Mobiltac® 375 NC, 325 NC och 275 NC

Mobil industrial , Sweden

View the Mobiltac NC
Smörjfett för öppna växlar

Produktdatablad

Mobiltac 375 NC, 325 NC och 275 NC är smörjfett för öppna växlar av lösningsmedelstyp, blyfria och med extra hög prestanda. De har mycket bred användning för öppna växlar och i gruvtillämpningar.  De innehåller ett icke-klorerat, flyktigt lösningsmedel som säkerställer flytförmåga under applicering, även vid låga temperaturer.  När oljan väl applicerats avdunstar lösningsmedlet och smörjmedlet antar en flexibel, vidhäftande, seg konsistens som sedan bibehålls under hela användningstiden.  Mobiltac 375 NC, 325 NC och 275NC har god vidhäftning på kuggar och andra maskinelement, vilket hindrar alltför kraftig avkastningseffekt och därigenom skapar en nötningsbeständig, viskös film som smörjer väl vid gränsbetingelser för smörjning.  Mobiltac 275 NC innehåller även fast EP-/antislitage-additiv för ytterligare skydd.

Mobiltac 375 NC, 325 NC och Mobiltac 275C varken härdar, "flisar sig" eller "flagnar av" i kallt vatten, är vidare självläkande och bildar inte några kompakta avlagringar vid basen på kuggarna. Droppning och avkastning är minimal, och smörjmedlen torkas lätt upp med en lösningsmedelsindränkt trasa.  Smörjmedlen ger resistens mot regn, snö och tvättning med processvatten.  Deras flampunkter minimerar brandrisken.  Den nya generationen smörjmedel för öppna växlar och gruvindustrin appliceras lätt för hand eller med hjälp av automatiska smörjanordningar.  Mobiltac NC-teknologin har snabbt blivit en favorit bland många användare av öppna kuggväxlar och bland gruvoperatörer över hela världen.

Egenskaper och Fördelar

Produktserien Mobiltac NC är det senaste teknologiska framsteget med produkter av Mobiltac-märket, vilka har använts med stor framgång för öppna kuggväxlar och i andra gruvtillämpningar under flera decennier. Dessa den nya teknologins produkter ger avsevärt större miljö- och prestandamässiga fördelar än de äldre produkterna med lösningsmedel. De erbjuder följande egenskaper och fördelar:

Egenskaper Fördelar
Utmärkt skydd av kuggar och andra maskinelement under gränsbetingelser för smörjning Mindre slitage på utrustningen och färre driftsavbrott; lägre kostnader för byten, tid i stillastående och underhåll
Utmärkt pumpbarhet vid låga temperaturer Lätt start vid låg omgivningstemperatur och lägre kostnader för föruppvärmning
Utmärkt beständighet mot vattenurtvättning Behåller superbt skydd i våta omgivningar; mindre oplanerad tid i stillastående
Minimal avkastning och droppning Mindre produktrester och lägre kostnad för ny produkt
Ingen "flisning" eller "flagning" av oljefilmen vid låga temperaturer Bibehåller en skyddande smörjfilm vid låga temperaturer
Lätt att rengöra med trasor och konventionella lösningsmedel eller rengöringsvätskor Förbättrad säkerhet och sänkta underhållskostnader

Användningsområden

Mobiltac 375 NC, 325 NC och Mobiltac 275C är avsedda att användas för många olika typer av öppna kuggväxlar och i gruvtillämpningar:

  • Mobiltac 375 NC, som innehåller en högviskös basolja, rekommenderas för smörjning av kraftigt belastade, öppna kuggväxlar, inklusive de som arbetar vid hög temperatur, t ex ringväxlar på cementugnar och stora växlar vid malmhanteringsanläggningar
  • Mobiltac 325 NC rekommenderas för samma tillämpningar som Mobiltac 375 NC. Den innehåller mer spädningsmedel och har lägre viskositet, vilket underlättar appliceringen vid låga temperaturer
  • Mobiltac 275 NC är avsedd att användas som smörjmedel för skovlar i gruvor och stenbrott, släpskopverk och tillhörande utrustning; även öppna växlar, drev med kuggstänger, svängväxlar, bommar och handtag
  • Lägsta driftstemperatur för Mobiltac 325 NC är -18ºC, för 375 NC -1ºC och för 275 NC -9ºC

Typiska egenskaper

Mobiltac NC Mobiltac 375 NC Mobiltac 325 NC Mobiltac 275 NC
Utseende Viskös, halv-flytande, svart Viskös, halv-flytande, svart Viskös, halv-flytande, svart
Viskositet, ASTM D 445
cSt @ 40ºC, med spädningsmedel 5000 1500 -
cSt @ 100ºC, utan spädningsmedel 1260 1000 -
Flampunkt, ºC, ASTM D 92 135 110 150
Densitet @ 15.6ºC kg/l, ASTM D 4052 0.96 0.95 0.99
Maxtemperatur vid användning, ºC 121 93 -

 


Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på  http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.