Univis HVI Series

Mobil industrial , Sweden

View the Univis HVI
Hydrauloljor med högt viskositetsindex

Produktbeskrivning

UNIVIS™ HVI 13 och 26 har utvecklats för att ge enastående viskositetskontroll i tillämpningar där den omgivande temperaturen kan variera mycket, från mycket kallt till varmt. I tillägg till sitt breda temperaturområde ger dessa oljor utmärkt slitageskydd, starkt skydd mot rost och korrosion, låg skumningstendens, snabb luftavskiljning och enastående oxidationsbeständighet. Dessa egenskaper bidrar till att ge det skydd som krävs för att hålla hydraulsystem i effektivare drift vid mycket skiftande driftstemperaturer.

 

Egenskaper och fördelar

UNIVIS HVI 13 and 26 är utformade för att ge följande egenskaper och möjlig nytta.

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Högt viskositetsindex - möjliggör drift vid mycket varierande temperaturer.

Enastående flytbarhet för starter vid låga temperaturer, förbättrat viskositetsskydd för pumpkomponenter vid drift både vid låga och höga temperaturer.

Låg skumningstendens och snabb luftavskiljning

Snabb luftavskiljning, vilket bidrar till att skydda komponenter mot kavitation, slitage och överhettning.

Enastående oxidationsbeständighet.

Bidrar till att hålla komponenter rena och fria från slam och lackbildning som reducerar hydraulisk effektivitet och förkortar utrustningens livslängd Kan bidra till att förlänga oljelivslängden och underhållsbehovet

Utmärkt skydd mot rost och korrosion

Bidrar till att förlänga komponenters livslängd och minska driftsavbrott som är förenade med rost- och korrosionsskador på systemkomponenter

Starkt slitageskydd

Komponenternas slitagehastighet minskar tack vare slitageskyddet och detta kan bidra till förlängd livslängd för komponenter och minskat underhåll

 

Användningsområden

  • Stationära och mobila hydraulsystem som arbetar i omgivningar med mycket skiftande temperaturer och förhållanden, inom- och utomhus.
  • System där mycket pålitliga kallvädersstarter är ett kritiskt krav
  • Verksamheter där konsolidering och förenkling av smörjmedelshanteringen eftersträvas.

     

Typiska egenskaper

Egenskap

13

26

Flampunkt, COC, °C, DIN EN ISO 2592

>100

>100

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

750

896

Kinematisk viskositet vid -54°C, mm2/s, ASTM D445

4400

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

5,3

9,3

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

13,5

25,8

Flytpunkt, °C, ASTM D97

<-66

-60

Viskositetsindex, ASTM D2270

404

375

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

02-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.