Mobil 1™ ESP x2 0W-20

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

AVANCERAD BRÄNSLEEKONOMI, SHC SYNTHESE TECHNOLOGY MOTOROLJA

Produktbeskrivning

Mobil 1TM ESP x2 0W-20 är en SCH Synthese Technology speciellt utvecklad för att erbjuda enastående motorrenhet, slitageskydd, lång hållbarhet och avancerad bränsleekonomi* för att hålla din motor igång som ny. Mobil 1™ ESP x2 0W-20 är ett resultat av vår senaste teknologi som förenar hållbarhet och skydd i en motorolja med låg viskositet och låg friktion. Produkten har framtagits i samarbete med ledande europeiska biltillverkare. Mobil 1 ESP x2 0W-20 har framtagits av experter för att bidra till att förlänga livslängden och bibehålla effektiviteten på utsläppssystemen i nya europeiska diesel- och bensindrivna bilar, som kräver oljor med SAE 0W-20 viskositet.

*jämfört med Mobil 1 ESP 5W-30.

 

Egenskaper och fördelar

 

Egenskaper

Fördelar och möjlig nytta

Aktiva rengörande tillsatser

Bidrar till att förhindra bildandet av skadliga avlagringar för att möjliggöra lång och ren motorlivslängd**

Ger enastående motorrenhet och förhindrar slambildning

**Jämfört med biltillverkares standarder

Enastående termisk stabilitet och oxidationsbeständighet.

Bidrar till längre oljelivslängd vilket medger längre oljebytesintervall

Förbättrade friktionsegenskaper

Ger en förbättring på 4 % i bränsleekonomin när man ändrar från motorolja med en högre viskositet 5W-30***

***Verkliga besparingar beror på fordon och motortyp, utomhustemperatur och barometertryck, körförhållanden och den nuvarande motoroljans viskositet.

Utmärkta lågtemperaturegenskaper

God flytbarhet vid låga temperaturer ger snabbt skydd vid kallstarter

Enastående egenskaper i höga temperaturer

Slitageskydd

Enastående skydd vid höga temperaturer över hela oljebytesintervallet**

**Jämfört med biltillverkares standarder

Slitageskydd

Enastående slitageskydd över hela oljebytesintervallet**

**Jämfört med biltillverkares standarder

 

Användningsområden

Mobil 1 ESP x2 0W-20 lämpar sig för moderna högeffektiva bensin-, diesel- och hybridbilar från Porsche, Volkswagen och Mercedes-Benz samt för japanska och koreanska fordon som specifikt kräver en SAE 0W-20 viskositetsklass och någon av de specifikationer som oljan stöder.

 

• Mobil 1 ESP x2 0W-20 baserad på Mobil syntetiska teknik för låg asknivå, uppfyller eller överträffar industristandarden ACEA C5 för att hjälpa till att skydda avgasefterbehandlingssystem som utformats för att begränsa motorutsläppen.

• Mobil 1 ESP x2 0W-20 uppfyller eller överträffar också API SP-motortestkraven för att hjälpa till att hantera LSPI (Low Speed Pre-Ignition), vilket gör den till ett favoritval för nerdimensionerade turboladdade bensinmotorer med direktinsprutning.

• Mobil 1 ESP x2- 0W-20 får endast användas till de fordon för vilka en SAE 0W-20 motorolja rekommenderas. Den är inte lämplig för äldre fordonsmotorer konstruerade för att arbeta med motoroljor med högre viskositet. Mobil 1 ESP x2 0W-20 rekommenderas inte för tvåtakts- eller flygmotorer, såvida inte produkten uttryckligen godkänts av tillverkaren.

 

Kontrollera alltid rekommenderad viskositetsklass och specifikation i bilens servicehandbok.

 

Specifikationer och godkännanden 

Denna produkt har följande godkännanden:

GM dexosD Licensed

MB-Approval 229.71

Porsche C20

VW 508 00

VW 509 00

 

Denna produktuppfyller eller överträffar kraven enligt:

API SL

ACEA C5

API SN motortestkrav

MOTORTESTKRAV ENLIGT API SN PLUS

MOTORTESTKRAV EENLIGT API SP

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Klass

SAE 0W-20

Sulfataska, vikt-%, ASTM D874

0,8

Densitet vid 15,6°C, g/cm3, ASTM D4052

0,843

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

235

HTHS viskositet vid 150°C, mPa.s, ASTM D4683

2,6

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm2/s, ASTM D445

7,8

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-51

Viskositetsindex, ASTM D2270

175

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i vederbörande säkerhetsdatablad på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

08-2022

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.