Mobil 1™ ESP X2 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Avancerad helsyntetisk motorolja

Produktbeskrivning

Mobil 1™ ESP x2 0W-20 är en avancerad helsyntetisk motorolja speciellt designad för att ge enastående motorrenhet, slitageskydd, stark hållbarhet och avancerad bränsleekonomi* för att hålla din motor i toppskick. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 är ett resultat av vår senaste teknik som förenarr hållbarhet och skydd i en motorolja med låg viskositet och låg friktion. Produkten har framtagits i samarbete med ledande europeiska biltillverkare. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 har framtagits av experter för att förlänga livslängden och bibehålla effektiviteten på utsläppssystemen i nya europeiska diesel- och bensinmotorer som kräver oljor med SAE 0W-20-viskositet.

 

* jämfört med Mobil 1 ESP 5W-30.

 

Egenskaper och fördelar

Egenskaper

Fördelar och potentiell nytta

Aktiva rengöringsmedel

Bidrar till att förhindra bildandet av skadliga avlagringar för att möjliggöra lång och ren motorlivslängd**

 

Ger enastående motorrenhet och kontroll av slambildning

 

**Jämfört med biltillverkares standarder

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervall

Förbättrade friktionsegenskaper

Ger en förbättring på 4 % i bränsleekonomin när man ändrar från motorolja med en högre viskositet 5W-30***

 

***Verkliga besparingar beror på fordon och motortyp, utomhustemperatur och barometertryck, körförhållanden och den nuvarande motoroljans viskositet.

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

God flytbarhet vid låga temperaturer ger snabbt skydd vid kallstarter

Enastående egenskaper i höga temperaturer

Enastående skydd vid höga temperaturer över hela oljebytesintervallet**

 

**Jämfört med biltillverkares standarder

Slitageskydd

Enastående slitageskydd över hela oljebytesintervallet**

 

**Jämfört med biltillverkares standarder

 

Användningsområden

Mobil 1 ESP X2 0W-20 rekommenderas för nya bensin-, diesel- och hybridmotorer med hög prestanda i nya europeiska fordon som kräver SAE 0W-20-viskositet.

 

     •  Mobil 1 ESP X2 0W-20 får bara användas i de fordon som produkten godkänts för. Produkten är inte bakåtkompatibel med motorer i äldre fordon.

 

     •  Mobil 1 ESP X2 0W-20 rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygmotorer, såvida inte produkten uttryckligen godkänts av tillverkaren.

 

**** Kontrollera alltid i fordonets handbok vilka viskositeter och specifikationer tillverkaren rekommenderar.

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

GM dexosD-licensierad

MB-Approval 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SL

ACEA C5

ACEA C6

API SN motortestkrav

MOTORTESTKRAV EENLIGT API SP

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

 

Klass

SAE 0W-20

Viskositetsindex, ASTM D2270

180

Densitet vid 15,6°C, kg/l, ASTM D4052

0,842

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

8,0

HTHS viskositet vid 150°C, mPa.s, ASTM D4683

2,6

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

230

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-60

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

09-2023

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.