Morgan No-Twist® Oil Series

Mobil industrial , Sweden

Premium cirkulationsoljor

 Primetals logo

Produktbeskrivning

Morgan No-Twist® Oil -serien är en grupp av högpresterande cirkulationsoljor för krävande tillämpningar, som speciellt utvecklats för att uppfylla de kritiska kraven för No-Twist stångvalsverk tillverkade av Primetals Technologies.  Deras mångsidighet gör dem till ett utmärkt val för cirkulationssystem som smörjer växlar och lager.

Morgan No-Twist® -oljornas utmärkta resultat i Primetals Technologies stångvalsverk härrör från noggrant balanserade komponenter som ger överlägsen vätbarhet, ökad oljebeständighet och tunnfilmsskydd mot rost och korrosion. Därutöver ger dessa smörjmedel också utmärkt skydd mot oxidation och termisk nedbrytning, och en hög nivå av slitageskydd.

Morgan No-Twist® -oljorna har också utmärkta vattenavskiljande egenskaper, särskilt vid typiska temperaturer för valsverk, som normalt är lägre än vid ASTM D1401 tester. Detta tillåter vatten och andra föroreningar att snabbt separera i systemets oljebehållare. Morgan No-Twist® -oljor finns i tre viskositetsklasser.

 

Egenskaper och fördelar

Morgan No-Twist® -oljor utnyttjar samma teknologi som oljorna i Mobil Vacuoline 500 -serien, vars beprövade egenskaper har gjort dem till förstahandsvalet för ägarna till utrustning från Primetals Technologies i hela världen.  Morgan No-Twist® -oljor rekommenderas av Primetals Technologies för deras utrustning, liksom även för hydrauliska system och en mängd hjälputrustning.  De stöds av den gemensamma expertis och tekniska fälttjänster som Mobil och Primetals Technologies erbjuder.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Utmärkt rost- och korrosionsskydd genom en balanserad smörjmedelskomposition

Färre oplanerade driftstopp och sänkta underhållskostnader

Enastående slitageskyddande egenskaper

Utmärkt skydd av kritiska lager och växlar

Utmärkta vattenavskiljande egenskaper

Snabb avskiljning av vatten för jämn, effektiv drift, färre driftstopp och bibehållet slitageskydd

Hög beständighet mot oxidation och termisk nedbrytning

Lång oljelivslängd och undvikande av kostnader för potentiella driftsavbrott

Mångsidiga användningsområden

Inventariebesparingar

 

Användningsområden

Morgan No-Twist®-oljor är huvudsakligen avsedda för smörjning av glid- och rullningslager samt cylindriska och koniska kuggväxlar. De är lämpliga som mångsidiga smörjmedel i system som inte utsätts för stötbelastning och som inte kräver extrema högtrycksegenskaper. De är lämpliga i tillämpningar med stänk-, bad- och ringoljearrangemang och alla andra appliceringsmetoder som innefattar pumpar, ventiler och hjälputrustning. De rekommenderas för användning i hydraulsystem där oljor med högre viskositet specificeras. De är speciellt beständiga mot effekterna av långvarig exponering för höga temperaturer och fungerar bra i cirkulationssystem med kort vilotid för oljan.

 

Typiska tillämpningar inkluderar:

  • Primetals Technologies system B-1 (ISO 320), B-2 (ISO 220) och C (ISO 100) valsverk
  • Måttligt belastade cylindriska, koniska, spiralformade och snedskurna kuggväxlar
  • Cirkulationssystem
  • Morgan No-Twist® Oil 100 kan även användas i hydraulsystem med kugghjuls-, ving-, radial- och axialkolvpumpar, där slitageskyddande hydraulolja med hög viskositet krävs.
  •  

    Vissa kompressorer och vakuumpumpar som hanterar luft och inerta gaser, förutsatt att utloppstemperaturen inte överstiger 150°C.  Inte lämpligt för andningsluftkompressorer.

Typiska egenskaper

Egenskap

100

320

460

ISO VG -klass

320

460

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1A

1A

1A

Vattenavskiljning, icke-EP oljor, ml, ASTM D 2711

39

39

35

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,88

0,89

0,90

Vattenavskiljning, minuter till 37 ml vid 54°C, ASTM D1401

15

Vattenavskiljning, minuter till 40/37/3 ml vid 82°C, ASTM D1401

20

25

FZG Scuffing, skadenivå, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

12

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

264

288

286

Skumning, Seq I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skumning, Seq I, tendens, ml, ASTM D892

10

10

5

Skumning, Seq II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skumning, Seq II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

Skumning, Seq III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skumning, Seq III, tendens, ml, ASTM, D892

0

0

0

Viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

10.7

24,4

29,4

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

89

309

453

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

-12

-12

Rostskyddsegenskaper Proc A, ASTM D665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Rostskyddsegenskaper Proc B, ASTM D 665

Godkänd

Godkänd

Godkänd

Viskositetsindex, ASTM D2270

99

96

95

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på 

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

03-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.