Nuto™ H-serien

Mobil industrial , Sweden

View the Nuto H Series
Hydrauloljor

Produktbeskrivning

Nuto™ H -serien består av slitageskyddande hydrauloljor av god kvalitet för industriella och mobila tillämpningar under måttliga driftsförhållanden som kräver smörjmedel med slitageskydd.

Produkternas effektiva oxidationsbeständighet och kemiska stabilitet ger lång livslängd i måttliga till krävande tillämpningar.

 

Egenskaper och fördelar

  • Goda slitageskyddande egenskaper bidrar till att minska slitaget och förlänga livslängden på pumpen
  • Korrosionsskydd bidrar till att minska effekterna av fukt på systemkomponenter
  • Filtrerbarhet för att förebygga filterblockering även vid förekomst av vatten

 

Användningsområden

  • System som använder kugghjuls-, ving-, radial- och axialkolvpumpar och system som innehåller växlar och lager där måttliga slitageskyddande egenskaper krävs
  • När förorening eller läckage av hydrauloljan är oundvikligt
  • När små mängder vatten inte kan undvikas

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

32

46

68

100

150

DENISON HF-0

X

X

X

 

 

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

32

46

68

100

150

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

 

ISO L-HM (ISO 11158:2023)

X

X

X

X

X

 

Typiska egenskaper

Egenskap

32

46

68

100

150

ISO VG -klass

32

46

68

100

150

Kopparbandskorrosion, 3 tim, 100°C, ASTM D 130

1A

1A

1A

1A

1A

Densitet vid 15°C, kg/l, ASTM D1298

0,872

0,876

0,882

0,884

0,887

Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 54°C, ASTM D1401

15

15

20

 

 

Vattenavskiljning, minuter till 3 ml emulsion vid 82°C, ASTM D1401

 

 

 

10

5

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

212

226

234

242

258

Viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,3

6,6

8,3

11,0

14,9

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

31,4

44,0

63,3

96,0

150

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-24

-24

-18

-18

-18

Viskositetsindex, ASTM D2270

98

98

98

98

98

 

Hälsa och säkerhet

http://www.msds.exxonmobil.comHälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på 

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

04-2024

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.