegerade stålsorter
  • Mobilmet 446 och Mobilmet 447: samma applikationer som Mobilmet 443 plus hård kuggfräsning , kuggskärning och -skavning, kugg- och gängslipning, fräsning samt driftningsoperationer.
  • Samtliga tre Mobilmet 440-grader: som multipurpose-oljor när en gemensam olja erfordras för verktygsmaskinsmörjning och som hydraulolja

Typiska egenskaper

Mobilmet® 440-serien443446447
Viskositet, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 15.332.645.9
cSt @ 100ºC 3.8 6.0 7.4
Viskositetsindex, ASTM D 2270 145 132 124
Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97-33 -24 -33
Flampunkt, ºC, ASTM D 92170 190 220
Relativ densitet @ 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0.860.88 0.89
Kopparkorrosion, ASTM D 130, 3 tim @ 100ºC, max2A2A2A

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs.  Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet.  Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för.  Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil-logotypen och Pegasus-designen är varumärken tillhöriga Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.