Teresstic™ T 32-100

Mobil industrial , Sweden

Turbinoljor

Produktbeskrivning

Teresstic™ T 32-100 är en serie högklassiga smörjoljor avsedda för turbiner och cirkulationssystem samt för att användas i en lång rad olika industritillämpningar. Denna produktserie används i ångturbiner, lätt belastade stationära gasturbiner samt i cirkulationssystem. Teresstic T seriens oljor förbättras kontinuerligt och är formulerade från noga utvalda basoljor och mycket effektiva additiv, inklusive antioxidanter, rost- och korrosionsinhibitorer samt antiskumadditiv. Teresstic T serien är tillgängligt i fyra ISO viskositetsklasser som sträcker sig från ISO VG 32 till 100. Teresstic T 32 och 46 är framtagna för turbiner som kräver ett smörjmedel av premiumkvalitet, vilket har god oxidationsstabilitet, bra rostskydd och utmärkta gränsskiktsgenskaper (såsom luftavskiljning, låg skumningstendens och snabb luftseparation). 

Teresstic T -produktserien utgör en mångsidig källa av smörjmedel för vitt skilda typer av industriutrustning. Dessa produkter är framställda i enlighet med strikta standarder för att säkerställa enhetlig kvalitet år efter år. Teresstic T 32-100-oljorna ger användarna ytterst tillförlitlig och effektiv drift, både i turbintillämpningar och andra industriapplikationer. De är särskilt beständiga mot effekterna från högtemperaturexponering och uppvisar god prestanda i cirkulationssystem - även i system med kort vilotid. Denna kombination av fördelar gör Teresstic T 32-100 till det rätta valet för många användare.

 

Egenskaper och fördelar

Teresstic T 32-100-produktserien har ett grundmurat rykte för sin höga kvalitet och pålitlighet, liksom för sin prestanda under hårda arbetsbetingelser. Denna produktserie är framställd i enlighet med strängast tänkbara kvalitetsstandarder. 

Produktserien omfattar ett brett intervall av viskositetsklasser och har höga prestanda i ett brett område av industriella tillämpningar. De högklassiga basoljorna och utvalda additiven ger enastående oxidationsbeständighet, något som är ytterst väsentligt i tillämpningar med lätt belastade gas- och ångturbiner. Utmärkt vattenseparationsförmåga, minskad skumning och luftinblandning är viktiga prestandaegenskaper för alla cirkulationssystem, i synnerhet sådana med kort vilotid för oljan. Mycket bra rost- och korrosionsskyddande egenskaper innebär skydd i alla tillämpningar. Några av de egenskaper och potentiella fördelar som dessa oljor erbjuder är:

  • Brett område av industriella tillämpningar, inklusive ångturbiner och lätt belastade gasturbiner, innebär mångsidighet och effektiv lagerhållning
  • Högklassiga produkter med starkt rykte för sin pålitlighet, vilket resulterar i mindre underhåll och färre oplanerade driftsavbrott
  • Lång användningstid i turbin- och cirkulationsapplikationer leder till lägre inköpskostnader
  • Framställda enligt våra stränga standarder för kvalitetskontroll (Quality Integrity Management System (QIMS))
  • Formulerade från högkvalitativa basoljor och särskilt utvalda funktionella additiv

 

Användningsområden

Teresstic T är en serie smörjoljor av premiumkvalitet, avsedda för användning i ett brett område av industriella tillämpningar, såsom:

  • Cirkulationssystem som är utsatta för måttligt höga temperaturer och kräver långa driftstider
  • Landbaserade och marina ångturbiner samt lätt belastade, industriella gasturbiner som fordrar mineralolja
  • Vattenturbiner
  • Hydraulsystem

 

Specifikationer och godkännanden

 

Uppfyller eller överträffar följande industrispecifikationer Teresstic T 32 Teresstic T 46 Teresstic T 68 Teresstic T 100
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812101 X
Siemens Industrial Turbo Machinery Mat 812102 X
GE GEK 46506-D X
DIN 51515-1 2010-02 X X X X
JIS K2213 Typ 2 med additiv (2006) X X X
China National Standard GB 11120-89 L-TSA X X X

 

 

Innehar följande maskinbyggargodkännanden Teresstic T 32 Teresstic T 46 Teresstic T 68 Teresstic T 100
Alstom Power HTGD 90 117 X X
Siemens TLV 9013 04 X X

 

 

Teresstic T rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver: Teresstic T 32 Teresstic T 46 Teresstic T 68 Teresstic T 100
GE GEK 27070 X
GE GEK 28143A X X

 

 

Typiska egenskaper

 

Teresstic T 32 Teresstic T 46 Teresstic T 68 Teresstic T 100
ISO Viskositetsgrad 32 46 68 100
Viskositet, ASTM D 445
cSt @ 40ºC 32 46 68.0 100
cSt @ 100ºC 5.4 6.8 8.5 10.6
Viskositetsindex, ASTM D 2270 100 100 95 95
Lägsta flyttemp, ºC, ASTM D 97 -30 -30 -30 -27
Flampunkt, ºC, ASTM D 92 222 218 220 242
Densitet@15ºC kg/l, ASTM D 1298 0.86 0.87 0.87 0.88
TOST, ASTM D 943, Timmar till 2 NN 5000 4500 3500 2500
Kopparbandskorrosion, ASTM D 130, 1B 1B 1B 1B
Rostskydd, ASTM D 665, Havsvatten Godkänd Godkänd Godkänd Godkänd (Endast destillerat)
Vattenseparationsförmåga, ASTM D 1401, Min. till 3 ml emulsion @ 54ºC 15 15 20 20
Foam Test, ASTM D 892, Sek I Tendens/stabilitet, ml/ml 0/0 0/0 0/0 10/0

 

 

Hälsa och säkerhet

På underlag av tillgänglig information förväntas inte denna produkt ha någon hälsovådlig inverkan när den används enligt avsikten, och när rekommendationerna i säkerhetsdatabladet följs. Säkerhetsdatabladen kan fås på begäran via ditt lokala säljkontor eller via Internet. Denna produkt bör inte användas för andra ändamål än den är avsedd för. Se till att skona miljön när produkten bortskaffas.


Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2019

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.