Mobil ATF™ 200

Mobil passenger-vehicle-lube , Sweden

Olja för automatväxellådor

Produktbeskrivning

Mobil ATF™ 200 är formulerad för att fungera som en kraftöverföringsvätska i vridmomentomvandlaren, hydraulvätska i styr- och servosystem, smörjmedel för lager och växlar, friktionsstyrande medium för remmar och kopplingar och värmeöverföringsmedium för att överföra värme som genereras i transmissionen till växellådan eller oljekylaren.

 

På grund av det höga viskositetsindexet genomgår Mobil ATF 200 relativt små vätskeförändringar oavsett drifttemperatur eller omgivande miljötemperatur. Detta garanterar utmärkt prestanda som hydrauliskt medium och garanterar bra drift vid förhållanden med höga temperaturer samt minimala effektförluster i förhållanden med låga temperaturer.

 

Egenskaper och fördelar

Mobil ATF 200 har följande fördelar:

•  Korrekta friktionsegenskaper ger smidig transmission och perfekt synkronisering under en lång period vid ständigt tunga driftförhållanden

•  Skydd mot avlagringar och förångningsförluster vid höga drifttemperaturer med mycket god drift vid låga temperaturer

•  Bra skydd mot slitage, rost- och skumbeständig

•  Kompatibel med tätningsmaterial som används i transmissionsenheter

•  Låga underhållskostnader och god driftlönsamhet

 

Specifikationer och godkännanden

Denna produkt har följande godkännanden:

MB-Godkännande 236.2

 

Denna produkt rekommenderas för användning i tillämpningar som kräver:

GM Type A Suffix A

 

Egenskaper och specifikationer

Egenskap

Kinematisk viskositet vid 100°C, mm²/s, ASTM D445

7,5

Flampunkt (COC), °C, ASTM D92

>190

Kinematisk viskositet vid 40°C, mm²/s, ASTM D445

40

Viskositetsindex, ASTM D2270

153

Färg, visuell

Röd

Flytpunkt, °C, ASTM D97

-39

Specifik vikt, 15°C/15°C, ASTM D4052

0,88

 

Hälsa och säkerhet

Hälso- och säkerhetsrekommendationer för denna produkt finns i säkerhetsdatabladet på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx

Om inget annat anges är alla varumärken som används här, varumärken eller registrerade varumärken som tillhör Exxon Mobil Corporation eller något av dess dotterbolag.

07-2020

ExxonMobil Sverige AB
Box 1035 (Fabriksgatan 7)
SE 405 22 Göteborg

+46 31 638200
http://www.exxonmobil.com

Typical Properties are typical of those obtained with normal production tolerance and do not constitute a specification.  Variations that do not affect product performance are to be expected during normal manufacture and at different blending locations.  The information contained herein is subject to change without notice. All products may not be available locally. For more information, contact your local ExxonMobil contact or visit www.exxonmobil.com
ExxonMobil is comprised of numerous affiliates and subsidiaries, many with names that include Esso, Mobil, or ExxonMobil. Nothing in this document is intended to override or supersede the corporate separateness of local entities. Responsibility for local action and accountability remains with the local ExxonMobil-affiliate entities.