Mobil 1™ ESP 0W-30

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Avancerad helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Mobil 1™ ESP 0W-30 är en avancerad helsyntetisk motorolja som utformats för att ge exceptionell rengöringsförmåga, slitageskydd och prestanda. Mobil 1™ ESP 0W-30 har framställts av experter för att bidra till längre livslängd och bibehållen effektivitet i utsläppssystem i både bensin- och dieseldrivna bilar. Mobil 1™ ESP 0W-30 uppfyller eller överträffar kraven för många ledande industri- och biltillverkarstandarder, som krävs för nyare moderna diesel- och bensindrivna personbilsmotorer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil 1™ ESP 0W-30 framställs med en äganderättsskyddad blandning av avancerade komponenter som utvecklats för att vara helt kompatibla med de senaste dieselpartikelfiltren (DPF) och katalysatorerna för bensinmotorer (CAT). Mobil 1™ ESP 0W-30 har utvecklats för att bidra till bästa möjliga prestanda och skydd i kombination med potentiellt förbättrad bränsleekonomi. Viktiga egenskaper och möjliga fördelar inkluderar:

 

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Låg askhalt

Bidrar till att minska partikelavlagringar i dieselpartikelfilter

Låga svavel- och fosforhalter

Bidrar till reducera förgiftning av bensinkatalysatorer

Aktiva rengörande tillsatser

Bidrar till att minska avlagringar och slambildning för längre och renare motorlivslängd

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervall

Låg oljeförbrukning

Mindre kolväteföroreningar

Förbättrade friktionsegenskaper

Bidrar potentiellt till bättre bränsleekonomi

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

Snabba kallstarter och ultrasnabbt skydd bidrar till längre motorlivslängd

 

Användningsområden

Mobil 1™ ESP 0W-30 ger rekommendationer för ett brett utbud av personbilar, stadsjeepar och lätta skåpbilar. Den är framtagen för moderna högeffektiva bensin-, diesel- och hybridbilar från Porsche, Volkswagen och Mercedes-Benz samt för japanska och koreanska fordon som specifikt kräver en SAE 0W-30 viskositetsklass och någon av de specifikationer som oljan stöder.

 

• Mobil 1™ ESP 0W-30 baserad på Mobil syntetiska teknik för låg asknivå, uppfyller eller överträffar industristandarden ACEA C3 för att hjälpa till att skydda avgasefterbehandlingssystem som utformats för att begränsa motorutsläppen. Den uppfyller eller överträffar också API SP-motortestkraven för att hjälpa till att hantera LSPI (Low Speed Pre-Ignition), vilket gör den till ett favoritval för nerdimensionerade turboladdade bensinmotorer med direktinsprutning.

 

• Mobil 1™ ESP 0W-30 är särskilt lämplig för extrema förhållanden där konventionella oljors prestanda ofta är otillräckliga. I synnerhet kan det hjälpa till att skydda kalla motorer och starta i applikationer som kräver samma specifikation i 5W-30-klassen.

 

• Mobil 1™ ESP 0W-30 rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygmotorer, såvida inte produkten uttryckligen godkänts av tillverkaren.

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i användarhandboken.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Approval 229.31

MB-Approval 229.51

MB-Approval 229.52

Porsche C30

VW 504 00

VW 507 00

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

Rekommenderas av ExxonMobil för användning i applikationer som kräver ACEA C2

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SL

ACEA C3

API SN motortestkrav

MOTORTESTKRAV ENLIGT API SN PLUS

MOTORTESTKRAV EENLIGT API SP

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

0W-30

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm2/s, ASTM D445

64,8

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

12,2

Densitet vid 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052

0,846

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-51

Flampunkt, °C, ASTM D92

230

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.