Mobilmet™ 760-serien

Mobil industrial , Sweden

Oljebaserade skärvätskor

Produktdatablad

Mobilmet™ 760-serien utgörs av mineraloljebaserade skärvätskor med extra hög prestanda. De är klorfria och avsedda för krävande skäroperationer på svårbearbetade ståltyper. Mobilmet 760-seriens oljor rekommenderas inte för användning tillsammans med koppar och kopparlegeringar, på grund av dessa oljors starkt frätande verkan på dessa mjukare gula metaller. I jämförelse med andra ledande skäroljor har oljorna i Mobilmet 760-serien visat överlägsen ytfinish, förlängd användningstid för verktyget och kontroll av löseggsbildningen. Deras ljusa färg gör att arbetsområdet kan ses tydligt under bearbetningens gång. Snävare toleranser uppnås genomgående. Dessa oljor har tagits fram i syfte att hindra bildning av oljedimma i närheten av verktygsmaskinen, vilket bidrar till en säkrare och bekvämare arbetsmiljö.

Tack vare omfattande utvecklingstester med användning av modern bearbetningsutrustning plus utförliga kundutvärderingar har produkterna i Mobilmet 760-serien blivit förstahandsvalet för många maskinverkstäder.

 

Egenskaper och fördelar

Skärvätskorna av Mobilmet-märket har vunnit ett välförtjänt rykte för sina innovativa egenskaper och enastående prestanda under årens lopp. Mobilmet 760-series är en viktig medlem av denna familj med sin klorfria additivteknologi och ringa dimbildning. Den använda formuleringen ger superb prestanda inom ett brett fält av tillämpningar, samtidigt som vätskornas klorfrihet innebär miljömässiga fördelar och underlättar destruktion.

Ytterligare egenskaper och fördelar med Mobilmet 760-produkterna innefattar:

EgenskaperFördelar och möjlig nytta
Höga bearbetningsprestandaÖkad produktion tack vare längre livstid för verktygen samt mindre tid i stillestånd för verktygsbyten
 Förbättrad ytfinish, snävare toleranser och minskad löseggsbildning resulterar i färre kasseringar
Utmärkt smörjförmågaKallare arbetsstycken och ökade matningshastigheter möjliga till lägre driftskostnader
Brett användningsområdeLämpliga för en mängd olika krävande bearbetningsoperationer på svåra stålsorter
Ljus, transparent färgGer en klar sikt över verktyget och arbetsstycket
Anti-dim-formuleringFörbättrad säkerhet på arbetsplatsen

 

Användningsområden

Mobilmet 760-serien rekommenderas för krävande skäroperationer på normala och svårbearbetade stålsorter. Specifika applikationer för respektive produkt innefattar:

  • Mobilmet 762 är särskilt lämplig för borrning, djuphålsborrning (mindre än 20 mm diameter), (tapp)gängskärning, kapning och automatsvarvning på små arbetsstycken
  • Mobilmet 763 rekommenderas för djuphålsborrning (större än 20 mm diameter), borrning, (tapp)gängskärning, fräsning, kugghyvling, driftning, kapning och automatsvarvning
  • Mobilmet 766 används för (tapp)gängskärning, fräsning, kuggskavning och -hyvling, driftning, hyvling, kapning och automatsvarvning

 

Typiska egenskaper

Mobilmet 760-serien762763766
Kinematisk viskositet   
cSt @ 40ºC10.018.036.0
cSt @ 100ºC3.04.06.0
Flampunkt, ºC, COC160180205
Relativ densitet @ 15ºC, kg/l0.870.870.88
Svavel, aktivt1.61.61.6
KlorNollNollNoll
Anti-dimtillsatsFinnsFinnsFinns
FriktionsmodifierareFinnsFinnsFinns

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används för avsedd applikation och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.

Mobil-logotypen och Pegasus-designen är varumärken tillhöriga Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.